Trung tâm Thông tin - Thư viện

>
Tính đến cuối năm 2018, TT-TT-Thư viện từng bước đáp ứng nhu cầu tham khảo, nghiên cứu của học viên, sinh viên và cán bộ giảng dạy. Từ năm học 2011-2012, Trung tâm đã triển khai quản lý mượn/ trả bằng mã số, mã vạch qua phần mềm Vebrary, giúp cho việc quản lý độc giả nhanh chóng, chính xác và tiện lợi hơn. Trung tâm đã xây dựng ngân hàng sách điện tử với tổng số hơn 1723 cuốn chuyên ngành Y Dược. Tổ chức biên mục, phân loại và tra cứu trên máy bằng phần mềm quản lý Verbrary, tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả tra cứu thông tin tại Trung tâm và các Thư viện khác nhanh chóng và thuận tiện hơn.