QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

      Trong thế kỷ XXI, xu hướng phát triển toàn cầu hoá có ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt trong đời sồng kinh tế, xã hội và văn hoá, giáo dục của nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu và xu thế hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam đang và sẽ phải diễn ra một cách nhanh chóng và bền vững, kể cả trong thị trường đào tạo và thị trường lao động nhân lực chất lượng cao, thì nhu cầu hợp tác, liên kết với các đối tác nước ngoài có đủ năng lực để triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế trở nên rất cấp thiết. Vấn đề kiểm định chất lượng và quốc tế hoá các chương trình đào tạo là tiền đề cần thiết để hội nhập và nâng tầm thương hiệu của các trường Đại học Việt Nam trong môi trường giáo dục khu vực và quốc tế.

            Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực y tế trong giai đoạn mới, Trường Đại học Y Dược, đã xây dựng đề án và được Đại học Huế ra quyết định thành lập Khoa Đào tạo Quốc tế trực thuộc Trường theo quyết định số 306/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 27 tháng 2 năm 2012 với nhiệm vụ: xây dựng và quản lí các chương trình đào tạo quốc tế của Nhà trường, ưu tiên tập trung vào một số chuyên ngành mũi nhọn.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Đào tạo Quốc tế có các chức năng- nhiệm vụ sau đây:

1. Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo quốc tế; phối hợp với các đơn vị theo dõi, hỗ trợ và quản lí các chương trình đào tạo và các khoá đào tạo quốc tế; tìm kiếm, xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế mới ở bậc đại học và sau đại học với các Trường/ Viện và tổ chức giáo dục có uy tín trên thế giới;

2. Triển khai và phát huy hiệu quả các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế; tích cực xây dựng thêm các chương trình mới với nội dung phong phú, có tính khoa học và bổ ích;

3. Chủ động tìm kiếm, tham mưu cho Hiệu trưởng trong liên kết đào tạo hoặc tự phát triển chương trình để đào tạo theo nhu cầu xã hội (xuất khẩu lao động, đào tạo chương trình quốc tế cho sinh viên quốc tế ...).

4. Quản lí tốt việc học tập và nghiên cứu của sinh viên quốc tế tại trường và các cơ sở của Nhà trường, đảm bảo các quy định về an ninh đối ngoại,

5. Tích cực tìm kiếm giới thiệu, chia sẻ các chương trình học (bao gồm: học bổng và tự túc) tạo điều kiện cho cán bộ/ sinh viên tiếp cận được các chương trình đào tạo tiến tiến của nước ngoài, nâng cao trình độ ngọai ngữ, kiến thức chuyên môn, cách thức tổ chức & quản lý đào tạo theo chuẩn quốc tế, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

6. Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiến tới chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của hoạt đông đào tạo quốc tế trong thời kỳ mới.

7. Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, qui định hệ thống văn bản trong công tác đào tạo quốc tế phù hợp với Quy chế tổ chức hoạt động của Trường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và theo định hướng phát triển tự chủ của Nhà trường; Tăng cường ứng dụng CNTT và xây dựng các phần mềm hỗ trợ trong nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo quốc tế.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

2012-2014:     PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Phụ trách khoa

2015-2019:    Trưởng khoa: PGS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

                         Phó Trưởng khoa: PGS.TS. BS. Hoàng Bùi Bảo

                                                     TS. Nguyễn Thị Anh Phương

2019-2024:    Trưởng khoa:       TS. Nguyễn Thị Anh Phương

                         Phó Trưởng khoa: TS. Hồ Xuân Dũng

HOẠT ĐỘNG

             Trong giai đoạn 2014-2019, Khoa Đào tạo Quốc tế đã xây dựng và thực hiện thành công nhiều chương trình quốc tế như Chương trình đào tạo định hướng Y khoa “FutureDocs Abroad’, hợp tác với tổ chức National Leadership Academies và các Trường Đại học Hoa kỳ vói số lượng từ 150-200 sinh viên/ năm; chương trình thực tập lâm sàng và cộng đồng của Tổ chức Work the World, Vương Quốc Anh với số lượng trên 250 sinh viên/ năm; chương trình Korea World Friends của Hiệp hội các Trường Đại học Hàn quốc về dịch vụ xã hội (KUCSS); các chương trình trao đổi nhân lực y tế, chủ yếu là nhân lực điều dưỡng với các đối tác Nhật Bản, CHLB Đức. Hằng năm, số sinh viên và học viên quốc tế đến tham quan, giao lưu, học tập nghiên cứu đều xấp xỉ 400-500 sinh viên từ nhiều châu lục và các trường Đại học lớn trên thế giới.  

            Bên cạnh đó, Khoa cũng đã phối hợp với Phòng Đào tạo Sau đại học để xây dựng, phê duyệt và quản lí các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài như Chương trình Thạc sỹ Công nghệ y sinh học, Thạc sỹ Điều dưỡng quốc tế và Tiến sỹ Y sinh học.

            Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Khoa Đào tạo quốc tế ưu tiên phát triển các mũi nhọn là chương trình đào tạo liên kết, chương trình tiên tiến trong lĩnh vực y khoa và khoa học sức khỏe, các khóa học đào tạo theo nhu cầu xã hội của thế giới và Việt nam, các chương trình trao đổi chuyên gia và sinh viên, góp phần thực hiện thành công các định hướng chiến lược về xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế theo nghị quyết số 54 của TW Đảng đã đề ra.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG