Kỹ thuật xét nghiệm y học (liên thông chính quy)

Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học

1.5 năm

Đại học Liên thông

LTCQ7720601

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

(LABORATORY MEDICINE)

MÃ SỐ: 7720601

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Xét nghiệm Y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có kiến thức kỹ năng chuyên ngành xét nghiệm ở trình độ đại học để làm chủ các kỹ thuật xét nghiệm, có khả năng tham gia quản lý giáo dục sức khỏe chuyên ngành xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và và tự học vươn lên.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Tôn trọng, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn, phát huy tuyền thống tốt đẹp của ngành.

- Trung thực, khách quan, cẩn trọng trong công việc chuyên môn.

- Chân thành hợp tác với đồng nghiệp, khiêm tốn học tập vươn lên.

1.2.2. Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành vào thực hành nghề nghiệp.

- Mô tả đầy đủ quy trình xét nghiệm: Giải thích được nguyên lý và cơ chế xét nghiệm thông thuờng.

- Mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học.

- Nêu được nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2.3. Kỹ năng

- Pha chế được các dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử môi trường trong các lĩnh vực chuyên khoa, sử dụng được các bộ thuốc thử.

- Làm được các xét nghiệm Huyết học Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Miễn dịch, Tế bào và Giải phẩu bệnh.

- Thực hiện được những biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

- Tham gia tổ chức quản lý hoạt động khoa, phòng xét nghiệm y sinh học.

- Sử dụng và bảo quản các trang thiết bị xét nghiệm, các hóa chất và sinh phẩm chuyên dùng.

- Tư vấn và giáo dục sức khỏe về lĩnh vực mình phụ trách cho người bệnh và cộng đồng.

- Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

- Chỉ đạo thực hiện các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng.

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Cử nhân Xét nghiệm Y học

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Cử nhân Xét nghiệm Y học.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:  40 đơn vị tín chỉ