Trần Xuân Chương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Họ và tên: TRẦN XUÂN CHƯƠNG

  • Ngày tháng năm sinh: 01.01.1964

  • Địa chỉ: Số 1, kiệt 68, Đặng Huy Trứ, Huế  

  • Email: txchuong@vnn.vn

  • Quê quán: Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế

  • Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa năm 1988

  • Đơn vị công tác: Bộ môn Truyền Nhiễm

 

* Tóm tắt quá trình học tập:

1. Đại học :

Hệ đào tạo: Chính qui       

Thời gian đào tạo: từ  01.09.1982  đến  30.06.1988

Nơi học: Trường Đại Học Y Khoa Odessa, Thành phố Odessa (thuộc Liên Xô cũ, nay thuộc nước Cộng hoà Ucraina)

Ngành học : Nội khoa

Ngày và nơi thi tốt nghiệp: Tháng 6.1988, tại Trường ĐH Y Khoa Odessa.

 2. Thạc sĩ :

Hệ đào tạo: Tập trung Thời gian đào tạo: từ 10.2001 đến  09.2003       

Nơi học: Trường ĐH Y Dược Huế, thuộc Đại Học Huế

Ngành học:Nội khoa

Tên luận văn: Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ nhiễm HBV và HCV ở những người hiến máu tại Thành phố Huế.

Ngày và nơi bảo vệ luận văn:  Tháng 10.2003, tại Trường ĐH Y Dược Huế

Người hướng dẫn:PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh

3. Tiến sĩ :

Hệ đào tạo: Tập trung Thời gian đào tạo: từ  tháng 12.2004 đến  12.2008        

Tại: Trường ĐH Y Dược Huế, thuộc Đại Học Huế

Người hướng dẫn:        - PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh

                                    - PGS TS Trần thị Minh Diễm

4.Các khóa học trong và ngoài nước:

1995 - 1998: Học tập nâng cao trình độ ở Bệnh viện Juliusspital, Đại học Wuerzburg, CHLB Đức. Chuyên đề: Các bệnh nhiễm trùng Tiêu Hóa - Gan Mật.

2007: Học tập ở Bệnh viện Juliusspital, Đại học Wuerzburg, CHLB Đức. Chuyên đề: Chẩn đoán và điều trị Bệnh Viêm gan virus B và C.

* Tóm tắt quá trình giảng dạy:

Từ 02.1990 - 05.1999: công tác tại Thư Viện, Trường ĐH Y Khoa Huế

Từ 06.1999 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Truyền Nhiễm, Trường ĐH Y Dược Huế

Giảng dạy các lớp: sinh viên Y5 hệ CQ, sinh viên Y3 và Y4 hệ tập trung 4 năm, CN điều dưỡng CQ và VHVL, CN Y tế CC, Chuyên khoa 1 Nội (chứng chỉ Truyền Nhiễm)

* Các đề tài Khoa học đã công bố:

1. Phan Quận, Trần Xuân Chương (1994). Đánh giá tình hình bệnh uốn ván người lớn trong 5 năm (1989-1993). Tập san Nghiên Cứu & Thông Tin Y Học, ĐH Y Khoa Huế. Số 3, tr. 34-39.

2. Trần Xuân Chương (1998). Định lượng HCV-RNA để đánh giá kết quả điều trị viêm gan siêu vi C mạn tính bằng Alfa Interferon. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 12; tr.40-42.

3. Trần Xuân Chương (1998). Điều trị viêm gan siêu vi bằng Alfa Interferon. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 12; tr. 34-36.

4. Hồ Xuân Kim, Trần Xuân Chương (2001). Một số nhận xét về diễn biến của các bệnh truyền nhiễm trong 10 năm (1990-1999) tại Khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế,  Số 4; tr. 52-54.

5. Trần Xuân Chương (2001). Đánh giá bước đầu về hiệu quả của Fortec trong điều trị Viêm gan siêu vi B. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 6;tr.41-43.

6. Trần Xuân Chương, Lê văn An, Ngô viết Quỳnh Trâm (2001). Bước đầu áp dụng phương pháp Sắc ký miễn dịch và Miễn dịch huỳnh quang để chẩn đoán Sốt Dengue xuất huyết. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 7; tr.16-18.

7. Nguyễn Ngọc Minh,  Nguyễn Đình Ái, Trần Xuân Chương (2002). Nghiên cứu tỷ lệ người mang HBsAg và Anti-HCV ở người hiến máu nhân đạo Tỉnh Thừa Thiên-Huế trong 5 năm 1997-2001. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 11; tr.12-14.

8. Trần Xuân Chương (2004). Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ gây nhiễm vi-rút viêm gan B và C . Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 2(473); tr.116-119.

9. Trần Xuân Chương, Phạm thị Thanh Ngọc, Hồ nữ Duyên Quang (2004). Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ gây nhiễm vi-rút viêm gan B ở những bệnh nhân viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số 21; tr.79-84.

10. Trần Xuân Chương (2005). Ý nghĩa lâm sàng của các kiểu gen của vi-rút viêm gan B trong bệnh viêm gan vi-rút B cấp. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 5; tr.40-43.

11. Trần Xuân Chương (2005). Kiểu gen của vi-rút viêm gan B và bệnh viêm gan vi-rút B cấp. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 521; tr.117-124.

12. Trần Xuân Chương, Trần thị Minh Diễm, Nguyễn Ngọc Minh, Đông thị Hoài An, Phạm Hoàng Phiệt (2006). Bước đầu nghiên cứu sự liên quan giữa kiểu gen của vi-rút viêm gan B và một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm gan vi-rút B cấp. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 532; tr.3-9.

13. Trần Xuân Chương (2006). Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi-rút học của bệnh viêm gan vi-rút B cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 532; tr.91-98.

14. Trần thị Minh Diễm, Trần Xuân Chương (2006). Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ gây nhiễm vi-rút viêm gan B tại Tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 532; tr.247-256.

15.Trần Xuân Chương, Trần thị Minh Diễm, Nguyễn Ngọc Minh (2006). Nghiên cứu tình hình nhiễm và một số đặc điểm về kiểu gen của vi-rút viêm gan B tại Tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 545; tr.88-92.

16. Trần Xuân Chương (2006). Kiểu gen B, C và bệnh viêm gan virus B cấp. Tạp chí Y HỌC VIỆT NAM, Bộ Y tế, Số đặc biệt Chuyên đề Gan mật tháng 12; tr.52-58.

17.Trần Xuân Chương, Trần thị Minh Diễm, Nguyễn Ngọc Minh (2007). Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hoá sinh của bệnh nhân viêm gan vi-rút B cấp có  kiểu gen C. Tạp chí Y HỌC THỰC HÀNH, Bộ Y tế, Số 568.

18. Tran Xuan Chuong, Pham Hoang Phiet (2007), Hepatitis B virus genotypes and acute hepatitis B in Central Vietnam, Hepatology International, vol.1, Nr.1, p.110.(Abstract).

19. Trần Xuân Chương, Trần Văn Huy (2007), "Nghiên cứu sự liên quan của HBV DNA định lượng với một số đặc điểm lâm sàng, hóa sinh và với  kiểu gen của HBV ở bệnh nhân viêm gan vi-rút B cấp", Tạp chí Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ, Học viện Quân Y, Số 4, vol. 32; tr.82-88.

20. Trần Xuân Chương (2008), "Nghiên cứu sự liên quan của các kiểu gene và một số đột biến của virus viêm gan B với diễn tiến của bệnh viêm gan virus B cấp", Tạp chí Gan Mật Việt Nam, Số 5, tr. 18-23.

- Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày: 18.10.2008

- Tên đề tài: "Nghiên cứu sự liên quan giữa kiểu gen của vi-rút viêm gan B với một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viêm gan vi-rút B cấp"

-Thành phần Hội đồng chấm luận án:

GS Phạm Hoàng Phiệt

Chủ tịch hội đồng

PGS TS Mai Hồng Bàng

Phản biện 1

PGS TS Cao Ngọc Nga

Phản biện 2

PGS TS Phạm thị Thu Hồ

Phản biện 3

PGS TS Hoàng Khánh

Uỷ viên thư ký

PGS TS Huỳnh Đình Chiến

Uỷ viên

TS Nguyễn Lô

Uỷ viên

- Kết quả: Đạt loại Xuất sắc (phiếu 6/7)

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế