TỔ THANH TRA - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

I. CHỨC NĂNG

Tổ Thanh tra là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra về giáo dục và đào tạo trong phạm vi nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Trường Đại học Y Dược Huế theo qui định của pháp luật về thanh tra. Bảo đảm cho nhà trường hoạt động theo đúng pháp luật và nguyên tắc pháp chế.

II. NHIỆM VỤ

- Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho Hiệu trưởng.

- Tổ chức các họat động thanh tra theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong trường. Qua họat động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết; điều chỉnh và hoàn thiện các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà trường.

- Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp, báo cáo cho toàn trường về công tác này.

- Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn thanh kiểm tra tình hình thu, chi và sử dụng tài chính.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế