Tổ Công nghệ thông tin

1. Chức năng nhiệm vụ

a. Chức năng

Đơn vị Công nghệ Thông tin có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin của trường (bao gồm: hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin) nhằm tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn dữ liệu.

b. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Trường.

- Tư vấn, tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc trường theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối.

- Xây dựng, quản trị, cập nhật, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử.

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Trường.

- Tổ chức hướng dẫn và đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Trường cho cán bộ, viên chức Trường.

- Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

2. Cơ cấu tổ chức

- Là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu.

- Gồm 1 Tổ phó phụ trách Tổ và 03 chuyên viên cơ hữu.

- Tổ CNTT chia làm hai nhóm:

a. Nhóm mạng và cơ sở hạ tầng: phụ trách cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung vào phần cứng và mạng máy tính.

+ Tư vấn cho cấp trên kế hoạch triển khai và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin liên quan đến phần cứng, mạng máy tính,…

+ Quản trị mạng nhằm bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

+ Tư vấn, tổ chức thiết kế, thực hiện lắp đặt các thiết bị phần cứng, mạng máy tính.

+ Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối.

+ Quản lý các phòng máy tính trực thuộc quản lý của tổ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp trên.

b. Nhóm quản lý ứng dụng: phụ trách mảng phần mềm quản lý (tư vấn, xây dựng và bảo trì), website (trang thông tin điện tử) và hỗ trợ cộng nghệ thông tin cho sinh viên, cán bộ trong trường.

+ Tổ chức quản lý, tư vấn, thiết kế, lắp đặt các phần mềm ứng dụng trong quản lý và giảng dạy.

+ Xây dựng, quản trị, cập nhật, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của nhà trường, khoa, bộ môn, phòng và các lĩnh vực khác.

+ Tổ chức hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ cho cán bộ công chức trong nhà trường sử dụng các phần mềm phục vụ học tập giảng dạy, các phần mềm quản lý.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều động của cấp trên.

3. Phạm vi hoạt động

a. Về hệ thống mạng và máy tính.

+ Quản lý và duy trì hoạt động tốt mạng máy tính, mạng Internet, Wifi cho trường, các đơn vị phòng ban, trung tâm và bệnh viện trường.

+ Đảm nhận toàn bộ quản trị Server cho nhà trường nhằm bảo mật, bảo vệ an toàn dữ liệu của nhà trường.

+ Tham gia tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị mạng cho tất cả đơn vị trong nhà trường.

b. Về hệ thống website và phần mềm quản lý

+ Xây dựng, quản trị, cập nhật và trợ giúp các đơn vị trong nhà trường để cập nhật các trang thông tin điện tử (Website) cho các đơn vị trong nhà trường.

+ Xây dựng các cơ sở dữ liệu (Database), các ứng dụng quản lý đặc thù trong khả năng cho phép của đội ngũ nhân sự của tổ.

+ Hợp tác với các đơn vị công nghệ thông tin khác để xây dựng phần mềm, tư vấn cho Ban giám hiệu về các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý.

+ Thống kê số liệu, hỗ trợ ra quyết định cho ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban, …

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle