Bộ môn Nhi

TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG

II. TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ MÔN NHI

2.1.  Tình hình tổ chức và nhân lực

Hiện nay Bộ môn Nhi có  20 cán bộ bao gồm  12 nữ  và 8 nam, được chia làm 2 tổ làm việc ở 2 bệnh viện thực hành của Bộ môn là Trung tâm Nhi khoa BV Trung ương Huế  và Khoa Nhi Bệnh Viện Đại Học Y Dược Huế. 

2.1.1. Phân công trách nhiệm của Ban chủ nhiệm

1.Trưởng Bộ môn : PGS.TS.Phan Hùng Việt 

BS Viet

- Chủ tịch các Hội đồng đào tạo, khoa học của BM

- Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của BM.

- Chuyên ngành: Tim mạch, Huyết học.

Phân công trách nhiệm các Phó Trưởng bộ môn

1. PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Cự

Bs Cu

- Chuyên ngành: Tiêu hóa-Dinh dưỡng

- Phụ trách đào tạo Đại học

2. PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên

BS Yen

- Phụ trách đào tạo Sau Đại học

- Chuyên ngành: Thận, nội tiết

3. PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Bui Binh Bao Son

- Chuyên ngành: Cấp cứu-hồi sức, Hô hấp

- Phụ trách nghiên cứu khoa học và đối ngoại

2.1.3. Phân công trách nhiệm Giáo vụ Bộ môn & các Trợ lý

1.PGS.TS. Tôn Nữ Vân Anh 

BS Viet

- Phụ trách Giáo vụ Đại học: quản lý sinh viên, lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi quá trình đào tạo, triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy đại học của BM.

- Chuyên ngành: Thần kinh.

2.BS.CKII. Võ Thị Thu Thủy

- Phụ trách Giáo vụ Sau đại học: quản lý học viên sau đại học, lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi quá trình đào tạo, triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy sau đại học của BM.

- Chuyên ngành: Tiêu hóa

3.ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Bình

- Phụ trách trợ lý nghiên cứu khoa học và đối ngoại: Phụ trách và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của bộ môn, các chương trình ứng dụng Công nghệ Thông tin. Phụ trách đối ngoại.

- Chuyên ngành: Tiêu hóa

4. Thư ký bộ môn : Y tá Lê Thị Ngọc Lan.

- Giúp BCN thực hiên các công tác hành chánh, văn thư...

- Thủ quỹ của Bộ môn.

2.1.4. Phân công trách nhiệm Cán bộ giảng dạy

1. Th.S.BS. Lê Thị Cúc

BS Viet

- Chuyên ngành: Tiêu hóa

2. BS.CKII. Hoàng Thị Minh Trí

- Chuyên ngành: Sơ sinh

3. TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức

- Chuyên ngành: Huyết học

4.Th.BS. Nguyễn Phúc Thu Trang

- Chuyên ngành: Thận

5. Th.BS.Nguyễn Thị Thanh Bình

- Chuyên ngành: Sơ sinh

.

6. Ths.BS. Hồ Lý Minh Tiên

- Chuyên ngành: Hô hấp

.

7. ThS.BS.Nguyễn Duy Nam Anh

- Chuyên ngành: Cấp cứu

.

8. BS.Nguyễn Thị Phương Anh

9. BS.Nguyễn Thiện Minh

10. BS.Đỗ Hồ Tĩnh Tâm

2.2.Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Nhi

- Chức năng của Bộ môn Nhi là đào tạo BS đa khoa hệ 6 năm, 4 năm, hệ Điều dưỡng   và đào tạo sau đại học bao gồm BS nội trú, CKI, CKII, thạc sĩ có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ đại học và sau đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, tham gia phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.  

- Quản lý khám và điều trị tại Phòng khám Nhi và Khoa Nhi Bệnh viện Đại Học Y Dược Huế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. 

 - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.  Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. 

2.3. Nguyên tắc làm việc của Bộ môn

- Trưởng BM lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trong tất cả các lãnh vực công tác của Bộ môn được BGH Trường ĐHYD Huế giao trách nhiệm; chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của BM.

- Trưởng phân công các Phó Trưởng BM giúp Trưởng BM chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày (trừ các công việc do Trưởng BM trực tiếp chỉ đạo), chịu trách nhiệm trước Trưởng BM và trước pháp luật về công việc được giao.

- Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Trưởng BM chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Trưởng khác phụ trách, các Phó Trưởng BM chủ động phối hợp với nhau để giải quyết.  

- Các Phó Trưởng BM trong phạm vi lĩnh vực được phân công chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc trong phạm vi được phân công. Giám sát kiểm tra đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Đề xuất với Trưởng BM những vấn đề nảy sinh cần được sửa đổi, bổ sung.

- Coi trọng sự đoàn kết trong bộ môn. Mọi công việc bộ môn đều phải bàn kỹ, lấy ý kiến tập trung, dân chủ.

- Thông báo cho học viên ngay từ đầu khóa học các mục tiêu học tập, chỉ tiêu thực tập, nội dung cần học, nội qui, thể lệ thi cử.

- Nghiêm túc trong thi cử, chấm thi phải dựa trên đáp án chi tiết soạn thảo từ trước.

- Tích cực trong công tác hợp tác quốc tế.

2.4.Cơ sở vật chất 

- Bộ môn có văn phòng tại Trung tâm Nhi, bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài sự hỗ trợ của nhà trường trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học, bộ môn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoat khoa học, viết sách, viết báo tìm nguồn kinh phí để nối mạng internet, trang bị máy vi tính, máy chiếu LCD, mua sắm các mô hình thực hành và tất cả các giảng viên của bộ môn đều có máy tính xách tay để phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học HuếBanner Nestle