Tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 7 14/05/2021 15:55

1. Họ và tên: HOÀNG TRỌNG BỬU
Sinh năm: 1973
Chức vụ: Trưởng phòng Công tác Quốc Hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh


 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Bản thân tôi rất vinh dự được Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quan tâm, giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và đã được UBMTTQVN tỉnh hiệp thương lựa chọn. Đây là một vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm vô cùng to lớn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đem tiếng nói của cử tri đến với diễn đàn HĐND tỉnh, bản thân phải cố gắng, nỗ lực hết mình mới mong hoàn thành tốt nhiệm vụ.
   Là người con của thành phố Huế, hôm nay lại càng tự hào và vinh dự hơn khi được ứng cử tại quê hương, bản thân tôi vô cùng tự hào và xúc động. Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin hứa:
   1. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo Luật định, dành nhiều thời gian thỏa đáng để đi thực tế, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và giám sát việc thực hiện những nội dung đó cho đến khi có kết quả.
   2. Luôn luôn khiêm tốn học hỏi, cầu tiến để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với HĐND tỉnh xây dựng nhiều chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm cho cuộc sống người dân ngày một tốt hơn. Đặc biệt, được ứng cử trên địa bàn thành phố Huế, là đầu tàu về kinh tế, là trung tâm chính trị, văn hóa - di sản lớn của tỉnh, nhất là khi thành phố Huế được mở rộng và tỉnh Thừa Thiên Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, mà trong đó thành phố Huế là hạt nhân nòng cốt, bản thân sẽ nỗ lực hết mình để nghiên cứu, tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành các chính sách để xây dựng thành phố Huế xứng đáng là thành phố trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị lớn của tỉnh.
   3. Sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung của kỳ họp để cử tri và nhân dân nắm, kiểm tra, theo dõi, giám sát.
   Bằng thực tiễn công tác, là người trực tiếp tham mưu hoạt động của Thường trực HĐND, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh trong nhiều năm qua, tôi cũng đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết để làm nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tôi mong muốn được sự ủng hộ và tín nhiệm của bà con cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp sức cùng với tập thể HĐND tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
   Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
2. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH CẤU (Hòa thượng Thích Huệ Phước)
Sinh ngày: 18/8/1957
Hiện là Tu sĩ Phật giáo, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế, Giáo phẩm Chứng minh Phật giáo các huyện Phú Vang, Phú Lộc và A lưới.
 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Bản thân tôi là tu sĩ Phật giáo được Giáo hội giới thiệu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về đơn vị bầu cử số 7 thuộc thành phố Huế, Tôi rất hoan hỷ và nhận thấy đây là trọng trách của tôi đối với xã hội, nhân dân và quê hương nếu được bà con cử tri và nhân dân tín nhiệm chọn bầu trúng cử đại biểu. Với trọng trách đó, tôi xây dựng chương trình hành động suốt nhiệm kỳ 5 năm tới, đó là:
   Thứ nhất: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! Không ngừng rèn luyện tri thức, đạo đức của bản thân và xã hội để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ đại biểu dân cử; giữ đúng vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tôi luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cử tri để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những điều cử tri quan tâm; cung cấp thông tin đến cử tri và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lãnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát góp phần tích cực xây dựng quê hương đất nước phát triển, văn minh.
   Thứ hai: “Dân là gốc của nước, của cách mạng”, Phật giáo lấy con người làm gốc, nhấn mạnh đến việc tu dưỡng tâm tính, đời sống tinh thần là điều không thể thiếu của nhân sinh. Giáo lý và giới luật nhà Phật là quy phạm đạo đức Phật giáo đóng vai trò không nhỏ trong các quy phạm đạo đức nhân sinh và duy trì sự ổn định xã hội. Phật giáo luôn có trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm xã hội của Phật giáo chính là trách nhiệm đạo đức. Tinh thần trách nhiệm ấy đã thấm đẫm trong tư tưởng của nhà Phật, đó là tinh thần từ bi, vô ngã vị tha - quên mình vì người, luôn quan tâm đến cuộc đời của con người. Quan niệm tứ ân của Phật giáo hướng dẫn con người phải nhớ và thực hiện hiếu dưỡng cha mẹ, chúng sanh, đất nước và tam bảo. Vì vậy, với vai trò của mình, tôi nêu cao ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống hộ quốc an dân thể hiện ơn quốc gia và nỗ lực phục vụ nhân dân thể hiện ơn chúng sanh thông qua việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội đồng nhân dân tỉnh.
   Thứ ba: Phật giáo luôn kêu gọi bình đẳng giữa người với người, thúc đẩy sự hòa hợp, hóa giải các vấn nạn, mâu thuẩn, xây dựng một xã hội hòa bình, ổn định; kêu gọi từ bi tế thế, nhân đạo an sinh, chống chế độ nô lệ, bạo loạn, kiến tạo mối dây liên kết bền chặt phát triển xã hội, giúp con người hiểu rõ nhân quả sống hướng thiện, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
   Thừa Thiên Huế đang phấn đấu xây dựng và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; chú trọng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Cùng với nhiều dự án mang tầm lịch sử để vươn lên, và Thừa Thiên Huế đang thật sự chuyển mình khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án mở rộng thành phố Huế tại phiên họp thứ 55 khai mạc ngày 27/4/2021 - xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế. Trước thời cơ, vận hội mới của quê hương, bằng vào chức năng chuyên môn của mình, tôi cố gắng hết sức để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong tín đồ Phật giáo và nhân dân; gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế và văn hóa dân tộc; tích cực hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường thiên nhiên - xã hội - tâm thức ngày càng xinh đẹp sáng trong hơn.
   Hạnh phúc của nhân dân mãi là quan điểm xuyên suốt của Đảng như có cùng mục tiêu cứu khổ chúng sanh của đạo Phật. Tốt đời đẹp đạo là nếp sống muôn đời, là sứ mệnh cao cả trong mọi hoàn cảnh của hàng đệ tử đức Phật.
   Trân trọng kính chào!
 
3. Họ và tên: HOÀNG KHÁNH HÙNG
Sinh ngày: 24/02/1968.
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Được giới thiệu ra ứng cử lần này với tư cách là đại biểu tái cử nhiệm kỳ thứ 2, trong chương trình hành động sắp tới, tôi đã xác định một số nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu trong hoạt động của mình như sau:
   Thứ nhất, bản thân phải luôn có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với người dân để nắm bắt tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri. Thu thập và phản ảnh trung thực những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến với HĐND và các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cố gắng để thực sự là cầu nối đưa chính quyền và người dân ngày càng gần nhau hơn, cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ra sức học tập nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực để có đủ khả năng tham gia xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. Luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đại biểu HĐND, xem đó là trách nhiệm cao nhất đối với bản thân.
   Thứ hai, với vị trí công tác và với tư cách là Đại biểu HĐND tỉnh, bản thân sẽ toàn tâm toàn ý tham gia với HĐND tỉnh; cùng với Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm. Tham gia với HĐND tỉnh những quyết sách kịp thời, đúng đắn để cụ thể hóa và tổ chức triển khai những nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; cùng với chính quyền các cấp tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn mà cử tri quan tâm. Cụ thể là:
   - Tham gia nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND để cùng tập thể HĐND đưa ra được các nghị quyết có tính khả thi cao, tạo sự chuyển biến rõ nét nhất về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương trong nhiệm kỳ tới.
   - Thường xuyên đổi mới hoạt động giám sát của HĐND cả về nội dung và hình thức; tổ chức giám sát trên cơ sở lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm; giám sát theo hướng đi sâu về cơ sở, đi vào những nội dung và vụ việc cụ thể. Tăng cường giám sát đối với các cơ quan hành chính thực thi Nghị quyết và đặc biệt là phải hết sức chú trọng giám sát chặt chẽ việc quản lý đất đai; phân bổ và sử dụng ngân sách vì đây là hai lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực trong quản lý. Tích cực kiểm tra theo dõi việc thực hiện kết quả sau giám sát để kịp thời khắc phục những tồn tại, yếu kém. Đổi mới và tăng cường các hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận, phối hợp xử lý và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…
   - Cùng với Thường trực và các Ban HĐND Thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh trong trên các mặt để hoạt động của HĐND cũng như UBND các cấp phải có nhiều thay đổi và thực chất hơn nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với vai trò, vị trí của HĐND trong hệ thống chính trị ở địa phương.
   Thứ ba, tham gia với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban ngành cụ thể hóa và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Triển khai thực hiện đầy đủ toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể; thực hiện thắng lợi 13 nhiệm vụ, sáu chương trình trọng điểm và 4 nhóm giải pháp đột phá chiến lược với 8 chương trình hành động cụ thể nhằm xây dựng TT Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết XVI Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
   Thứ tư, Đại biểu HĐND tỉnh là đại diện của cho nhân dân toàn tỉnh; tuy nhiên là đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố thì một trong những nhiệm vụ ưu tiên của các đại biểu là phải cùng với các đại biểu khác và lãnh đạo địa phương tham gia nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn mình ứng cử.
   Vì vậy, trong thời gian tới, tôi sẽ cùng với các đại biểu quan tâm, sát cánh cùng với lãnh đạo thành phố và các ban ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tìm kiếm các giải pháp, huy động các nguồn lực để thực triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII đã đề ra.
   Xin chân thành cảm ơn!
 
 
4. Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC QUỲNH
Sinh năm: 1985
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Là một người con của Thừa Thiên Huế, một vùng đất có bề dày về truyền thống lịch sử – văn hóa, tôi thấy mình thực sự rất may mắn. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kì 2021-2026, tôi sẽ tập trung vào những công việc sau:
   1. Tôi sẽ giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri; là tiếng nói của cử tri để trình bày tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tôi sẽ thu thập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, đời sống, giáo dục và đào tạo. v.v… Tôi sẽ thảo luận những kiến nghị này trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, cũng như chuyển đến các cơ quan hữu quan. Sau đó phản hồi lại thông tin cho cử tri.
   2. Là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Sức khỏe và sinh sản; đào tạo và học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; lao động, việc làm; thu nhập, cuộc sống, hạnh phúc gia đình; các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công, ...
   3. Tôi đặc biệt quan tâm tới các vấn đề liên quan đến giáo dục. Trong đó chú ý giáo dục các vấn đề về môi trường, văn hóa, bình đẳng trong giáo dục, giúp đỡ những người kém may mắn, yếu thế trong xã hội (người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh,...), cải thiện chênh lệch kinh tế và làm giảm bất ổn xã hội. Tinh thần ấy cần được lan tỏa và chú trọng không chỉ trong giáo dục mà cả trong các vấn đề kinh tế, xã hội. 
   4. Với vai trò là cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục, tôi sẽ tích cực tham mưu với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục các trường học trên địa bàn tỉnh; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên và sinh viên đang theo học các khối ngành và trường sư phạm; coi trọng giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh. Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.
   Bản thân tôi nhận thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đây cũng là cơ hội để bản thân tôi và cử tri đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh nhà. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.
   Xin chân thành cảm ơn!
 
 
5. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO TRINH
Sinh ngày: 21/11/1983
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Hồi sức Sơ sinh – Nhi Sơ sinh – Bệnh viện Trung ương Huế
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Được sự giới thiệu của Ban lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và vinh dự được là ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 7. Nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có điều kiện đóng góp  phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương TT Huế ngày càng phát triển.
   Là một bác sĩ được làm việc và học tập tại Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm ý tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của khu vực miền Trung và cả nước, tôi lấy đó là niềm tự hào và cũng là động lực để tôi phấn đấu. Hơn nữa, làm việc trong môi trường Hồi sức Nhi Khoa, tôi luôn ý thức được rằng, bệnh nhi luôn cần một bác sĩ có tâm, đức, chuyên môn giỏi để có thể đem lại một cuộc sống tốt đẹp nhất cho bệnh nhi, đó là nhiệm vụ cao cả của người bác sĩ, chính vì thế nên từ sau khi ra trường và công tác taị Bệnh viện TW Huế, tôi dành hầu hết thời gian và tâm huyết của tôi cho công việc, học tập và trau dồi chuyên môn.
   Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tiếp thu, phản ảnh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền tại các diễn đàn kỳ họp để được giải quyết, đôn đốc, theo dõi, giám sát.
   Trong công tác chuyên môn, tôi hứa luôn cố gắng học tập, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn để làm tròn vai trò của người bác sĩ với bệnh nhân.
Trên cương vị lãnh đạo, tôi sẽ có các kế hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nhân viên, phát triển, ứng dụng các kỹ thuật chuyên môn sâu trong điều trị, đưa Khoa, Trung tâm, Bệnh viện ngày càng phát triển, xứng với lòng tin của bệnh nhân, nhân dân, góp phần đưa nền y tế tỉnh nhà xứng tầm với hai đầu đất nước.
   Xin chân thành cảm ơn!
 

Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế