Tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 2 14/05/2021 15:50

1. Họ và tên: VÕ ĐẠI HÒA
Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1972
Quê quán: Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Huế,Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố Huế
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Đầu tiên cho phép bản thân xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý vị cử tri các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều  đã dành thời gian đến tham gia buổi gặp mặt, tiếp xúc với các ứng cử viên HĐND Thành phố ngày hôm nay.
   Xin kính chúc quý vị đại biểu, cùng bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.
   Kính thưa quý vị đại biểu cùng bà con cử tri!
   Được Ban Thường vụ Thành uỷ, Văn phòng HĐND & UBND Thành phố giới thiệu và UBMTTQ Việt Nam Thành phố hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026; được Ủy Ban bầu cử Thành phố phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm 4 phường: Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.
Đối với bản thân, đây là sự vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao vì bản thân nhận thức sâu sắc rằng: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Người đại biểu HĐND các cấp chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của Nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước.
   Kính thưa quý vị.
   Bản thân tôi đã tham gia hoạt động công tác HĐND thành phố được 01 khóa, và được phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế HĐND, trên cương vị công tác của mình, nhất là trong các hoạt động của HĐND, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu theo quy định của pháp luật.
   Trong nhiệm kỳ 2016-2021, bản thân đã cùng tập thể Ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được luật quy định, Ban đã trực tiếp tham mưu, thẩm tra trình HĐND thông qua 90 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư công, văn hóa, xã hội; tham gia 39 đoàn giám sát do Thường trực HĐND tổ chức và các buổi làm việc với các đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.
   Với trách nhiệm của mình, trong nhiệm kỳ qua, tôi đã chuyển tải gần 120 ý kiến của bà con cử tri đến các cơ quan chức năng ( cả nhiệm kỳ HĐND thành phố nhận được gần 1200 ý kiến của bà con cử tri 27 phường), liên quan đến nhiều lĩnh vực như cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; về xây dựng hạ tầng đô thị và các nội dung liên quan đến dự án cải thiện môi trường nước, cây xanh…’  đến thời điểm này, chỉ còn 03 ý kiến đang được các cơ quan nghiên cứu giải quyết ( vì đây là những ý kiến lớn, liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp và không thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố); vì vậy rất nhiều công trình hạ tầng đã được thành phố quan tâm đầu tư trên địa bàn như xây dựng mới trường học, nâng cấp các đường kiệt, hạ tầng giao thông....góp phần vào việc nâng chất lượng cuộc sống của bà con nhân dân trong những năm qua.
   Với những nét khái quát về bản thân và nhiệm vụ được giao, bản thân muốn bày tỏ nguyện vọng tiếp tục làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021- 2026 để có nhiều cơ hội, được lắng nghe ý kiến của cử tri, của Nhân dân  đồng thời sẽ phát huy kinh nghiệm về hoạt động HĐND những năm qua, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa chức trách người đại biểu.
   Vì tôi nhận thức được rằng, đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân nơi mình ứng cử mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri và nhân dân toàn thành phố, với quyết tâm xây dựng thành phố là đầu tàu phát triển kinh tế xã hội để góp phần phát triển tỉnh nhà sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.
   Với tinh thần trên, bản thân rất mong được cử tri các phường tiếp tục ủng hộ, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND Thành phố, nếu trúng cử tôi sẽ phát huy hơn nữa những kinh nghiệm công tác trong những năm qua, trong đó tập trung trọng tâm vào những nội dung chính như sau:
   Thứ nhất: Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với Nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó. Thực hiên tốt hơn nữa chức năng đại biểu dân cử được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của HĐND trong lãnh đạo và đề ra những chính sách hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
   Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
   Thứ hai: Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng Thành phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.
   Thứ ba: Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, nhất là trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND cấp mình đã ban hành, giám sát việc thực hiện các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước theo quy định của pháp luật.
   Thứ tư: Tham gia xây dựng các chương trình giám sát, trong đó tập trung vào những vấn đề mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm như cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; trật tự đô thị, trật tự xây dựng, việc chấp hành pháp luật trong công tác di dời, giải tỏa, tái định cư .....Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu tố của dân theo quy định và kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc, các vụ việc liên quan xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của dân.
   Kính thưa quý vị đại biểu, bà con cử tri!
   Trên đây là chương trình hành động của bản thân xin được báo cáo trước bà con cử tri, và một lần nữa, bản thân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quý bà con cử tri trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố sắp đến.
   Cuối cùng, xin trân trọng cám ơn Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, các đồng chí trong Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ Việt Nam và quý bà con cử tri phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều đã tạo điều kiện cho bản thân được gặp gỡ, tiếp xúc để chia sẻ chương trình hành động của mình.
   Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, cùng quý bà con cử tri thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
 
2. Họ và tên: HỒ QUỐC HUY
Sinh ngày 07 tháng 5 năm 1988
Quê quán: xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Huế khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Thành đoàn Huế
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Kính thưa quí vị đại biểu.
   Kính thưa quí vị cử tri và nhân dân.
   Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; và được ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Thủy Xuân, Thủy Biều, Phường Đúc, Vĩnh Ninh.
   Tôi ý thức được rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do cử tri trực tiếp bầu ra. Đại biểu HĐND chính là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia thực hiện quyền lực nhà nước tại địa phương, quyết định những chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để phát huy nguồn lực, tiềm năng của thành phố cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương, đồng thời thực hiện chức năng giám sát, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Chính vì vậy, việc đầu tiên phải nghĩ đến và hành động là vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
   Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố sẽ là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân tôi. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu, trong đó tập trung vào các công việc sau:
   1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tham gia ý kiến với HĐND thành phố quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh vì lợi ích của nhân dân, vì mục tiêu phát triển chung của thành phố;
   2. Luôn cố gắng rèn luyện đạo đức, trình độ của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; đồng thời tăng cường thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Triển khai và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thành phố.
   3. Phát huy tối đa vai trò của đại biểu HĐND từ thành phố đến cơ sở trong công tác giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND cấp thành phố và cấp cơ sở. Tiếp thu, phản ảnh kịp thời và trung thực ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; tích cực đề xuất các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định pháp luật.
   4. Thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người dân, đặc biệt là chế độ chính sách đối với người nghèo, người tàn tật, chính sách người có công; đảm bảo cho người dân được thụ hưởng tất cả các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước một cách tốt nhất.
   5. Với cương vị công tác hiện nay là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, tôi sẽ cố gắng để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phòng ngừa và đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội, đặc biệt là trong đối tượng thanh thiếu nhi; tiếp tục nghiên cứu những mô hình, giải pháp hiệu quả để góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên Huế biết gìn giữ bản sắc văn hóa Huế, khát khao cống hiến cho Huế.
   Tham gia ý kiến với hội đồng có quyết sách về an sinh xã hội để cho thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, về đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển quê hương Thừa Thiên Huế; về chế độ chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ chế trợ giúp sinh viên, học sinh; các hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện.
Trong thời gian tới, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cử tri, rất mong được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho nhân dân.
   Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cử tri và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử thành công tốt đẹp.
   Xin chân thành cám ơn quý vị cử tri và nhân dân đã lắng nghe.
   Xin kính chào đoàn kết và thân ái!
 
3. Họ và tên: PHAN TRỌNG NGHĨA
Sinh ngày 22 tháng 10 năm 1982
Quê quán: phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố Huế
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Được sự giới thiệu của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú, tôi vô cùng vinh dự và phấn khởi khi được ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là niềm vinh dự cũng đồng thời là trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thành phố Huế ngày càng văn minh giàu đẹp. Là trọng trách lớn lao trước những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi gắm trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương mình.
   Tôi nhận thức được rằng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, với 2 chức năng cơ bản là quyết định và giám sát, trong đó HĐND có vai trò rất quan trọng trong quyết định cơ chế, chính sách, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở địa phương. Vì vậy người đại biểu nhân dân phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, luôn tâm huyết, trăn trở trước khó khăn, bức xúc của đời sống xã hội, bên cạnh đó phải luôn trau dồi, trang bị trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực để thực hiện  chức năng, nhiệm vụ của mình. 
   Hiện nay, với cương vị là Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Huế, từ những kinh nghiệm đã  tích lũy được trong quá trình hơn 15 năm công tác, Bản thân tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, với một mong muốn duy nhất là có điều kiện hơn nữa để gần gũi và gắn bó mật thiết hơn với nhân dân, hơn cả là để đại diện cho nhân dân thực hiện quyền tham gia và quyền giám sát đối với mọi hoạt động quản lý nhà nước. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
   Một là: Luôn cầu thị, lắng nghe và đối thoại thẳng thắn nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển tải đầy đủ, trung thực đến các cơ quan chức năng, tổ chức, cơ quan có trách nhiệm giải quyết; và giám sát, theo dõi đến cùng kết quả giải quyết nhằm trả lời thỏa đáng cho cử tri.
   Hai là: Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND; đề xuất việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thành Nghị quyết của HĐND đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương và có tính khả thi cao để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.
   Ba là: Tham mưu cùng HĐND xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát về tình hình thực thi pháp luật, thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố Huế và những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội, nâng cao dân trí, việc thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường…
   Bốn là: Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đồng thời tích cực đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết của các đơn vị, tổ chức có trách nhiệm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
   Năm là: Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, khuyết điểm, gương mẫu chấp hành pháp luật; Thực hiện tốt các nhiệm vụ do HĐND phân công. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
   Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ này là một vinh dự, cho dù có trúng cử hay không bản thân tôi luôn xác định phải sống và làm việc có trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và thực hiện tốt phong cách công tác là trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức, của cử tri và nhân dân.
   Tôi rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cử tri. Xin kính chúc các đại biểu, chúc các cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn!
 
4. Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC
Sinh ngày 22 tháng 10 năm 1981
Quê quán: phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.


 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu!
   Kính thưa bà con cử tri!
   Trước hết tôi xin trận trọng cám ơn lãnh đạo các cấp uỷ, UBMTTQVN Thành phố và bà con nhân dân đã tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng cho phép tôi xin gửi lời chúc đến quý vị lãnh đạo và bà con cử tri luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc!
   Nếu được trúng cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu HĐND mà Nhiệm kỳ qua tôi đã hoàn thành. Chương trình hành động của tôi dự kiến sẽ được thực hiện như sau:
   Trong vai trò là đại biểu HĐND thành phố:
   Thứ nhất: Luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.
   Thứ hai:
- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
- Phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước hữu quan ở địa phương
- Gắn bó, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đề xuất giải quyết các kiến nghị của nhân dân, là người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri thành phố Huế và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình, chịu sự giám sát của cử tri.
- Thực hiện quyền giám sát của cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bản thân mình đang công tác, thông báo lại kết quả giải quyết của các cơ quan hữu quan đến bà con cử tri.
   Thứ ba, tập trung đề xuất các giải pháp căn cơ để giải quyết tốt những vấn đề bức bách hiện nay của thành phố, đó là: hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị, đề xuất điều chỉnh các Quy hoạch treo thời gian dài ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của bà con nhân dân, đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường,trường học…
   Thứ tư, về thực hiện đề án CCHC của UBND tỉnh, từ thực tiễn của công tác quản lý cơ sở, bản thân tôi sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cải cách nền hành chính nhà nước trên nhiều lĩnh vực nhằm phát huy mọi năng lực, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp (đặc biệt là trong thủ tụchành chính cấp xã như: hộ tịch - chứng thực, cấp GCNQSD đất, Bảo trợ xã hội, người có công CM và các vấn đề an sinh XH khácliên quan đến các nhóm yếu thế trong XH,người già neo đơn,phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, hộ nghèo- cận nghèo...); chính sách hỗ trợ cho lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, cán bộ không chuyên trách công tác tại xã, phường, thị trấn. Nhất là chính sách nhà đất về đền bù, hỗ trợ và tái định cư sao cho ngày càng sát hợp với lợi ích chính đáng của người dân,….
- Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nhiều việc làm cho người lao động, tạo môi trường phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên;
   Thứ năm, với tư cách là ứng cử viên nữ, tôi không chỉ đại diện cho phụ nữ và nhân dân địa bàn mình ứng cử mà còn đại diện cho tiếng nói của chị em phụ nữ, tôi sẽ tích cực tham gia đề xuất các giải pháp chính sách liên quan trong thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.
   Từ thực tiễn công tác của bản thân, với vai trò là người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở, tôi có nhiều điều kiện để nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, thuận lợi trong tham gia ý kiến để HĐND thành phố có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, góp phần giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để thành phố tiếp tục phát triểnvững mạnh. Cùng tập thể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố. Phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết số: 54­-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, với mục tiêu đến năm 2025 Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
   Những vấn đề tôi nêu trên không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của một ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, mà đó cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người công dân, một cán bộ, đảng viên được phân côngnhiệm vụ là Chủ tịch UBNDcấp cơ sở.
   Tôi xin hứa, trong quá trình công tácdù ở bất kỳ cương vị nào, tôi luôn tận tâm với công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhất từng nhiệm vụ được giao và sẽ kiên trì thực hiện những điều trên trong phạm vi, chức trách của mình. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý vị đại biểu và bà con cử tri.
   Cuối cùng, xin cám ơn quý vị đại biểu, xin cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe. Chúc quý vị đại biểu, bà con nhân dân mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!
   Xin trân trọng cảm ơn!
 
5. Họ và tên: LA PHONG
Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1983
Quê quán: xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phường Đúc
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Kính thưa Cô bác, anh chị cử tri!
   Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành Phố Huế, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử Thành Phố tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm 4 Phường: Phường Vĩnh Ninh, Phường Thủy Xuân, phường thủy Biều và phường Phường Đúc. Hôm nay được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức cho Đoàn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có bản thân tôi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở phường Thủy Biều, phường Đúc, phường Vĩnh Ninh, phường Thủy Xuân. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất…
   Kính thưa Cô bác, anh chị cử tri!
   Là Chủ tịch Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phường Đúc, trưởng thành từ cơ sở, thông qua các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, Đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.
Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.
   Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh sự, nhưng cững là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử không trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương thành phố.
   Nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành Phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên trực tiếp làm công tác Mặt trận, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm… Tôi dự kiến chương trình hành động của bản thân tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:
   1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình biến đổi khí hậu, công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; công tác giảm nghèo, An sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh các hoạt động tự giám sát của MTTQ, gần gũi với nhân dân, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là nhịp cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, phản ảnh kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với các cấp có thẩm quyền để giải quyết.
   2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩn chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
   3. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng Chính quyền trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
   4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công;  phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu cho Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội, cùng chung tay, góp sức ổn định đời sống hộ nghèo, người nghèo, tạo điều kiện cho họ an cư lạc nghiệp, cùng với Đảng, chính quyền thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn  xã hội ở địa phương.
   Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nổ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố.
   Trước khi dứt lời, tôi xin cám ơn và kính chúc cô bác, anh chị cử tri, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, học tập, lao động sản xuất và trong cuộc sống…
   Xin chân thành cảm ơn!
 
6. Họ và tên: TRƯƠNG QUANG TRUNG
Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1976
Quê quán: xã Vinh Phú (nay là xã Phú Gia), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân thành phố Huế
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Kính thưa quý vị lãnh đạo, Kính thưa chủ tọa hội nghị !
   Kính thưa quý vị cử tri !
   Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi xin chân thành cảm ơn UBMT TQ Việt Nam và UB bầu cử cấp thành phố và các phường đã tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho đoàn ứng cử viên của chúng được tiếp xúc với cử tri và trình bày tâm tư và nguyện vọng của mình.
   Trong quá trình 21 năm công tác của mình, tôi đã có giữ các chức vụ: UVTV Tỉnh đoàn, PCT Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Thành, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố Huế. Bản thân tôi là ủy viên ban thường vụ Thành ủy Huế khóa XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2011 – 2016), khóa XII (nhiệm kỳ 2016 – 2021); và hiện đang công tác tại thành ủy với chức vụ là UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021.
   Được trải nghiệm, rèn luyện, trưởng thành từ công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và từ cơ sở, và công tác chuyên trách của HĐND bản thân tôi nhận thức rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương; quyết định những chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để phát huy nguồn lực, tiềm năng của thành phố cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương, đồng thời thực hiện chức năng giám sát, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.
   Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND thành phố sẽ là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân tôi vì tôi nhận thức rằng đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri toàn thành phố. Tôi cố gắng đem hết khả năng trí tuệ của mình nhằm thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ cụ thể sau:
   Thứ nhất: Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách XH, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,.. thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp,
   Thứ hai: Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Triển khai và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử được quy định tại luật Tổ chức Chính quyền địa phương, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của  HĐND trong việc lãnh đạo và đề ra các chính sách hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
   Thứ ba, phát huy tối đa vai trò của đại biểu HĐND từ thành phố đến cơ sở trong công tác giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND cấp thành phố và cấp cơ sở; kiến nghị đề xuất và giám sát các cơ quan chức năng về những giải pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân;  
   Thứ tư,  Cùng chung tay tập trung thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó mục tiêu đã khẳng định: đến năm 2025: Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.
   Trước mắt là thực hiện Nghị quyết 1264/QN-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa XIV về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh thừa thiên Huế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/22021.
   Với vai trò hiện nay, bằng hết khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình tối sẽ cố gắng tham gia thực hiện tốt những vấn đề mà tôi rất quan tâm như đã trình bày phần trên để góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Rất mong sự đồng tình ủng hộ của cử tri vì việc trúng cử HĐND thành phố sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi giúp tôi thực hiện những tâm huyết của mình một cách tốt hơn.
   Kính thưa quý vị, một lần nữa qua buổi tiếp xúc với cử tri lần này tôi cũng xin chân thành cảm ơn UBMT TQ Việt Nam và UB bầu cử cấp thành phố và các phường đã tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho đoàn ứng cử viên của chúng tôi được tiếp xúc với cử tri và trình bày tâm tư và nguyện vọng của mình. Cuối cùng kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
 
7. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
Sinh ngày 17 tháng 8 năm 1989
Quê quán: phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Kính thưa quý vị đại biểu!
   Thưa toàn thể cử tri!
   Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, UBMTTQ thành phố Huế và các tổ chức chính trị, tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Huế Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi. Lời nói đầu tiên cho phép tôi xin được gởi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri lời cám ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1989, tại Phường Phước Vĩnh, thành phốHuế, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tôi hiện đang là chuyên viên của Trung tâm VHTT&TT Thành phố Huế. Qua tìm hiểu tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND vàđược UBMTTQ giới thiệu, tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Huế, Khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND Thành phố, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tìnhcủacáccử tri bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri.
   Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý bà con!  Như chúng ta đã biết Thành phố Huế được xác định là trục đô thị trung tâm của Tỉnh Thừa thiên Huế, là nơi gìn giữ , bảo tồn và phát triển các di sản, văn hóa huế, đồng thời là cực kết nối với các vùng đầm phá, biển, trung du để phát triển kinh tế toàn diện. Theo nghị quyết 54 của Bộ chính trị đã nhấn mạnh: “xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản sinh thái, cảnh quan, than thiện với môi trường”.  Nhận thức được điều đó và bản thân cũng đang công tác trong lĩnh vực văn hóa nên sẽ cố gắng đoàn kết cùng với nhân dân, quyết tâm xây dựng Thành phố Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, Thành phố Festival của cả nước, Thành phố giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.
   Để đạt được mục tiêu đó cần phải tìm ra các giải pháp cụ thể. Hiện nay,Thành phố Huế đang tập trung đầu tư phát triển du lịch thành một ngành công nghiệp, động lực chính cho phát triển kinh tế, xã hội Thành phố theo hướng bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy được giá trị lịch sử, phát triển được văn hóa truyền thống. Khai thác và phát huy hợp lý tiềm năng, lợi thế để tạo ra các loại hình du lịch văn hóa, di sản, sinh thái, hấp dẫn, phong phú, có thương hiệu Huế.
   Cần quan tâm xây dựng phát triển văn hóa xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, xây dựng thành phố Huế thành một trung tâm văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và bản sắc văn hóa Huế. Tiếp tục triển khai đề án chính sách hổ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. Thực hiện các giải pháp trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đình làng, nhà rường, nhà lưu niệm. Huế còn có nhiều làng nghề truyền thống với những sản phẩm kết tinh từ giá trị văn hóa. Nhiều làng nghề truyền thống đã phát triển hình thành nên những điểm tham quan hấp dẫn phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Cần phát triển du lịch làng nghề là một hướng đi hiệu quả nhằm gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.ví dụ như ở đây chúng ta có làng nghề đúc đồng huế. Mà những nghệ nhân hiện nay đang sinh sống ngay trên vùng đất của Phường Phường đúc,  Thủy Xuân của chúng ta. Với sự tài hoa và đôi tay khóe léo đã phát triển liên tục của làng nghề tạo ra những sản phẩm nổi tiếng mang đậm tính nghệ thuật. chúng ta cần phải phát triển những tinh hoavăn hóa đặc sắc làng nghề này đưa Phườngđúc, ThủyXuân là một địa chỉ tham quan du lịch hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Đồngthời, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa tại mỗi cơ sở phường, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, nghệ thuật đường phố, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, trưng bày triển lãm phục vụ du khách và nhân dân.
   Bên cạnh đó, cần chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật-công nghệ cao, có sức cạnh tranh và sản xuất hàng xuất khẩu như: công nghệ thông tin-viễn thông, điện tử, hoá dược, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm đặc sản xuất khẩu. Phát triển công nghiệp chế tác sản xuất hàng tiêu dùng và tiểu thủ công nghiệp (hàng thủ công mỹ nghệ, thêu, đồ gỗ mỹ nghệ...) để giải quyết việc làm cho người lao động trong khu vực đô thị hoá.Hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác tài nguyên khoáng sản (khai thác cát, sạn trên sông Hương, khai thác đá,...) để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên cho thành phố di sản.
   Vấn đề hôm nay cử tri đang quan tâm nhất đó là huy động tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kết cấu, chỉnh trang hạ tầng đô thị Huế gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; siết chặt, kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp.
   Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND Thành phố. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.
   Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
   Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND Thành phố tổ chức. Bảo vệ  lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
   Xin được cám ơn quý vị đã lắng nghe, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể quý bà con sứckhỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
 
8. Họ và tên: PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Sinh ngày 25 tháng 9 năm 1972
Quê quán: phường Phú Cát, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế; Bí thư Đảng ủy cơ sở Trung tâm Ung Bướu; Phó Giám đốc Trung tâm Ung Bướu
Ứng cử Đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biều.
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệmkỳ 2021-2026. Và được phân công ứng cử ở địa bàn các phường Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Biều, Thủy Xuân, đơn vị bầu cử số 2.
   Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến cácđồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo các phường trên địa bàn, xin đượcgửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
   Kính thưa các đồng chí, toàn thể bà con cử tri!
  Trên cương vị là Phó Giám đốc Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Trung ương Huế, công việc hàng ngày của tôi là khám, điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân ung thư. Bệnh nhân ung thư của tôi không chỉđến từ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn đến từ các tỉnh thành ở miền Trung và cả nước. Hơn 20 năm công tác, tôi đã thấu hiểu biết bao cảnh đời không may mắc căn bệnh ung thư quái ác. Và tôi luôn tâm nguyện nỗ lực hết mình nhằm điều trị và chăm sóc bệnh nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
   Tôi hiểu rằng, với những bước phát triển vượt bậc và rất nhiều tiến bộ trong khám chữa bệnh, những bệnh nhân của tôi cũng như nhân dân thành phố đến nay đã được thụ hưởng nhiều lợi ích mà ngành y tế tỉnh và thành phố mang lại; tuy nhiên vẫn còn đó những bất cập mà đôi lúc, đôi nơi người dân vẫn chưa cảm thấy hài lòng, chẳng hạn vấn đề quá tải bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính, thái độ ứng xử của nhân viên y tế và cả những vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế… Tôi ý thức rất rõ rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với một mong muốntha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân,nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương,biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, không ngừngcải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương; đặc biệt trong lĩnh vực y tế.
   Để thực sự trở thành đại biểu của dân, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiệnchương trình hành động sau đây:
   Thứ nhất: Không ngừng phấn đấu hoàn thiện năng lực chuyên môn và quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bản thân tôi luôn trăn trở và tâm huyết trong việc thực hiện Quyết định 2151-QĐ/BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tôi cùng ban lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo Trung tâm Ung Bướu thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ viên chức phương châm lấy người bệnh làm trung tâm nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh, bằng những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, bằng những việc làm cụ thể, như tích cực thực hiện cải cách hành chính trong quá trình khám chữa bệnh, thanh toán hồ sơ ra viện, triển khai bệnh án điện tử, v.v… Qua đó góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện y đức cho cán bộ, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác, gương mẫu về đạo đức, lối sống, xây dựng bệnh viện trở thành địa điểm tin cậy của nhân dân khu vực miền Trung.
   Thứ hai: Góp phần cùng Hội đồng Nhân dân đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp, thuận lợi giúp ngành y tế thành phố tiếp tục phát triển về mọi mặt. Trong những năm qua, y tế thành phố đã có những thành tựu quan trọng, như đã làm tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng 10 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 5,7%, tỷ lệ người nhiễm HIV được quản lý, chăm sóc, tư vấn trên 95%. Tỷ lệ sinh con thứ  3 trở lên còn 11,8%, tỷ lệ BHYT toàn dân bình quân đạt 91,8%, 100% trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia.Trong định hướng phát triển ngành y tế những năm tới, thành phố phấn đấu tăng tỷ lệ BHYT toàn dân lên 98%, tiếp tục phát huy lợi thế của Trung tâm y tế chuyên sâu quốc gia và hệ thống các cơ sở y tế chất lượng cao trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Là một cán bộ viên chức của Bệnh viện Trung ương Huế, hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu, tôi sẽ nỗ lực hết mình cùng thành phố thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:
   Ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, các phác đồ tiên tiến để bệnh nhân được thụ hưởng kết quả điều trị với chất lượng cao nhất; đồng thời tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến trước nhằm gia tăng cơ hội điều trị cho bệnh nhân.
   Tham gia tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống ung thư, phòng chống các bệnh không lẫy nhiễm khác (như tim mạch, đái tháo đường…), đẩy mạnh các chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm một số bệnh ung thư thường gặp cho bà con nhân dân thành phố.
   Thứ ba: Thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến phản ảnh, kiến nghị, góp ý của cử tri để đóng góp đúng và trúng cho lợi ích của người dân trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
   Trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn rằng rất cần sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại bà con cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với bà con chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống, đặc biệt trong vấn đề y tế, sức khỏe của bà con.
   Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN Thành phố và các cơ quan, đơn vị đã giúp tôi đượcgặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay.
   Xin trân trọng cảm ơn!
 
Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế