Khoa Y tế công cộng

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM HỌC 2017-2018

1. Tình hình đội ngũ cán bộ

- Tổng số Công chức, viên chức và HĐLĐ (XĐTH và ngắn hạn nếu có):  32 cán bộ cơ hữu (giảm 3 so với năm 2016).  29 GV/32

- Giới tính: Nam: 15 (46,9%), Nữ: 17 (53,1%). 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ: Tiến sỹ: 11(34,4%); Thạc sỹ: 16 (50%); Đại học: 7 (12,5%); Khác: 1 (3,1%). 

2.Chiến lược phát triển

Tiếp tục nâng cao năng lực giảng viên trẻ theo định hướng chuyên ngành Bộ môn, gắn giảng dạy với thực tiễn qua NCKH và hợp tác quốc tế. Trưởng Bộ môn cần phát huy trách nhiệm và gương mẫu trong nhiệm vụ này.

- Giảng viên có kiêm nhiệm công tác của nhà trường, cần khẳng định nhiệm vụ tham gia hoạt động Khoa là chủ yếu về lâu dài, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Bộ môn và Khoa.

- Chú trọng đến tuyển dụng nhân lực Bộ môn Tổ chức-Quản lý y tế và Giáo dục sức khỏe-Tâm lý y học trong năm học đến.

- Quan tâm đến Bộ môn Dinh dưỡng và gắn với Khoa Dinh dưỡng-tiết chế bệnh viện trường.

- Hỗ trợ 02 nghiên cứu sinh là giảng viên đang học tại Khoa (Th.S Bạch Yến, Th.S Hường).

- Hỗ trợ 02 giảng viên làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Tạo điều kiện hỗ trợ 01 giảng viên sắp đi học nghiên cứu sinh tại KKU (8/2018).

- Tăng cường Trợ lý Sau đại học và NCKH-HTQT, hợp tác toàn diện với Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

- Đăng ký tuyển dụng 06 giảng viên và 01 Thư ký Khoa năm 2018.

- Chuẩn bị nhân sự BCN Khoa/Bộ môn cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học HuếBanner Nestle