Lê Đức Huy

Lê Đức Huy

Bác sĩ


BS. Lê Đức Huy hiện là giảng viên tại Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. BS. Huy đã hoàn thành các Chương trình Đào tạo Quốc tế về lĩnh vực an toàn người bệnh, cải tiến chất lượng và là thành viên của Hiệp hội An toàn người bệnh Quốc tế (ISQUA), Hiệp hội Liên minh sức khỏe Quốc tế Việt (VIHA). Ngoài ra, BS.Huy cũng đang giữ vai trò là Trợ lý thư ký cho Hiệp hội Năng lực sức khỏe Châu Á (AHLA). 

BS. Huy có kinh nghiệm về điều phối các dự án nghiên cứu nâng cao sức khỏe cộng đồng, điển hình là dự án sơ cấp cứu HUE FIRSTAID. Dự án sơ cấp cứu đã cung cấp khóa học sơ cấp cứu miễn phí cho hơn 800 học sinh THPT tại thành phố Huế giai đoạn 2020-2021. Ngoài ra, BS. Huy cũng tích cực tham gia hội nghị khoa học trong nước và quốc tế về lĩnh vực An toàn người bệnh, Y tế công cộng, Năng lực sức khỏe và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe. Năm 2019, BS.Huy đã đạt giải nhì Báo cáo viên xuất sắc trong Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng ở các nước tiểu vùng sông Mekong.


Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý y tế, chính sách y tế, cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo ̣(Artificial intelligence) trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Phân tích trắc lượng thư mục (Bibliometric study); Năng lực sức khỏe (Health literacy); Sức khỏe toàn cầu (Global health); Sức khỏe số (Digital health)...