Trương Thị Quỳnh Ngân

Trương Thị Quỳnh Ngân

Thạc sĩ


HỌC TẬP:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại trường đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2016

- Tốt nghiệp lớp chuyên khoa định hướng phục hồi chức năng tại trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2017

- Tốt nghiệp lớp đào tạo ngắn hạn về Âm ngữ trị liệu tại trường Đại học Y Dược, Đại học huế năm 2017

- Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng - Ngôn ngữ trị liệu tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

CÔNG TÁC

- Giảng viên bộ môn Phục hồi chức năng, trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2016 đến nay

- Bác sĩ kiêm nhiệm tại đơn vị Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng nay là Khoa Phục hồi chức năng, bệnh viện Đại học Y Dược Huế từ năm 2016 đến nay


Lĩnh vực nghiên cứu

Phục hồi chức năng - Ngôn ngữ trị liệu