NGUYEN THI THUY LINH

NGUYEN THI THUY LINH

Thạc sĩ


- 2017-nay: Giảng viên, bác sĩ tại bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trường và bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

- 2019-2020: Bác sĩ nội trú bệnh viện (FFI) tại bệnh viện Cochin, Paris, Pháp


Lĩnh vực nghiên cứu

Chẩn đoán hình ảnh