MAI BÁ HOÀNG ANH

  • Họ và tên: MAI BÁ HOÀNG ANH
  • Ngày tháng năm sinh: 02/02/1984
  • Địa chỉ: 110/16 Kim Long, Huế
  • Email: mbhanh@huemed-univ.edu.vn
  • Quê quán: phường Kim Long, Huế
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ Y Khoa     năm: 2020
  • Đơn vị công tác: Bộ môn Da liễu                  
                                                                                

I. Tóm tắt quá trình học tập

- 2002 - 2008: Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược Huế

- 2010 - 2012: Thạc sĩ Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội

- 11/2012 - 10/2013: Đào tạo chuyên sâu Da liễu, Đại học Paris 13, Pháp   

- 10/2016 - 7/2020: Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Aix-Marseille, Pháp

II. Tóm tắt quá trình giảng dạy/công tác

- 9/2008 - hiện nay: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Da liễu, Trường Đại học  Y - Dược Huế.

- 1/2015 - hiện nay: Trưởng Bộ môn Da liễu, Trường Đại học  Y - Dược Huế.

- 5/2015 - hiện nay: Trưởng Phòng khám Da liễu, Bệnh viện, Trường Đại học  Y - Dược Huế.

III. Các đề tài Khoa học đã công bố

1. Brun Sophie, Zumelzu Coralie, Hoang Anh Mai Ba, Levy Annie, Garcia-Hermoso Dea, Laroche Liliane , Izri Arezki. First case of chromoblastomycosis from Bangladesh. Medical Mycology Case Reports, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.mmcr.2015.08.001

2. Ba-Hoang-Anh Mai , Michel Drancourt,  Gérard Aboudharam. Ancient dental pulp: Masterpiece tissue for paleomicrobiology, Molecular Genetics & Genomic Medicine, 2020 Mar 31:e1202. doi: 10.1002/mgg3.1202

3., R. Barbieri *, Ba-Hoang-Anh Mai *, T. chenal, M-L. Bassi, D. Gandia, L. camoin-Jau, H. Lepidi, G. Aboudharam, M. Drancourt. A 2,000–year-old specimen with intraerythrocytic Bartonella quintana.  Scientific Reports, 2020, 10:10069 https://doi.org/10.1038/s41598-020-66917-7

*: These authors contributed equally

4.  Ba-Hoang-Anh Mai, Remi Barbieri, Thomas Chenal, Dominique Castex, Richard Jonvel, Davide Tanasi, Patrice Georges-Zimmermann, Olivier Dutour, David Peressinotto, Coralie Demangeot, Michel Drancourt, Gerard Aboudharam. Five millennia of Bartonella quintana bacteraemia.  PLoS ONE 2020 15(11): e0239526. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239526

5. Thi Quynh Le, Thi Minh Nguyet Le, Thi Hong Phuong Vo, Viet Thanh Truong1, Thi Hong Diep Phan2, Quang Trung Tran, Chuyen Le, Ba Hoang Anh Mai, Tran Thao Nguyen Nguyen, The Thanh Nguyen, Erwin Martinez Faller, Thi Ha Vo. Effectiveness of educational interventions on knowledge and counseling regarding common cold management: The case of community pharmacists in Hue, Vietnam. Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 10(05), pp 119-126, May, 2020 DOI: 10.7324/JAPS.2020.10516 ISSN 2231-335

IV. Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày:    02/07/2020

- Tên đề tài: Diagnostic de bartonella quintana ancienne intra-érythrocytaire

 Thành phần Hội đồng chấm Luận án: 

1. 

Pr. Anne RASKIN

Chủ tịch

2. 

Dr. Hélène COQUEUGNIOT

Phản biện

3. 

Pr. Martine BONNAURE-MALLE

Phản biện

4. 

Dr. Gérard ABOUDHARAM

Ủy viên

* Kết quả: Đạt.

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế