Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 53/2021 từ ngày 28-12-2020 đến ngày 03-01-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/28-12-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học (lý thuyết) hình thức đào tạo liên thông chính quy từ cao đẳng.

- Hội đồng coi thi TN.

Các giảng đường tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội thảo Transmed-VN lần thứ 5: "Những đổi mới Y sinh học trong dự phòng và điều trị dịch COVID-19 và những kinh nghiệm trong kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam”.
(Lễ khai mạc và Phiên báo cáo thứ 1, từ 08h00 - 12h00)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

09h00

Lễ đóng thầu và mở hồ sơ dự thầu gói thầu Mua thuốc năm 2020-2021 tại Phòng khám Bác sĩ gia đình thuộc Trung tâm Y học gia đình, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Thành viên Hội đồng đấu thầu và các tổ theo Quyết định số 3270/QĐ-ĐHYD ngày 03/12/2020.

Phòng họp tầng 6, TT YHGĐ

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý Trường ĐHYD năm 2020.

I. Đại học Huế:
- Đ/c Huỳnh Văn Chương, Đ/c Bùi Văn Lợi, Đ/c Trần Văn Thành, Đ/c Võ Trần Ngọc Minh;
II. Trường ĐHYD:
- Đảng ủy viên Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/29-12-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học (thực hành) hình thức đào tạo liên thông chính quy từ cao đẳng.

- Hội đồng chấm thi THTN.

Các Hội đồng thi THTN

Chủ tịch Hội đồng

07h00

Chấm thi tốt nghiệp đại học (lý thuyết) hình thức đào tạo liên thông chính quy từ cao đẳng.

- Hội đồng chấm thi TN.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội thảo Transmed-VN lần thứ 5: "Những đổi mới Y sinh học trong dự phòng và điều trị dịch COVID-19 và những kinh nghiệm trong kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam”
- Phiên báo cáo thứ 2 từ 08h00 - 12h00 tại Phòng họp quốc tế, tầng 2 Khoa YTCC
- Phiên báo cáo thứ 3 từ 08h00 - 12h00 tại Hội trường quốc tế, tầng 3 Khoa YTCC

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

08h00

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ X, năm 2020.

- Đại biểu (có giấy mời);
- Đại biểu đương nhiên và Đại biểu được triệu tập theo Thông báo liên tịch số2072/TBLT-ĐHH-CĐngày 22/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế và Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ X, năm 2020.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Chiều

14h00

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Trường năm 2020.

- Đảng ủy viên Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Ký hợp đồng KCB BHYT năm 2021 giữa Bệnh viện Trường và BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh TTH;
- BV Trường: Giám đốc, Trưởng phòng KHTH, Kế toán trưởng.

Trụ sở BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh TTH, Giám đốc BHXH tỉnh TTH và PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc BV Trường

14h00

Ký hợp đồng KCB BHYT năm 2021 giữa Phòng khám Y học gia đình với BHXH tỉnh T.T. Huế.

- Giám đốc TT YHGĐ;
- Lãnh đạo và Phụ trách tài chính Phòng khám YHGĐ.

Trụ sở BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Sở Y tế TTH, GĐ BHXH TTH và GĐ TT YHGĐ

16h00

Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa V.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thành viên;

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

* Thứ Tư/30-12-2020

Sáng

08h00

Làm việc với công ty AASC về việc kiểm định các khóa đào tạo thuộc Hợp phần 3 - Dự án HPET.

- Trung tâm YHGĐ;
- Phòng: ĐT-SĐH, KHTC-CSVC.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

08h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của nghiên cứu sinh Nguyễn Tri Thức.

- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1654/QĐ-ĐHHngày 16/11/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- NCS và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp xét ký tiếp hợp đồng lao động và ký chuyển hợp đồng lao động của Bệnh viện năm 2020.

- Theo Quyết định số 1276/QĐ-BVYD ngày 09/11/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp xét cảnh báo học tập học kì II năm học 2019-2020.

- BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Làm việc với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, CT-CTSV, KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Lễ trao học bổng Minh Bùi Foundation cho sinh viên.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/31-12-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp xét điều kiện tốt nghiệp BSNT, Cao học, CKI và CKII năm 2020.

- Hội đồng tốt nghiệp SĐH theo QĐ số 1095, 2633/QĐ-ĐHYD;
- Tổ giúp việc HĐ tốt nghiệp SĐH theo QĐ số 1097a/QĐ-ĐHYD ngày 20/5/2020.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu thuộc dự án mua Hóa chất – Sinh phẩm sử dụng năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT, TC-HC;
- BCN Khoa Dược;
- Thành viên Hội đồng đấu thầu (Bên mời thầu) theo Quyết định số 2278/QĐ-ĐHYD;
- Thành viên Tổ kỹ thuật hỗ trợ xét thầu.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Module 13 - Hệ Thần kinh, Nội tiết chương trình Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD Huế;
- Trưởng/ Phó module11;
- Giảng viên tham gia giảng dạy module 11 ngành Y khoa;
- Tổ Chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

10h00

Gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2020.

- BGH;
- Chủ tịch Công đoàn Trường;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC TTPC;
- Cán bộ hưu trí năm 2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Giao ban công tác NCKH- ĐN-ĐT.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT.

Phòng NCKH-ĐN- ĐT

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Họp bàn kế hoạch hoạt động CNTT Bệnh viện năm 2021.

- BGĐ B/v;
- Phòng CNTT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Sáu/01-01-2021: Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021.

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế