Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 52/2020 từ ngày 21-12-2020 đến ngày 27-12-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/21-12-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học (lý thuyết) lần 2 năm học 2019-2020.

- Hội đồng coi thi tốt nghiệp đại học lần 2 năm học 2019-2020.

Các giảng đường thi tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Nhập học Cao học, Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 năm 2020.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Học viên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h00

Khai mạc Khóa đào tạo Y khoa liên tục "Nâng cao kỹ năng sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh" (21-23/12/2020).

- Theo Giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp lãnh đạo Đại học Huế và các trường thành viên về NSNN và CSVC.

- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng KHTC-CSVC.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp tổng kết chương trình phẫu thuật CTCH cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với sự hỗ trợ của tổ chức Global Care, Hàn Quốc.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó Phòng: KHTH. TCKT, NCKH-ĐN-ĐT;
- Trưởng, phó Khoa: CTCH-LN; Mắt-TMH-RHM.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Kiểm tra đánh giá công tác khám chữa bệnh tại các đơn vị thuộc Bệnh viện năm 2020.
( Từ 14h00 ngày 21/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020).

- Thành viên Đoàn kiểm tra theo Thông báo số 1435/TB-BVYD ngày 14/12/2020;
- Tại các đơn vị theo lịch đã phân công.

Tại các đơn vị thuộc B/v Trường

Trưởng Đoàn kiểm tra

* Thứ Ba/22-12-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học (lý thuyết) lần 2 năm học 2019-2020.

- Hội đồng coi thi tốt nghiệp đại học lần 2 năm học 2019-2020.

Các giảng đường thi tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ về kỹ thuật xét nghiệm trong vi sinh/kháng kháng sinh. (Từ ngày 22/12 đến hết ngày 23/12/2020).

- Chuyên gia vi sinh của Phòng xét nghiệm tham chiếu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Cán bộ Khoa Vi sinh.

Khoa Vi sinh Bệnh viện Trường ĐHYD Huế

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị TransMed-2020.

- BGH;
- Ban Tổ chức, lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC, ĐT ĐH, ĐT SĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2018-DHH-63, "Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế acetylcholinesterase của một số loài thuộc chi Hippeastrum Herb. ở Việt Nam".

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số4310/QĐ-BGDĐTngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo Trường ĐHYD (đơn vị thực hiện);
- Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài;
- Những người quan tâm.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 đối với Cụm công trình ứng dụng khoa học công nghệ “Triển khai các kỹ thuật tiên tiến để cải thiện công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ những vùng có nguồn lực hạn chế”.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo Ban KHCN-QHQT;
- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y Dược;
- Nhóm tác giả cụm công trình đăng ký xét giải thưởng.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Tọa đàm Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020).

- Theo Giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

16h00

Ban Thư ký Hội SV Trường báo cáo Ban Thư ký Hội SV Đại học Huế công tác tổ chức Đại hội Hội sinh viên trường, nhiệm kỳ 2020-2023.

- Ban Thư ký Hội SV ĐHH;
- Đại diện Đảng ủy Nhà trường;
- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Trường;
- Ban Thư ký Hội SV Trường.

Phòng họp II

Ban Thư ký Hội SV ĐHH

* Thứ Tư/23-12-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học (thực hành) lần 2 năm học 2019-2020.

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp đại học (thực hành) lần 2 năm học 2019-2020.

Tại các Hội đồng thi.

Chủ tịch Hội đồng

07h00

Chấm thi tốt nghiệp đại học (lý thuyết) lần 2 năm học 2019-2020.

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp đại học (lý thuyết) lần 2 năm học 2019-2020.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ liên thông chính quy từ cao đẳng.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp Module 12 - Hệ Thận Tiết Niệu chương trình Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng ĐTĐH;
- Trưởng/ Phó module 12;
- Giảng viên các bộ môn tham gia giảng dạy Module 12 ngành Y khoa.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

13h30

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường đại học, viện thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc.

- Thành viên Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 1951/KH-ĐHHngày 7/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc kiểm tra, đánh giá các bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc Đại học Huế

PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng đoàn

14h00

Tổng kết và trao đổi tóm tắt kết quả về việc hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ về kỹ thuật xét nghiệm trong vi sinh/kháng kháng sinh tai Khoa Vi sinh

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KHTH; NCKH-ĐN-ĐT;
- BCN Khoa Vi sinh

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Tiểu ban Nội khoa xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2020.

- Thành viên Tiểu ban Nội khoa theo Quyết định số82/QĐ-HĐTSSĐHngày 11/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh;
- Ứng viên.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

14h00

Tiểu ban Nội khoa xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2020

- Thành viên Tiểu ban Nội khoa theo Quyết định số82/QĐ-HĐTSSĐHngày 11/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh;
- Ứng viên.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Tiểu ban

15h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT và TC-HC chuẩn bị nội dung.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/24-12-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ năm 2020.

- Đại biểu (theo giấy mời)
- Ban tổ chức;
- 11 tân tiến sĩ;
- NCS quan tâm tham dự.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ toàn trường lần thứ 2 năm 2020.

- BGH;
- Phòng: ĐTSĐH, KHTC-CSVC;
- BCN, GV SĐH Khoa/ Bộ môn có đào tạo NCS;
- CBHD nghiên cứu sinh;
- Toàn thể NCS.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Họp Module 11 - Hệ Tiêu Hoá chương trình Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng ĐTĐH;
- Trưởng/ Phó module 11;
- Giảng viên các bộ môn tham gia giảng dạy Module 11 ngành Y khoa.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

TS. Nguyễn Hữu Trí

14h00

Họp Module 14 - Hệ sinh sản chương trình Y khoa tích hợp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- Trưởng/Phó Module 14;
- Giảng viên các bộ môn tham gia giảng dạy Module 14 ngành Y khoa.

Phòng họp QT, tầng 3 Khoa YTCC

PGS.TS. Lê Minh Tâm

15h00

Bệnh viện Trường họp thông qua kế hoạch ngân sách năm 2021.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó các phòng chức năng của Bệnh viện;
- Phòng TCKT chuẩn bị nội dung.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/25-12-2020

Sáng

07h30

Họp Hôi đồng nghiệm thu cấp ĐHH đề tài DHH 2018-04-83 của TS Nguyễn Minh Hoa.

- Theo QĐ số 1945/QĐ-ĐHH ngày 15/12/2020 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Hội thảo Khoa học và Đào tạo liên tục “Giới thiệu Kỹ thuật Sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không”.

- BGĐ B/v;
- Khoa CĐHA;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Hội nghị tổng kết - khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

17h30

Phiên thứ nhất: Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2023.

- Đại biểu khách mời;
- Đại biểu triệu tập;
- Đại biểu đương nhiên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/26-12-2020

Sáng

07h00

Phiên thứ hai: Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2023.

- Đại biểu khách mời;
- Đại biểu triệu tập;
- Đại biểu đương nhiên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo Khoa học và Đào tạo liên tục “Giới thiệu Kỹ thuật Sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không”.

- BGĐ B/v;
- Khoa CĐHA;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

08h00

Khóa đào tạo liên tục: "Vật liệu Tricalcium Silicate hoạt tính sinh ọc - Giải pháp điều trị bảo tồn răng". (Cả ngày)

- BGH;
- BCN và toàn thể cán bộ Khoa RHM;
- Hội thảo viên và SV RHM.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

08h30

Lễ Trao bằng và Bàn giao Bác sỹ chuyên khoa cấp I khóa 11 Dự án thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Đại diện Bộ Y tế;
- Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục;
- BQL dự án HPET;
- BQL dự án 585;
- Trường ĐHYD Huế;
- Lãnh đạo các đơn vị tiếp nhận BS trẻ đến công tác;
- Học viên bác sỹ trẻ tình nguyện (khóa 11).

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

Chiều

16h30

Chương trình ‘Guitar Đam mê 11’.

- Khách mời;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Hội trường A

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế