Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 52/2019 từ ngày 23-12-2019 đến ngày 29-12-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/23-12-2019

Sáng

07h00

Thi Tốt nghiệp năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học.

- Hội đồng coi thi Tốt nghiệp.

Phòng hội đồng: P. ĐTĐH số 5 và Giảng đường 2.3 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Khai giảng lớp Phục hồi chức năng.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT
- Đơn vị VLTL-PHCN;
- Các học viên khóa học.

Đơn vị VLTL- PHCN

PGS.TS. Lê Đình Khánh

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

11h00

Họp Xét ký tiếp hợp đồng lao động cho cán bộ Bệnh viện.

- Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h45

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019.

- Đảng ủy Đại Học Huế: Đ/c Trần Văn Hòa, Đ/c Trần Văn Thành, Đ/c Hoàng Văn Hạnh;
- Trường ĐHYD: Đảng ủy viên, Ban Giám Hiệu.

Phòng họp II

Đ/c Trần Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Đại Học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Khai giảng lớp Siêu âm Tim.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT;
- Phòng khám siêu âmTim;
- Các học viên khóa học.

Giảng đường G2.1, nhà G

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Ba/24-12-2019

Sáng

07h00

Chấm thi lý thuyết và thực hành tốt nghiệp năm học 2019-2020 hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học (từ 24 - 27/12/2019).

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp.

Tại Khoa, Bộ môn và Phòng Hội đồng chấm thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định 3750/QĐ-ĐHYD ngày 28/11/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở.

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp thường trực Hội đồng thuốc và điều trị: Thông qua danh mục các thuốc cấp cứu mua bổ sung số lượng dưới 1 tỷ đồng.

- Thường trực Hội đồng thuốc & điều trị theo Quyết định số 343/QĐ-BVYD ngày 27/3/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp bàn về đào tạo liên thông ngành KT xét nghiệm YH và chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản hệ VLVH.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTĐH;
- BCN BM: Phụ sản, Huyết học, KST, Sinh hóa, Vi sinh.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp rà soát hoạt động học tập của một số NCS thuộc dự án Edushare.

- BGH;
- Lãnh đạo: Phòng TC-HC, BM. Huyết học, BM. MD-SLB;
- Điều phối viên Dự án Edushare, PGS.TS. Hà Thị Minh Thi, PGS.TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm, ThS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS. Nguyễn Thị Huyền.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội đồng Xét duyệt đề cương nghiên cứu của ứng viên dự tuyển Nghiên cứu sinh (chuyên ngành Nội khoa) năm 2019.

- Theo Quyết định Hội đồng;
- Ứng viên Nguyễn Thị Ý Nhi;
- Ứng viên Nguyễn Nguyên Trang.

HT 1.1 Đại học Huế, 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội nghị triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác giữ chức vụ: Trưởng Khoa/Bộ môn/Phòng/Trung tâm /Viện thuộc Trường và Giám đốc Bệnh viện Trường nhiệm kỳ 2019-2024.

-Ban Chỉ đạo;
-Ban Giám đốc BV;
- Cấp ủy chi bộ và Lãnh đạo các khoa/ bộ môn; Phòng/Trung tâm/Viện
-Lãnh đạo Phòng TCNS BV

Hội trường 101

Ban Chỉ Đạo

16h00

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019.

- Thành viên theo QĐ số 4042/QĐ-ĐHYD ngày 20/12/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Mở hồ sơ chào giá cung cấp giấy vệ sinh cuộn lớn cho phòng CTSV.

- Thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hoá Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ, BSNT và CKII năm 2019.

- Hội đồng tốt nghiệp Sau đại học năm 2019 theo Quyết định.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/25-12-2019

Sáng

07h50

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh chất lượng bệnh viện năm 2019 của Cục Quản lý KCB - Bộ Y tế (Cả ngày).

- Theo Giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Tiếp ĐHQG Kyungpook và Bệnh viện Mirae Hankook, Hàn Quốc.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH;
- BGĐ Trung tâm Nội soi TH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Cầu - Chuyên ngành Sản Phụ khoa.

- Theo Quyết định số 3309/QĐ-ĐHYD ngày 17/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở.

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế.

- Các thành viên Ban xây dựng đề án và Tổ giúp việc theo Quyết định số497/QĐ-ĐHHngày 26/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đd lãnh đạo Phòng: CTSV, KHCN-HTQT.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

15h00

Họp Tổ Thư ký Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường ĐHYD Huế lần thứ XX.

- Theo Quyết định số 4037/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT

15h30

Họp rà soát đề án và phương án quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

- Hiệu trưởng (hoặc cấp Phó phụ trách đào tạo);
- Chuyên viên phụ trách tuyển sinh.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

* Thứ Năm/26-12-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Khóa đào tạo liên tục "Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược". (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban Tổ chức

10h00

Gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2019.

- BGH;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Lãnh đạo Phòng TCHC;
- Cán bộ về hưu năm 2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Đón tiếp, làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và quản lý y tế Quốc tế.

- BGĐ B/v;
- Trung tâm Gamma, Khoa Ung bướu;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, TCKT, HCQT, VT-TTB.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội thảo xây dựng nội dung cho Module 19 Bệnh học tủy răng.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- BCN và cán bộ Khoa RHM.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Lễ trao học bổng Minh Bui Foundation năm học 2019-2020.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

14h00

Họp hội đồng kỷ luật Bệnh viện.

- Theo Quyết định số 1650/QĐ-BVYD ngày 20/12/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp rà soát kế hoạch tổ chức Hội nghị Tai Mũi Họng Pháp - Việt ngày 06 - 07/01/2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, KHTC, QT-CSVC;
- BCNBM Tai Mũi Họng;
- Văn phòng Pháp Ngữ, PGS.TS. Lê Thanh Thái, TS. Phan Hữu Ngọc Minh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, TS. Hồ Xuân Dũng;
- LĐ Hội Tai Mũi Họng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/27-12-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Đóng, mở thầu hồ sơ chào giá cạnh tranh gói thầu: Mua các module của hệ thống phần mềm quản lý đào tạo thuộc Dự án HPET.

- Theo Quyết định số 3771a/QĐ-ĐHYD ngày 02/12/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Đại diện lãnh đạo Trường tiếp dân.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng TCHC;
- Tổ TT-PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Khóa đào tạo liên tục về chẩn đoán tiền sản.

- Theo giấy mời;
- Học viên đăng kí.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

HT xây dựng nội dung cho Module 17. Cơ sở hàm mặt.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- BCN và cán bộ Khoa RHM.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h00

Đóng, mở thầu hồ sơ chào giá cạnh tranh gói thầu: Mua bàn ghế, dụng cụ trang bị cho các phòng PBL, phòng lượng giá sinh viên thuộc Dự án HPET.

- Theo Quyết định số 3771a/QĐ-ĐHYD ngày 02/12/2019

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Đại diện Thường trực cấp ủy cơ sở;
- Chuyên viên Văn phòng cấp ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH

* Thứ Bảy/28-12-2019

Sáng

07h30

Khai mạc Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế lần thứ XX.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế lần thứ XX (cả ngày).

- Theo giấy mời.

Hội trường A, Hội trường QT tầng 3, Khoa YTCC, Hội trường: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo sinh hoạt khoa học chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

- BGH;
- Cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm Khoa RHM;
- Sinh viên RHM5, RHM6.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

09h30

Họp thảo luận kế hoạch tổ chức Hội nghị Transmed-VN lần thứ 5.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

16h30

Hội thảo "Cập nhật tiến bộ trong chuyên ngành tiêu hóa 2019.

- Đại biểu và HTV theo giấy mời.

KS. Indochine, 105A Hùng Vương, TP. Huế

GS.TS. Trần Văn Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế