Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 52/2018 từ ngày 24-12-2018 đến ngày 30-12-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/24-12-2018

Sáng

08h00

Seminar "Scientific Writing in English" - Dự án Edushare (Cả ngày).

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13, Nhà C

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Khai trương Hệ sinh thái khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế.

- Đd lãnh đạo các trường thành viên;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, CTSV, ĐTĐH;

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH, số 20 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Tiếp Tổng cục Dân số-KHHGĐ và đoàn báo chí Trung ương đi thực tế hoạt động tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tại Trường, Bệnh viện Trường và Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán TS-SS.

- BGH; BGĐ B/v;
- BGĐ Trung tâm sàng lọc TS-SS;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, HCQT, QLCL B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/25-12-2018

Sáng

08h30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Minh Quân, chuyên ngành YTCC.

- Theo QĐ số 3782/QĐ-ĐHYD ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

09h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II năm 2018.

- Hội đồng Tốt nghiệp theo các Quyết định 202,203,1993,1994/QĐ-ĐHYD năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

Chủ tịch hội đồng

Chiều

14h00

Hội thảo Xây dựng phương pháp giảng dạy và phương pháp lượng giá lâm sàng trong CTĐT ngành Răng Hàm Mặt theo hướng tích hợp.

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế (thông qua Đề án tái cấu trúc Đại học Huế giai đoạn 2019-2021).

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế theo Quyết định469/QĐ-ĐHHngày 26/4/2018 và Quyết định số1142/QĐ-ĐHHngày 31/8/2018 của Giám đốc Đại học Huế;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo

14h00

Họp chuẩn bị đón Đoàn Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện của Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng và phó các Phòng chức năng;
- Trưởng khoa: Phụ sản, Nhi, KSNK; GĐ Trung tâm CC-ĐQ;
- Đd BCN các Khoa xét nghiệm (Vi sinh, ĐV XNTT, HH-TM, GPB);
- CT Công đoàn CSTV Bv; BT Liên chi Đoàn.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Đoàn kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế.

Các trường đại học thành viên:
- Đd lãnh đạo đơn vị (Trưởng - Chủ tài khoản);
- Trưởng Phòng KHCN - HTQT;
- Chuyên viên phụ trách quản lý các nhiệm vụ KHCN;
- Kế toán trưởng.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Trưởng Đoàn Kiểm tra

* Thứ Tư/26-12-2018

Sáng

07h30

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và lao động Đại học Huế, lần thứ IX, năm 2018.

- Đại biểu có giấy mời.
- Đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu của các đơn vị đã được phân bổ.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

08h00

Đoàn kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế (cả ngày).

* Các trường đại học thành viên:
- Đd lãnh đạo đơn vị (Trưởng - Chủ tài khoản);
- Trưởng Phòng KHCN - HTQT;
- Chuyên viên phụ trách quản lý các nhiệm vụ KHCN;
- Kế toán trưởng.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Trưởng Đoàn Kiểm tra

Chiều

15h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Năm/27-12-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Đoàn kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế (cả ngày).

* Các trường đại học thành viên:
- Đd lãnh đạo đơn vị (Trưởng - Chủ tài khoản);
- Trưởng Phòng KHCN - HTQT;
- Chuyên viên phụ trách quản lý các nhiệm vụ KHCN;
- Kế toán trưởng.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Trưởng Đoàn Kiểm tra

08h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CTSV tháng 12/2018.

- Đd BGH;
- Phòng ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban công tác ĐT-SĐH tháng 12/2018.

- Đd BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban công tác KT-ĐBCLGD tháng 12/2018.

- Đd BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội thảo Đồng thuận xác định mục tiêu và khung CTĐT theo hướng tích hợp trong chương trình đào tạo Y khoa đổi mới.

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

GS. Võ Tam

16h00

Họp Đảng ủy Đại học Huế lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ giữa nhiệm kỳ.

* Đại diện Ban Thường vụ và các ban Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
* Đảng ủy Đại học Huế:
- Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHH;
- Tổ giúp việc lấy phiếu tín nhiệm.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế

* Thứ Sáu/28-12-2018

Chiều

13h00

Khóa Đào tạo liên tuc "Mài cùi và dán sứ venneer - Phục hình thẩm mỹ công nghệ mới" năm 2018.

- Ban tổ chức;
- Khoa RHM;
- Học viên, Sinh viên RHM năm thứ 6.

Khách sạn Century - 45 Lê Lợi

Ban tổ chức

15h00

- Họp Giải quyết các đề xuất mua sắm thuốc của các Đơn vị;
- Thông qua danh mục mua thuốc 20% số lượng theo quy định.

- BGĐ Bv;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT;
- BCN Khoa Dược.

Phòng Giao ban B/v

GS.TS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ.

- Chi ủy viên các chi bộ cán bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

17h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ sinh viên.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

* Thứ Bảy/29-12-2018

Chiều

16h00

Hội thảo Cập nhật điều trị bệnh lý xơ gan.

- Theo giấy mời.

KS Indochine, 105 Hùng Vương, TP Huế

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế