Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 51/2020 từ ngày 14-12-2020 đến ngày 20-12-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/14-12-2020

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp ĐHH năm 2021 (Hội đồng số 45, 46, 48, 51).

- Theo Quyết định số 1616/QĐ-ĐHH ngày 06/11/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đinh Đức Huy ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 3095/QĐ-ĐHYD ngày 18/11/2020.

Phòng BVLV, tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/15-12-2020

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Kỹ thuật Tim mạch can thiệp cấy máy tạo nhịp.

- Đơn vị DSA;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Đơn vị DSA

Đơn vị DSA

08h00

Đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Trị được chỉ định phẫu thuật của Sở LĐTB và XH tỉnh Quảng Trị.

- Phòng NCKH-ĐN-ĐT;
- Các Khoa, phòng khám Ngoại TN-TK, Ngoại CTCH-LN, TMH-M-RHM.

Phòng Giao ban B/v

Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo Quản lý quy trình biên tập và xuất bản theo chuẩn mực của các nhà xuất bản quốc tế uy tín.

- Đại diện lãnh đạo (có giấy mời);
- Lãnh đạo và chuyên viên Tạp chí khoa học các đơn vị (Có đăng kí tham dự).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

09h00

Đại học Huế tiếp và làm việc với Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

- Ban Điều phối Pháp ngữ tại Đại học Huế theo Quyết định số1883/QĐ-ĐHHngày 08/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế.
- Đd lãnh đạo Trường.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Lễ Trao Học bổng viện trợ khẩn cấp của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) cho sinh viên Đại học Huế.

- Ban Điều phối Pháp ngữ tại Đại học Huế theo Quyết định số1883/QĐ-ĐHHngày 08/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đd lãnh đạo Trường;
- Sinh viên được trao học bổng.
Lưu ý: Tổ chức OIF trân trọng mời Buffet trưa toàn thể cán bộ và sinh viên tham dự tại Khách sạn Mondial, số 17 Nguyễn Huệ lúc 11:00 ngày 15/12/2020.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2021.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Làm việc với Dự án HAIVN.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, KT-BĐCLGD, CT-CTSV;
- BQL Dự án IMPACT-MED.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Khai giảng lớp Siêu âm Tim.

- Phòng Siêu âm Tim;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Tiền lâm sàng 2

Ban Tổ chức

* Thứ Tư/16-12-2020

Sáng

08h30

Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nan, cứu hộ tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

- Đại diện Ban Chỉ huy và cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh TTH;
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC;
- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ.

Phòng họp II

Đại diện Công an tỉnh TTH

Chiều

16h00

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Cập nhật thuốc điều trị bệnh lý tim mạch và vị trí nhóm chẹn beta”.

- BGĐ B/v;
- Khoa Nội TM;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Phòng Giao ban B/v

Ban Tổ chức

16h00

Ban Thư ký Hội SV và Ban Thường vụ Đoàn TN báo cáo Thường vụ Đảng ủy, BGH kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- Ban Thường vụ Đoàn TN;
- Ban Thư ký Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/17-12-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2018 của TS. Dương Thị Bích Thuận.

- Theo Quyết định số 3325/QĐ-ĐHYD ngày 10/12/2020.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương

07h30

Tập huấn “Xây dựng hệ thống dữ liệu xếp hạng đại học tại Đại học Huế”.

- Tổ giúp việc Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế theo Quyết định số1715/QĐ-ĐHHngày 27/11/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Lãnh đạo các Phòng và chuyên viên đầu mối thu thập dữ liệu xếp hạng đại học theo Thông báo số1984/TB-ĐHHngày 10/12/2020 của Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h30

Kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Tổng Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- BGH
- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số;
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ TT Sàng lọc - Chẩn đoán TT&SS.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2018 của ThS. Nguyễn Thị Anh Thư.

- Theo Quyết định số 3327/QĐ-ĐHYD ngày 10/12/2020.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm

10h30

Làm việc với đoàn Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC và Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h30

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2019-2020.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu cấp Trường gói Grant Bác sĩ RHM thuộc Dự án HPET.

- Hội đồng nghiệm thu cấp Trường;
- Ban Thư ký;
- Trưởng, Phó, Thư ký các Tiểu ban.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Tổ chức Lễ trao học bổng "Y Đức" cho sinh viên.

- BGH;
- Phòng CT-CTSV;
- 20 sinh viên được nhận học bổng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/18-12-2020

Sáng

07h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thanh Minh ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 2905a/QĐ-ĐHYD ngày 02/11/2020.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Thi kết thúc lớp Siêu âm Sản phụ khoa.

- Khoa Phụ Sản;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Giảng đường G2.1

Ban tổ chức

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2018 của ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình.

- Theo Quyết định số 3326/QĐ-ĐHYD ngày 10/12/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Chiều

14h00

Hội nghị nhóm nghiên cứu mạnh, Đạo đức trong nghiên cứu và Liêm chính khoa học.

- Lãnh đạo phụ trách KH&CN;
- Trưởng phòng/Tổ trưởng KH&CN;
* Trưởng nhóm và phó trưởng nhóm nghiên cứu mạnh được công nhận theo các Quyết định số:1208/QĐ-ĐHHngày 18/9/2018,1558/QĐ-ĐHHngày 25/11/2019 và1684/QĐ-ĐHHngày 23/11/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
* Một số nhà khoa học của Đại học Huế (theo Giấy mời).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Bảy/19-12-2020

Sáng

07h00

Chương trình khám bệnh nhân đạo nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- Đoàn khám bệnh nhân đạo;
- Hội CCB và Bệnh viện Trường;
- 200 đối tượng là hội viên Hội CCB, đối tượng chính sách, có công cách mạng tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Tỉnh TT Huế.

Trạm y tế xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền

Hội CCB Trường ĐHYD

08h00

Khai mạc Khóa CME về Vai trò của Siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Lãnh đạo BM Chẩn đoán hình ảnh và các học viên.

Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

08h00

Hội nghị Khoa học Cố đô “Bệnh nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa” lần thứ III.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT và Hội thảo viên đăng ký tham dự.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Chủ nhật/20-12-2020

Sáng

08h00

Lễ trao học bổng của Tổ chức Phuc’s Fond cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH;
- Sinh viên được nhận học bổng (theo công văn của Đại học Huế).

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế