Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 51/2019 từ ngày 16-12-2019 đến ngày 22-12-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/16-12-2019

Sáng

08h00

Đóng mở thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị thuộc Dự án nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

- Theo Quyết định số 1422/QĐ-ĐHH ngày 24/10/2019.

Phòng họp II

Giám đốc BQL Dự án ODA Ý

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp Hội đồng kỷ luật (ông Nguyễn Xuân Phước).

- Hội đồng theo Quyết định 3401a/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/17-12-2019

Sáng

09h00

Tiếp Khoa Y tế công cộng, Đại học Nakhon Ratchasima Rajabhat, Thái Lan.

- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT;
- Khoa Y tế Công cộng.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019.

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy viên ĐUBP Bệnh viện.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- BGH;
- TV. Hội CCB, CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, CTSV, QT-CSVC, KH-TC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Khai giảng lớp Điều dưỡng Nội soi Tiêu hóa cơ bản, lớp Điều dưỡng Nội soi Tiêu hóa nâng cao, lớp Điều dưỡng Nội soi Tiêu hóa cơ bản và nâng cao.

- Phòng NCKH-ĐN-ĐT B/v
- Trung tâm Nội soi Tiêu hóa, các học viên.

Trung tâm Nội soi Tiêu hóa

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Tư/18-12-2019

Sáng

09h00

Họp rà soát dự án Sàng lọc Trước sinh và Sơ sinh.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng TCKT B/v
- Lãnh đạo Phòng KHTC;
- BCN BM Di Truyền
- Thư ký Dự án.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Tiếp đoàn Hiệp hội Đại học Hàn Quốc về công tác xã hội (KUCSS).

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội thảo “Công bố quốc tế của nhà khoa học và Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học đáp ứng tiêu chí các tổ chức chỉ mục uy tín” .

- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Đại diện Ban Biên tập tạp chí khoa học của trường.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng Ban Tổ chức

14h00

Tiếp đoàn Công ty IntraseHue và các Tập đoàn PLXH tại Nhật Bản.

- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT,ĐTĐH;
- Khoa ĐTQT, BCN Khoa Điều Dưỡng.

Phòng họp II

Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT

14h00

Tiếp đoàn Quỹ Đầu tư RDA Việt Nam và trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- PGS. Hoàng Bùi Bảo, PGS. Võ Văn Thắng, PGS. Đặng Công Thuận, PGS. Lê Văn An, PGS. Lê Minh Tâm, BS. Nguyễn Văn Cầu, TS. Hồ Xuân Dũng.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ Y học năm 2019.

- Ban tổ chức;
- 06 Tân Tiến sĩ nhận bằng;
- Đại biểu (theo Giấy mời).

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

16h00

Giao ban Công tác Dược tháng 12/2019.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h30

Giao ban công tác xây dựng: Sửa chữa cải tạo nhà C và Sửa chữa cải tạo Khoa Cơ bản.

- BGH;
- Thành viên tổ giám sát;
- Đơn vị thi công.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h30

Hội nghị Giao ban Ban cán sự các lớp sinh viên định kỳ - học kỳ 1 năm học 2019-2020.

- BGH;
- Đd BGĐ B/v;
- Phòng CTSV;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, KHTC, QT-CSVC, KT-ĐBCLGD;
- Trưởng Phòng KHCN-HTQT, Giám đốc Trung tâmTT-TV, Tổ trưởng tổ CNTT, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/19-12-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lưu Ngọc Giang - chuyên ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định 1322/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế.

Phòng Bảo vệ luận án, Đại học Huế số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh và sửa đổi quy định thưởng bài báo khoa học của quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế.

* Các trường đại học thành viên:
- Lãnh đạo đơn vị phụ trách KHCN;
- Trưởng phòng KHCN-HTQT.
* Các nhóm Nghiên cứu mạnh được công nhận đợt xét năm 2018, 2019 (theo Quyết định số1208/QĐ-ĐHHngày 18/9/2018 và Quyết định số1558/QĐ-ĐHHngày 25/11/2019): trưởng nhóm.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Hội thảo rà soát nội dung Module 9- Hệ Tim mạch.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó Module 9, giảng viên tham gia giảng dạy Module 9;
- Tổ Chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội nghị tổng kết, khen thưởng công tác Công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1641/QĐ-ĐHHngày 12/12/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

15h00

Giới thiệu Chương trình hỗ trợ cho sinh viên khó khăn do Dự án Impact-Med hỗ trợ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đd Đoàn TN, Hội SV;
- PGS. Đặng Công Thuận, PGS. Ngô Viết Quỳnh Trâm, PGS. Phan Thị Minh Phương, ThS. Trần Văn Thống, BS. Võ Ngọc Hà My, CN. Cao Hồng Nhung, CN. Phan Thị Mỹ Linh.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2017 của ThS. Lê Đình Dương.

- Theo Quyết định số 3936/QĐ-ĐHYD ngày 13/12/2019.

Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế - Nhà A

GS. Võ Tam

16h00

Họp xét duyệt hồ sơ lưu học sinh Lào (07 hồ sơ diện học bổng của Tỉnh TT Huế) vào học Dự bị đại học năm học 2019-2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban công tác Hành chính Quản trị tháng 12/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng Hành chính Quản trị.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sỹ và nhà xe Bệnh viện tháng 12/2019.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, Điều dưỡng, QLCL;
- Lãnh đạo và nhân viên Công ty Vệ xinh Phú Xuân và Công ty Vệ sỹ Bạch Hổ;
- Đại diện nhà xe Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/20-12-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện tiếp dân.

- BGĐ B/v;
- Phụ trách Phòng: TCNS, HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

14h00

Họp chuẩn bị Hội nghị Khoa học công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ XX.

- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, QT-CSVC, KHTC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, CTSV;
- Đoàn Thanh niên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Tọa đàm Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế