Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 52/2017 từ ngày 18-12-2017 đến ngày 24-12-2017

File đính kèm: Download

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/18-12-2017

Sáng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh.

- BCH Hội CCB.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội CCB

11h00

Làm việc với KTS. Valentina Perrone và công ty CDC về thiết kế Bệnh viện 7 tầng.

- Ban quản lý dự án.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội thảo "Xác định mục tiêu chương trình đào tạo, phạm vi năng lực chuẩn đầu ra mới".

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

15h00

Họp thông qua việc trang bị điều hòa nhiệt độ cho 03 phòng thực hành Bộ môn Giải phẫu học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC, KHTC;
- BCN Bộ môn Giải phẫu học.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Ba/19-12-2017

Sáng

07h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tuyển sinh liên thông VLVH đợt 2 năm 2017.

- BGH;
- Trưởng phó Phòng: ĐTĐH, TCHC, QT-CSVC, KHTC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

08h00

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHH tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

- Đ/d Thường trực Đảng ủy cơ sở;
- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH

08h00

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2017.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế 2015 của ThS. Trần Thái Sơn.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

GS. Võ Tam

10h00

Họp xét nâng lương và ký tiếp HĐLĐ Bệnh viện.

- Hội đồng Lương B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018.

- Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 theo QĐ số1351/QĐ-ĐHHngày 30/11/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban

14h00

Lễ Trao bằng Tiến sĩ Y học năm 2017.

- Ban tổ chức;
- Đại biểu theo giấy mời;
- Nghiên cứu sinh.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2017.

- Ban tổ chức;
- Đại biểu theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

* Thứ Tư/20-12-2017

Sáng

08h00

Hội thảo "Triển khai kết quả nghiên cứu của các nhà Trí thức Khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2017".

- Các GS, PGS, TS, NCS (có giấy mời).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh TTH

08h00

Họp xét nâng lương đợt 2 năm 2017.

- Hội đồng Lương của Trường.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp Ban Quản lý dự án ODA, Ý.

-Ban QLDA ODA, Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy Đại học Huế mở rộng.

- Đảng ủy viên ĐHH;
- Bí thư Đảng ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy ĐHH

15h00

Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện và tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân đái tháo đường.

- Phòng Điều dưỡng;
- Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế;
- ĐDT các khoa Lâm sàng;
- Đd bệnh nhân và người nhà các khoa LS.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp thư ký và cán bộ coi thi tuyển sinh.

- Theo giấy mời.

Văn phòng ĐTĐH

GS. Võ Tam

* Thứ Năm/21-12-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp chuẩn bị Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ Trường ĐHYD Huế lần thứ 19.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu: Mua thiết bị thí nghiệm cho Khoa Dược.

- Theo Quyết định số:2791/QĐ-ĐHYD ngày 05/12/2017.

Phòng khách Hội Trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Tiếp đoàn Hội nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực hộ lý Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo P.KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp QT- Tầng 2 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Thường vụ Công đoàn.

- TV. Công đoàn.

Văn phòng CĐ

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Họp Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện Trường.

-Đảng ủy BP BV Trường.

Phòng họp BGĐ B/v.

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Đào tạo về chăm sóc người bệnh.

- Phòng Điều dưỡng
- Điều dưỡng, Hộ sinh toàn Bệnh viện (Danh sách nhóm 2).

Phòng 203 (Nhà B)

Ban Tổ chức

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn.

- BCH Công đoàn.

Văn phòng CĐ

Chủ tịch Công đoàn

* Thứ Sáu/22-12-2017

Sáng

07h00

Thi tuyển sinh liên thông VLVH đợt 2 năm 2017. (ngày 22 và 23/12/2017)

- Hội đồng tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Nghiệm thu gói thầu số 03: Mua hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của năm học 2017 - 2018 (lần 2).

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Phòng truyền thống (cũ)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh liên thông VLVH đợt 2 năm 2017. (ngày 22 và 23/12/2017)

- Hội đồng tuyển sinh.

Các giảng đường

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Tiếp đoàn Đại học Công nghệ MingChi- Đài Loan.

- Theo giấy mời.

Phòng Tiếp khách quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Lễ Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/23-12-2017

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh liên thông VLVH đợt 2 năm 2017. (ngày 22 và 23/12/2017)

- Hội đồng tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp Hội đồng thông qua Hướng dẫn điều trị Bệnh viện năm 2017 - Hệ Nội.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Đóng, mở thầu gói thầu số 01 và gói thầu số 4 thuộc dự án: Mua máy siêu âm tim và các thiết bị khác phục vụ tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.

- Bên mời thầu theo quyết định số 2291/QĐ-ĐHYD ngày 10/10/2017;
- Các nhà thầu.

Phòng họp BGD B/v.

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Nghiệm thu gói thầu số 2: Mua máy móc cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Bên mời thầu theo quyết định số 172/QĐ-BVYD ngày 24/3/2017 của Giám đốc Bệnh viện Trường;
- Nhà thầu cung cấp thiết bị.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh liên thông VLVH đợt 2 năm 2017. (ngày 22 và 23/12/2017)

- Hội đồng tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Giao Thị Thoa - Nội tim mạch.

- Hội đồng theo QĐ số 2688/QĐ-ĐHYD ngày 24/11/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHYD Huế.

Phòng BVLVLA - Tầng 2 - Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế