Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 52/2017 từ ngày 17-12-2018 đến ngày 23-12-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/17-12-2018

Sáng

07h30

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Dược (cả ngày).

* Đảng ủy ĐHH: Phó Bí thư Trần Văn Hòa và đại diện các ban xây dựng Đảng theo phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.
* Trường ĐHYD:
- Đảng ủy, BGH, CT Hội đồng trường;
- CV Văn phòng Đảng ủy Trường.

Phòng họp II

Thường trực Đảng ủy ĐHH

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành Gây mê hồi sức trình độ Thạc sĩ, Trường ĐHYD.

* Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1315/QĐ-ĐHHngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế;
* Trường ĐHYD:
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa: ĐT-SĐH, TCHC, KHTC, Gây mê hồi sức;
- Ban soạn thảo Đề án.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

18h00

Khai mạc giải Bóng bàn Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế lần thứ XI, năm 2018.

- Theo giấy mời;
- CB và SV quan tâm.

Khoa Giáo dục thể chất, 52 Hồ Đắc Di

Ban tổ chức

* Thứ Ba/18-12-2018

Sáng

08h00

Họp xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn và xét kí tiếp hợp đồng XĐTH đợt 2/2018 và một số công tác nhân sự BV.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp thống nhất nội dung sứ mạng và tầm nhìn của các khoa: Y tế công cộng, Dược, Điều dưỡng.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KT-ĐBCLGD;
- BCN khoa: Y tế công cộng, Dược, Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp bàn chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học y sinh năm học 2018-2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- BCN các BM: Hoá sinh, Miễn dịch-SLB, Vi sinh, Ký sinh trùng, Di truyền, Huyết học, Mô phôi, Giải phẫu bệnh-PY, Sinh lý, Giải phẫu.
- PGS.TS. Lê Văn An (BM Vi sinh)

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp thường trực Ban đổi mới rà soát cấu trúc, sắp xếp các module trang chương trình đổi mới giáo dục y khoa.

- Thường trực Ban đổi mới đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Họp hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018.

- Theo Quyết định số 3948/QĐ-ĐHYD ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp Hội đồng lương của Trường.

- Hội đồng lương.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp bàn kế hoạch đón tiếp đoàn Y Khoa Quảng Tây, Trung Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp Hội đồng kỷ luật Trường.

- Hội đồng kỷ luật Trường.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

17h30

Họp Ban Tổ chức Chương trình Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI, năm 2018.

- BT Đoàn TN;
- Đội trưởng, chủ nhiệm các CLB hiến máu các trường, khoa trực thuộc.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Đại học Huế

* Thứ Tư/19-12-2018

Sáng

08h00

Họp giao ban khoa Đào tạo Quốc tế.

- BGH;
- Khoa Đào tạo Quốc tế.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Cao Thanh Ngọc, chuyên ngành Nội tiết.

- Theo quyết định số 1427/QĐ-ĐHH ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế

Hội trường bảo vệ luận án – ĐHH, số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế 2016 của PGS.TS. Nguyễn Trường An.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo Xây dựng chủ đề và triển khai huấn luyện bệnh nhân chuẩn phục vụ đào tạo chương trình thực hành Y khoa (POM).

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ của PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Lễ trao học bổng Minh Bùi Foundation lần thứ 13 năm học 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tich Công đoàn

16h00

Nghiệm thu các gói thầu cải tạo, sửa chữa đã hoàn thành.

- Hội đồng nghiệm thu (TGM).

Tại công trình

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn về đào tạo chứng chỉ sư phạm Y học theo Nghị định 111 của Chính phủ.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h30

Họp giao ban Hộ lý toàn viện.

- Hộ lý toàn viện.

Phòng Tiền lâm sàng 1 - Nhà B

Phòng Điều dưỡng

* Thứ Năm/20-12-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khóa "Oral and Poster Scientific Presentations in English", Dự án EDUSHARE (02 ngày 20/12 - 21/12/2018).

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13, Nhà C

Ban tổ chức

08h00

Họp triển khai đào tạo liên thông VHVL tại Quảng Trị.

- BGH;
- Trưởng/Phó phòng: ĐTĐH, KHTC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp đào tạo liên thông VLVH ngành Kỹ thuật hình ảnh y học.

- BGH;
- Trưởng/Phó Phòng: ĐTĐH;
- BCN Bộ môn CĐHA.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Nghiệm thu gói thầu: Mua máy siêu âm tim

Theo giấy mời

Phòng Giao ban Bệnh viện

GS.TS Cao Ngọc Thành

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng TC-HC;
- Tổ trưởng Tổ Thanh tra.

VP Hội đồng Trường

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội thảo tập huấn phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề (PBL) trong chương trình đào tạo Y khoa đổi mới.

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Hội nghị Giao ban công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất cuối năm 2018.

- Hiệu trưởng (cấp trưởng vắng cấp phó đi thay);
- Trưởng phòng: KHTC, QT-CSVC (cấp trưởng vắng cấp phó đi thay);
- Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán;
- Kế toán tổng hợp.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Họp thông qua quy định mới về xét thi đua khen thưởng SV, điều chỉnh một số nội dung thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của SV, quy định mới về chức năng nhiệm vụ của GVCN-CVHT.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV, ĐTĐH, KHTC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp giao ban Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ Thuật viên toàn Bệnh viện.

- Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên.

Phòng Tiền lâm sàng 1 - Nhà B

Phòng Điều dưỡng

17h00

Giao ban sinh hoạt Ban cán sự các lớp sinh viên giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- BGH;
- Lãnh đạo và CV phụ trách lớp thuộc các Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Ban cán sự các lớp SV hệ chính quy và liên thông.

Hội trường A

GS. Võ Tam

* Thứ Sáu/21-12-2018

Sáng

07h30

Họp rút kinh nghiệm về một số nội dung theo đề xuất của đoàn Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2018.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo phương pháp xây dựng khung cơ cấu lượng giá và các phương pháp lượng giá kiến thức trong chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt theo hướng tích hợp.

- Theo giấy mời.

Hội trường Quốc tế, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Họp Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC mở rộng.

- Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC theo Quyết định số730/QĐ-ĐHHngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHH;
- Các trưởng, phó dự án thành phần.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Giám đốc Chương trình

15h30

Tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

16h00

Hội thảo Vai trò đồng vận HLRH trong ung thư vú trẻ.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

17h00

Phiên thứ nhất: Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường ĐHYD Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2020.

- Đại biểu khách mời;
- Đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Hội trường A

Ban tổ chức

19h00

Chương trình "Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh" kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

- Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh;
- Ban Chấp hành Đoàn TN - Hội SV các trường, khoa trực thuộc.
- Ban Điều hành CLB đội nhóm SV.
- Đoàn viên, sinh viên là con của liệt sĩ, thương binh trong Đại học Huế.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi.

Chủ tịch Hội Cưu Chiến binh ĐHH, Bí thư đoàn Thanh niên ĐHH

* Thứ Bảy/22-12-2018

Sáng

07h00

Phiên thứ hai: Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường ĐHYD Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

- Đại biểu khách mời;
- Đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Hội trường A

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Khai mạc và thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống Hội Cựu chiến binh Đại học Huế lần thứ XI, năm 2018.

- BCH Hội CCB Đại học Huế;
- BCH Hội CCB cơ sở trực thuộc;
- Các đội tham dự giải;
- Hội viên Hội CCB, cán bộ, lao động và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Sân bóng chuyền Khoa Giáo dục thể chất, số 52 Hồ Đắc Di

Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế