Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 50/2021 từ ngày 13-12-2021 đến ngày 19-12-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/13-12-2021

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Ban xét tuyển cao học đợt 2 năm 2021.

- Thành viên Ban xét tuyển theo Quyết định số73/QĐ-HĐTSSĐHngày 29/10/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học.
- Tổ Trưởng Tổ thư ký Ban xét tuyển;
- Tổ Ttưởng Tổ CSVC HĐTS.

Họp trực tuyến

Giám đốc, Trưởng Ban xét tuyển

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp bàn phương án chuyển phòng cách ly tạm thời.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: TCKT, QT-CSVC;
- BCN Trung tâm Cấp cứu đa khoa - Đột quỵ;
- PGS.TS. Trần Đình Bình.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp Hội đồng trình kết quả thi tuyển cao học (kỳ thi phụ) đợt 2 năm 2021.

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định.

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp về công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nhà 7 tầng Dự án ODA Ý.

- BGĐ B/v;
- Ban tham mưu B/v Trường;
- BCN: Khoa Sản, Ngoại TH, Trung tâm CCĐK-ĐQ, Phòng CLTT.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/14-12-2021

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC; KT-BĐCLGD.
- Phòng ĐTSĐH (chuẩn bị nội dung).

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Công bố Quyết định và tiến hành kiểm tra công tác thanh tra nội bộ, việc thực hiện quy định về hoạt động khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

- Đại diện BGH.
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các phòng chức năng có liên quan đến nội dung kiểm tra tại đơn vị.

Trực tuyến tại đơn vị

Trưởng Đoàn kiểm tra và PGĐ Trương Quý Tùng

15h00

Họp xây dựng kế hoạch ngân sách Bệnh viện Trường năm 2022.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó các đơn vị: TCKT, KHTH, TC-HC, QT-CSVC, NCKH-ĐN-ĐT, QLCL, VT-TTB, Khoa Dược, Điều dưỡng, CNTT, Khoa DDTC, Công đoàn, Liên chi đoàn, Tổ CTXH.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/15-12-2021

Sáng

08h00

Xét tuyển cao học đợt 2 năm 2021.
(Từ ngày 15-17/12/2021; Buổi sáng: từ 08h00; Buổi chiều: từ 14h00)

- Thành viên Ban xét tuyển theo Quyết định số73/QĐ-HĐTSSĐHngày. 29/10/2021 của Hội đồng tuyển sinh SĐH.
- Tổ thư ký Ban xét tuyển;
- Thanh tra kỳ thi.

Phòng họp I.1 và Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc, Trưởng Ban xét tuyển

08h30

Gặp mặt sinh viên đi thực hành tại Bệnh viện Trung ương Huế

- BGH.
- Lãnh đạo các Phòng ĐT ĐH, CT-CTSV và các chuyên viên quản lý lớp liên quan;
- SV đi thực hành tại BVTW Huế (theo DS).

Trung tâm Đào tạo-CĐT, BVTW Huế

Ban Giám đốc BVTW Huế và Ban Giám hiệu Trường ĐHYD

09h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị đại biểu VC-NLĐ Trường năm học 2021-2022.

- Ban Tổ chức Hội nghị.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thanh tra nội bộ, việc thực hiện quy định về hoạt động khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

- CT HĐT, BGH;
- Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của các phòng: TCHC-TTPC, KHCN-HTQT, ĐTĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC;
- Ban TTND.

Hội trường 1.01

Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT

15h00

Họp BCH Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy viên ĐUBP B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/16-12-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Xét tuyển cao học đợt 2 năm 2021.
(Từ ngày 15-17/12/2021; Buổi sáng: từ 08h00; Buổi chiều: từ 14h00)

- Thành viên Ban xét tuyển theo Quyết định số73/QĐ-HĐTSSĐHngày. 29/10/2021 của Hội đồng tuyển sinh SĐH.
- Tổ thư ký Ban xét tuyển;
- Thanh tra kỳ thi.

Phòng họp I.1 và Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc, Trưởng Ban xét tuyển

08h00

Hội thảo góp ý các tiêu chuẩn, tiêu chí chuyên môn mở ngành Điều dưỡng trình độ ĐH.

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KT-BĐCLGD;
- BCN và Giáo vụ đại học Khoa Điều dưỡng.

Trực tuyến

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2019 của TS. Hồ Hoàng Nhân.

- Theo Quyết định số 3323/QĐ-ĐHYD ngày 07/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Trần Hữu Dũng

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR cho thí sinh dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021. (Chia 3 nhóm theo lịch cụ thể)

- BGH;
- Bệnh viện Trường;
- Phòng ĐTSĐH;
- Thí sinh dự thi BSNT.

Trung tâm TT-TV

Ban Tổ chức

* Thứ Sáu/17-12-2021

Sáng

08h00

Xét tuyển cao học đợt 2 năm 2021.
(Từ ngày 15-17/12/2021; Buổi sáng: từ 08h00; Buổi chiều: từ 14h00)

- Thành viên Ban xét tuyển theo Quyết định số73/QĐ-HĐTSSĐHngày 29/10/2021 của Hội đồng tuyển sinh SĐH.
- Tổ thư ký Ban xét tuyển;
- Thanh tra kỳ thi.

Phòng họp I.1 và Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc, Trưởng Ban xét tuyển

08h30

Lễ Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế và Đồng chí Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế.

- Hiệu trưởng.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi (Mời quý Đại biểu đến sớm trước từ 15-30 phút để thực hiện test nhanh COVID-19)

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng các Phòng/Trung tâmKhoa ĐTQT, Viện ĐT-BDCBQLYT.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Chương trình tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho Nữ viên chức, người lao động Đại học Huế.
(Trực tuyến)

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Ban Nữ công các Công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Nữ viên chức, người lao động quan tâm.

Trực tuyến tại đơn vị

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2019 của PGS.TS. Lê Văn Ngọc Cường.

- Theo Quyết định Hội đồng số 3322/QĐ-ĐHYD ngày 07/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Lê Trọng Khoan

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe Những lưu ý sau phẫu thuật điều trị thoát thoát vị đĩa đệm.

- Khoa Ngoại TN-TK,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT,
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS. Đinh Thị Phương Hoài

* Thứ Bảy/18-12-2021

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021.

- Ban coi thi theo Quyết định;Thí sinh dự thi.

Phòng Hội đồng tại GĐ G2.1 và các Phòng thi tại nhà G

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Tổ chức học tập nội quy - quy chế đầu khóa học cho sinh viên hệ liên thông trúng tuyển năm 2021.

- BGH;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH;
- Đoàn TN - Hội SV;
- Sinh viên hệ liên thông năm 1.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

08h00

Hội thảo Khoa học “Tiếp cận chẩn đoán và điều trị rối loạn trương lực cơ”.

- BGĐ B/v,
- Khoa Nội TH-NT, PHCN, TMH-M-RHM, Trung tâm CCĐK và ĐQ;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

08h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2019 của ThS. Lê Thỵ Phương Anh.

- Theo Quyết định số 3324/QĐ-ĐHYD ngày 07/12/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

08h00

Hội nghị Giáo dục y học toàn quốc lần thứ V. (Từ ngày 18-19/12/2021)

- Đại biểu (TGM).

Tổ chức tại tỉnh Thái Bình theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Ban Tổ chức

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021.

- Ban coi thi theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Phòng Hội đồng tại GĐ G2.1 và các Phòng thi tại nhà G

Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/19-12-2021

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021.

- Ban coi thi theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Phòng Hội đồng tại GĐ G2.1 và các Phòng thi tại nhà G

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2021.

- Ban coi thi theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Phòng Hội đồng tại GĐ G2.1 và các Phòng thi tại nhà G

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế