Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 51/2017 từ ngày 11-12-2017 đến ngày 17-12-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/11-12-2017

Sáng

08h00

Hội thảo "Ghép xương và mô mềm vùng răng thẩm mỹ".

- Theo giấy mời.

Khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế

Ban tổ chức

08h00

Tổ chức khóa đào tạo liên tục " Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân bại não" - Module 2. (Từ ngày 11-22/12/2017)

- Ban tổ chức;
- Học viên.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp cơ sở ĐHH 2014 của ThS. Lê Đình Đạm.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

15h00

Họp rà soát Khóa Đào tạo liên tục về Phẫu thuật phụ khoa lành tính.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bm: Phụ sản, Gây mê Hồi sức
- PGS.TS. Lê Minh Tâm, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2017.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT SĐH, TC-HC, KH-TC, QT-CSVC, TT TT-TV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế
(Từ 17h00-18h00: họp BTV,
Từ 18h00-19h30: họp BCH).

- Ban chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHH;
- Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân ĐHH;
- Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

18h00

Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2017.

- Đại diện lãnh đạo các trường;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;
- SV được điều động tham gia theo TB số 1490/TB-ĐHH ngày 30/11/2017 của ĐHH.

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

* Thứ Ba/12-12-2017

Sáng

08h00

Đại học Huế kiểm tra hoạt động KHCN năm 2017 của Trường ĐHYD.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Trưởng đoàn kiểm tra ĐHH

08h30

Hội thảo tập huấn về Đổi mới giáo dục (cả ngày).

- Theo Công văn số1505/ĐHH-ĐTngày 04/12/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

08h30

Lễ đóng, mở thầu Gói thầu số 01: Mua vật tư tiêu hao thông thường và Gói thầu số 02: Mua vật tư tiêu hao chuyên khoa.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Hội thảo hoàn thiện các module của năm thứ nhất Y đa khoa.

- Theo giấy mời.

Phòng họp TT YHGĐ

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và bầu Trưởng, Phó khối năm 2018.

- Đ/d lãnh đạo đơn vị thuộc khối thi đua Đào tạo 1;
- Đ/d lãnh đạo phòng và cán bộ phụ trách thi đua của các đơn vị khối đào tạo I.

Phòng Hội thảo nhà A1, Trường ĐH Luật

Ban tổ chức

15h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cơ sở Đại học Huế 2014 của TS. Nguyễn Sanh Tùng.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/13-12-2017

Sáng

08h30

Tiếp BS. Alain DORIE - Tùy viên hợp tác Y tế, Đại sứ Pháp trao đổi về hợp tác trong tương lai.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Văn phòng Pháp ngữ Y khoa và ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Gặp mặt cựu DFMS/DFMSA và các ứng cử viên mong muốn đăng ký tham gia kỳ thi tuyển Khóa Đào tạo Y khoa chuyên ngành năm học 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo Quốc gia về Đổi mới giáo dục đại học.

- Theo Công văn số1509/ĐHH-KTĐBCLGDngày 04/12/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế năm 2015 của PGS.TS. Trần Hữu Dũng.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Công đoàn Đại học Huế về nội dung Đại hội & nhân sự BCH Công đoàn Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

* Thứ Năm/14-12-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

07h45

Tiếp các Giáo sư BV CHU Nancy và BV CHU Strasbourg, Pháp tham gia giảng dạy Khóa CME về Phẫu thuật phụ khoa lành tính.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bm Phụ sản
- PGS. Lê Minh Tâm, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khai mạc Khóa đào tạo liên tục về Phẫu thuật phụ khoa lành tính từ ngày 14-16/12/2017.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bm Phụ sản,
- PGS.TS. Lê Minh Tâm, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế .

- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHH theo QĐ số686/QĐ-ĐHHngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

08h00

Sở Khoa học-Công nghệ kiểm tra tiến độ đề tài cấp Tỉnh của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài.

-Theo giấy mời.

Phòng họp II

Trưởng đoàn kiểm tra của Sở KHCN

08h00

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2017 của Bộ Y tế.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Tiếp và làm việc với Công ty Daystar.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị Giao ban công tác Kế hoạch tài chính, Cơ sở vật chất cuối năm 2017.

Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, Bệnh viện Trường ĐHYD:
- Đại diện lãnh đạo các trường và đơn vị;
- Trưởng hoặc Phó phòng KHTC, QT-CSVC;
- Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán;
- Kế toán tổng hợp.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH

* Thứ Sáu/15-12-2017

Sáng

08h00

Hội nghị về "Các mô hình quản trị đại học trong môi trường giáo dục hiện nay" lần thứ 3.

- Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các phòng liên quan.
(Thành phần tham dự được cử theo Công văn số1514/ĐHH-HTQTngày 05/12/2017 của Giám đốc ĐHH).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Tổng kết và triển khai công tác tuyển sinh Sau đại học ĐHH năm học 2017-2018.

- Hiệu trưởng;
- Lãnh đạo Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Họp về thiết kế nhà Bệnh viện 7 tầng.

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/16-12-2017

Sáng

07h30

Tổ chức khám chữa bệnh cho hội viên Hội CCB và gia đình chính sách của 3 xã Vinh Hiền, Vinh Hải, Lộc Bình thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh TTH nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- Đoàn khám chữa bệnh Hội CCB trường ĐHYD Huế.

Xã Vinh Hiền, Vinh Hải, Lộc Bình thuộc huyện Phú Lộc

Ban tổ chức

07h30

Hội thảo rà soát các phương pháp giảng dạy trong chương trình đào tạo y đa khoa hiện hành trong khuôn khổ dự án HPET.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều

13h00

Khai mạc và thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống Hội Cựu chiến binh Đại học Huế lần thứ X, năm 2017.

- Đại biểu (Giấy mời);
- BCH Hội CCB cơ sở trực thuộc;
- Các đội tham dự giải;
- Hội viên Hội CCB, cán bộ, lao động và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (số 52 Hồ Đắc Di)

Chủ tịch Hội CCB Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế