Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 51/2017 từ ngày 10-12-2018 đến ngày 16-12-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/10-12-2018

Sáng

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Hoạt động trị liệu cho bệnh nhân bại não" Module 7. (Từ ngày 10/12 đến 22/12/2018).

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h30

Tiếp đoàn Giáo sư Đại học Quốc gia Chonbuk- Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Ban QLDA ANTL, ThS. Hà Chân Nhân.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

Chiều

15h00

Họp chuẩn bị đón tiếp đoàn Thanh tra Sở KHCN Tỉnh về thanh tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn bức xạ đói với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ; về quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng VTTTB; Đại diện BCN Khoa CĐHA; KS. Trần Xuân Phú;
- Nhân viên ATBX.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/11-12-2018

Sáng

08h00

Nghiệm thu sơ bộ thiết bị thuộc Dự án tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Huế do Ban Quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư

- Các đơn vị thụ hưởng dự án: Trưởng phòng thí nghiệm (Trưởng Khoa) và các cán bộ chuyên môn liên quan của các đơn vị.

Các đơn vị được cung cấp và lắp đặt thiết bị

Trưởng Ban cơ sở vật chất và Ban Quản lý các dự án của Bộ GDĐT

10h00

Họp chuẩn bị đón Đoàn Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện của Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng và phó các Phòng chức năng;
- PGS.TS. Trần Đình Bình – Trưởng khoa KSNK;
- PGS.TS. Phan Hùng Việt – Trưởng khoa Nhi;
- PGS.TS. Trương Quang Vinh – Trưởng khoa Phụ sản;
- Đd BCN các Khoa xét nghiệm (Vi sinh, ĐV XNTT, HH-TM, GPB);
- CT Công đoàn CSTV Bv;
- Bí thư Liên chi Đoàn - Phạm Ngọc Hiếu.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

11h00

Tiếp BS. Shola Vaughn, Tổ chức HVO.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN và CBGD Bộ môn Da liễu.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

17h00

BCH Đoàn TNCSHCM báo cáo kiểm điểm tập thể cuối năm với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

- Thường vụ Đảng ủy;
- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Tư/12-12-2018

Sáng

08h00

Hội thảo phát triển đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm trong chương trình đào tạo bác sỹ Răng Hàm Mặt theo hướng tích hợp dựa trên năng lực.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

08h00

Làm việc với đoàn Thanh tra Sở KH&CN Tỉnh về thanh tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn bức xạ, an ninh nguồn bức xạ đói với các cơ sở tiến hành công việc bức xạ; về quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng VTTTB
- Đại diện BCN Khoa CĐHA;
- KS. Trần Xuân Phú;
- Nhân viên ATBX.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Hùng - chuyên ngành YTCC.

- Theo Quyết định 3500/QĐ-ĐHYD ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12 và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, QT-CSVC, KH-TC;
- CT Công đoàn; CT và PCT Hội CCB.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v;

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Làm việc với Đại học Cửu Long về liên kết đào tạo.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT SĐH, KHTC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h30

Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Tổ chức USAID.

- Theo giấy mời.

Phòng tiếp khách QT, tầng 2 - K.YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/13-12-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp kỹ thuật, bốc thăm thi đấu Giải bóng bàn Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế lần thứ XI - năm 2018 do Trường ĐH Y Dược Huế đăng cai tổ chức.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Ban tổ chức

09h00

Họp nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đợt 2/2018 và xét kí tiếp hợp đồng XĐTH.

- Theo giấy mời.

Phòng giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Nghiệm thu bàn giao thiết bị thuộc Dự án tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Huế do Ban Quản lý các dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

- Đd BGH;
- Trưởng phòng thí nghiệm (Trưởng Khoa) liên quan việc sử dụng thiết bị của các đơn vị;
- Đd lãnh đạo Phòng: KHTC, QT-CSVC và cán bộ liên quan của các đơn vị.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH và BQL các dự án của Bộ GD&ĐT

16h00

Mở hồ sơ chào giá : "Mua thiết bị, dụng cụ cho Khoa Dược". "Thiết bị công nghệ thông tin của Viện nghiên cứu SKCĐ".

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp kiểm điểm đánh giá BCH Công đoàn Trường - năm 2018.

- Thường vụ Đảng ủy;
- BCH Công đoàn Trường.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Sáu/14-12-2018

Sáng

08h00

Họp thông qua Đề án vị trí việc làm.

- Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm và Tổ thư ký giúp việc.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp thông qua quy định mới về xét thi đua khen thưởng SV, điều chỉnh một số nội dung thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của SV, quy định mới về chức năng nhiệm vụ của GVCN-CVHT.

- BGH
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV, ĐTĐH, KHTC;
- Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Họp giao ban công tác khoa học và công nghệ Đại học Huế.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng KHCN-HTQT;
- Chuyên viên phụ trách KH&CN.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Diễn đàn hợp tác trao đổi nhân lực y tế Việt - Nhật.

- Theo giấy mời.

Hội trường KS Vinpearl

Ban tổ chức

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 11/2018.
Trình bệnh và bình bệnh án Khoa Ung bướu.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, Khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và Điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu;
- BCN và Điều dưỡng các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục cải tạo sửa chữa sân vườn, tường rào xung quanh nhà G.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC, KHTC, TCHC.

Nhà G

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/15-12-2018

Sáng

07h30

Họp Đảng ủy về đánh giá, phân loại tổ chức và Đảng viên năm 2018.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

Bí thư Đảng ủy

Chiều

17h30

Khai mạc giải bóng bàn Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế lần thứ XI - năm 2018.

- Các đoàn tham dự giải.

Nhà thi đấu Bóng bàn-Khoa Giáo dục thể chất, 52 Hồ Dắc Di

Ban tổ chức

18h00

Buổi giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản và trao giải thưởng cuộc thi ảnh trong khuôn khổ hoạt động của Tuần Lễ kỷ niệm 45 năm ký kết quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản.

- CB và SV Trường ĐHYD Huế & các khách mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế