Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 51/2017 từ ngày 09-12-2019 đến ngày 15-12-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/09-12-2019

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị làm việc với Đoàn Khảo sát của Cục QL KCB Bộ Y tế.về năng lực phòng Xét nghiệm vi sinh Bệnh viện Trường.

- BGĐ Bệnh viện;
- Lãnh đạo các Phòng HC-QT, TCNS, KH-TH B/v;
- Ban chủ nhiệm Khoa Vi sinh B/v

Phòng họp Giao ban BV

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Vy Hậu – Chuyên ngành Nội khoa.

- Theo quyết định số 3308/QĐ-ĐHYD ngày 17/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

09h30

Tiếp các Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và tổ chức DAAD, Đức.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH, TC-HC;
- BGĐ: Viện Y sinh học, Viện Nghiên cứu SKCĐ;
- PGS.TS. Trần Xuân Chương.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Tiếp đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

- BGH;
- Thường trực Ban đổi mới, Trưởng, Phó Trưởng Module các Module 4, 5, 6, 7, 8;
- ThS. Nguyễn Văn Thanh - Phụ trách Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Trần Mạnh Linh – Chuyên ngành Sản Phụ khoa.

- Theo Quyết định số 3310/QĐ-ĐHYD ngày 17/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Hội trường QT, tầng 2 khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp thông qua hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc Dự án HPET.

- Theo Quyết định số 3771a/QĐ-ĐHYD ngày 02/12/2019.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Mở hồ sơ chào giá lắp đặt 02 điều hoà tại nhà Hiệu bộ.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/10-12-2019

Sáng

08h30

Khai mạc Khóa CME về Chẩn đoán và Điều trị Ung thư Vú từ ngày 10-11/12/2019.

- Ban Tổ chức;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- TS. Hồ Xuân Dũng, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà;
- BCN BM: Phụ sản, Ung bướu, GPB-Pháp Y, CĐHA và các học viên.

Phòng BVLV 1, tầng 4 Trung tâm TT-TV

Ban Tổ chức

08h30

Tiếp đoàn Hàn Quốc tham dự Lễ khởi động đề tài hợp tác quốc tế theo Nghị định thư về sàng lọc ung thư cổ tử cung với Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Phụ sản, ThS. Trần Mạnh Linh.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ triển khai đề tài Hợp tác theo Nghị định thư Việt - Hàn.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Tiếp Đoàn BV Esquirol - Limoges, Pháp và trao đổi về hợp tác trong tương lai.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Tâm thần;
- PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn, TS. Hồ Xuân Dũng, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/11-12-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khai giảng lớp Những vấn đề đạo đức trong y tế tại Quảng Ngãi (từ ngày 11-13/12/2019).

- Ban tổ chức;
- GS.TS. Võ Tam;
- Đại biểu;
- Học viên.

Hội trường - Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi

Ban Tổ chức

08h00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2020.

- Theo Quyết định số 1505/QĐ-ĐHH ngày 11/11/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cục QL KCB - Bộ Y tế đến khảo sát năng lực khoa Vi sinh Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo các Phòng chức năng B/v;
- BCN Khoa Vi sinh;
(Phòng KHTH và Khoa Vi sinh phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Khai giảng Khóa đào tạo CME Y học Gia đình cho BS tỉnh Lâm Đồng.

- BGH;
- Phòng: ĐT-SĐH, KHTC;
- Trung tâm YHGĐ;
- Giảng viên (theo danh sách mời).

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

14h00

Họp tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2020.

- Theo Quyết định số 1505/QĐ-ĐHH ngày 11/11/ 2019.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Hội thảo rà soát nội dung Module 14- Hệ cơ xương khớp.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó Module 12, giảng viên tham gia giảng dạy Module 12;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp bàn về bố trí phòng làm việc của Trung tâm NTSS-Vô sinh.

- BGĐ B/v;
- BGĐ Trung tâm NTSS-VS; BCN. Khoa Sản B/v;
- Lãnh đạo Phòng: QT-CSVC Trường, KH-TH, HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/12-12-2019

Sáng

08h30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Trần Thảo Nguyên – Chuyên ngành Sản Phụ khoa.

- Theo Quyết định số 3351/QĐ-ĐHYD ngày 22/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Hội trường QT, tầng 2 khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Lãnh đạo Bệnh viện tiếp dân.

- BGĐ B/v;
- Phụ trách Phòng: TCNS, HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Đại học Huế.

- Hội đồng thi đua khen thưởng Đại học Huế theo các Quyết định số1414/QĐ-ĐHHngày 24/10/2019, số1603/QĐ-ĐHHngày 05/12/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp giao ban công tác NCKH-ĐN-ĐT Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT B/v.

Phòng NCKH-ĐN-ĐT B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Sáu/13-12-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp Đảng ủy Đại học Huế

- Đảng ủy viên và Ủy viên UBKT Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

10h00

Giao ban Giáo vụ Sau đại học năm 2019.

- BGH;
- Phòng: ĐT-SĐH, KHTC, TCHC, KT-ĐBCLGD, QT-CSVC;
- Trung tâm TT-TV;
- Giáo vụ Sau đại học theo Quyết định.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2020.

- Theo Quyết định số 3585/QĐ-ĐHYD ngày 13/11/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Lễ trao tặng Ghi nhận đóng góp cho Giáo sư Đại học Boston, Hoa Kỳ và trao chức danh Giáo sư Thỉnh giảng cho Giáo sư Đại học Antwerp, Bỉ.

- BGH;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BM YHGĐ, Trung tâm YHGĐ, Dự án BSGĐ.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Hội thảo "Nâng cao chất lượng chăm sóc đa ngành trong quản lý bệnh không lây nhiễm ở tuyến chăm sóc ban đầu".

- BGH;
- BQL Dự án VLIR;
- CBGD BM YHGĐ, TT YHGĐ và HTV đăng ký.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH năm 2017 của ThS. Đào Thị Cẩm Minh.

- Theo Quyết định số 1497/QĐ-ĐHH ngày 11/11/2019.

Phòng họp II

GS.TS. Nguyễn Thị Hoài

* Thứ Bảy/14-12-2019

Sáng

08h00

Tập huấn "Phương pháp dạy - học lâm sàng".

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Giảng viên tham gia học tập.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Tổ chức tư vấn chăm sóc sức ban đầu về sức khỏe tâm lý, tâm thần, phương pháp học tập và sức khỏe tình dục - giới cho sinh viên (cả ngày).

- Phòng CTSV;
- Các báo cáo viên;
- Sinh viên hệ chính quy năm thứ 2.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h00

Khai mạc Khóa CME Chẩn đoán Hình ảnh về Ung bướu.

- Ban Tổ chức;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT
- BCN BM CĐHA, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà và các học viên.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

08h00

Khóa đào tạo "Cập nhật cấp cứu chấn thương theo ATLS 10 và Gây mê hồi sức 2019".

- Theo Giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban Tổ chức

08h30

Hội Cựu chiến binh Trường và Công đoàn Bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thương bệnh binh và đối tượng chính sách tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đoàn khám chữa bệnh Hội Cựu chiến binh Trường và Công đoàn Bệnh viện.

Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

BCH Hội Cựu chiến binh Trường

Chiều

18h30

Chương trình Guitar Đam mê số: 09 với chủ đề "Mơ".

- Khách mời;
- Cán bộ và sinh viên có quan tâm.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Chủ nhật/15-12-2019

Sáng

07h30

Tổ chức Chương trình sinh viên 5 tốt với chuỗi các hoạt động: Hội thảo Kỹ năng mềm; Hội thảo Kỹ năng lãnh đạo; Cuộc thi “Break the limit”; Chung kết cuộc thi "Thủ lĩnh sinh viên".

- Đại biểu khách mời;
- Sinh viên toàn trường.

Hội trường A và các giảng đường

Đoàn TN-Hội SV

Chiều

17h00

Ngày hội văn hóa Hàn Quốc cho sinh viên đoàn KUCSS.

- Theo Giấy mời.

Hội trường A

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế