Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 49/2021 từ ngày 06-12-2021 đến ngày 12-12-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/06-12-2021

Sáng

07h00

Thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2021 (Đợt 2).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh tuyển sinh.

Phòng Hội đồng tại Giảng đường 1.07 và các Phòng máy tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Chấm kiểm tra đầu vào cho cử nhân y khoa do nước ngoài cấp bằng.

- Hội đồng chấm thi theo QĐ số 3224/QĐ-ĐHYD ngày 30/11/2021.

Phòng ĐTĐH số 5, nhà 2A

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp giao ban công tác đáp ứng nhanh phòng, chống COVID-19

- BGH;
- Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 Trường theo QĐ 3135/QĐ-ĐHYD;
- Lãnh đạo Phòng/TT: TCHC-TTPC, CT-CTSV, KHTC-CSVC, CNTT;

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2021 (Đợt 2).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh tuyển sinh.

Phòng Hội đồng tại Giảng đường 1.07 và các Phòng máy tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp thông qua thông số kỹ thuật test nhanh KN SARS-CoV-2 phục vụ công tác mua bổ sung HC, SP cho Bệnh viện Trường năm 2022.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó phòng: TCKT, KHTH;
- BCN Khoa Vi sinh, Khoa KSNK, Khoa Dược.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế,

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ, Các cá nhân kiểm tra bằng KIT - Test nhanh tại nhà và báo cáo kết quả cho VP Đảng Uỷ - HĐ - ĐT qua Hue- S

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/07-12-2021

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị công tác tiếp đón sinh viên về học trực tiếp tại Trường.

- BGH, BGĐ Bv;
- BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 Trường;
- Lãnh đạo Phòng/TT: TCHC-TTPC, CT-CTSV, KHTC-CSVC, KT-BĐCLGD, CNTT, TT-TV;
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;
- BCN và giáo vụ ĐH các Khoa/BM;
- Phòng Đào tạo ĐH (chuẩn bị nội dung).

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban khoa ĐTQT tháng 12/2021.

- BGH;
- Khoa ĐTQT.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội thảo lấy ý kiến các đơn vị tổ chức đào tạo ngành y khoa về việc hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn tiêu chí chuyên môn mở ngành y khoa.

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo;
- PGS.TS. Nguyễn Trường An.

Trực tuyến

Ban Tổ chức

* Thứ Tư/08-12-2021

Sáng

07h00

Tổ chức cho sinh viên hệ liên thông trúng tuyển năm 2021 làm thủ tục nhập học.

- BGH;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH, KHTC-CSVC;
- Sinh viên trúng tuyển.

Trực tuyến

Ban Tổ chức

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2 năm 2021).

- Theo Quyết định số1153/QĐ-ĐhHngày 10/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp trực tuyến

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2019 của PGS.TS. Tôn Nữ Phương Anh.

- Theo Quyết định Hội đồng số 3220/QĐ-ĐHYD ngày 30/11/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Trần Đình Bình

Chiều

14h00

Tập huấn giảng dạy tính chuyên nghiệp tích hợp chương trình thực hành Y khoa nâng cao ngành Y khoa tại Trường ĐHYD, ĐHH.

- Ban Đổi mới chương trình;
- Trưởng/ Phó phòng ĐTĐH;
- Giảng viên tham gia giảng dạy tính chuyên nghiệp của BM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, YHGĐ, Ung bướu.

Trực tuyến

Ban Đổi mới chương trình

14h00

Tập huấn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 (dành cho thí sinh).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh tuyển sinh.

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài DHH 2019 của PGS.TS. Lê Văn An.

- Theo Quyết định Hội đồng số 3219/QĐ-ĐHYD ngày 30/11/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Năm/09-12-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh nghiệm phát triển tạp chí khoa học trong nước”

- Đại diện lãnh đạo phụ trách KHCN;
- Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Đại diện lãnh đạo các Tạp chí các Trường, chuyên viên tạp chí.

Link tham dự trực tuyến qua nền tảng Zoom meeting

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế

08h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Bùi Thị Thanh Hiền, ngành Nội khoa (Trực tuyến)

- Theo Quyết định 2974/QĐ-ĐHYDngày 09/11/2021;
- Đại diện Ban ĐT và CTSV, Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đào Nhà trường;
- Phòng ĐTSĐH;
- NCS ngành Nội khoa..

Phòng BVLV 1, tầng 4, TT TTTV

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách y tế - Bộ Y tế về việc đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển NLYT giai đoạn 2012-2020.

- CT HĐT, BGH;
- Trưởng 07 phòng chức năng;
- Trưởng 05 khoa: RHM, Dược, điều dưỡng, YTCC, YHCT;
- Trưởng 04 NM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi.

Hội trường 1.01

Viện Chiến lược và Chính sách y tế - Bộ Y tế

08h00

Hội nghị Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
(trực tuyến)

- Đảng uỷ viên Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi; Vp Đảng - HĐ - Đoàn thể liên hệ Trường ĐHYD để có test nhanh COVID-19 cho tất cả Đại biểu tham dự trước khi vào phòng họp.

Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2019 của TS. Nguyễn Thanh Tùng.

- Theo Quyết định Hôi đồng số 3221/QĐ-ĐHYD ngày 30/11/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hà Thị Minh Thi

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2019 của TS. Nguyễn Thị Thùy Dương.

- Theo Quyết định Hội đồng số 3222/QĐ-ĐHYD ngày 30/11/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân

14h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021.
(Trực tuyến)

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1244/QĐ-ĐHHngày 24/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp trực tuyến

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

14h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 (thi thử).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh tuyển sinh.

Phòng Hội đồng tại Giảng đường 1.07 và các Phòng máy tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

16h30

Bế giảng Khóa đào tạo Giảng viên nguồn (TOT) về chương trình bồi dưỡng "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe" - Lớp TOT2.

- CT HĐT, BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, ĐTSĐH, ĐTĐH;
- Đại diện Lãnh đạo các cơ sở đào tạo/thực hành khác có học viên tham gia lớp TOT2;
- Viện ĐT-BDCBYT;
- 06 giảng viên/trợ giảng và 30 học viên.

Phòng Skills-Lab 3, tầng 3 nhà B và trực tuyến

Ban Tổ chức

* Thứ Sáu/10-12-2021

Sáng

08h00

Hội thảo khoa học trực tuyến “Vai trò Insulin analog trong điều trị đái tháo đường type 2”.

- BGĐ B/v;
- Khoa Nội TH-NT, Nội TM;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Khóa đào tạo liên tục “Bệnh lý gân: Tiếp cận điều trị dựa vào cơ chế bệnh sinh”.

- BGĐ B/v;
- Khoa PHCN, Phòng NCKH-ĐN-ĐT, CNTT và học viên.

Phòng họp Quốc tế tầng 2, Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe Sốt xuất huyết ở trẻ em.

- Khoa Nhi;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS. Nguyễn Duy Nam Anh

* Thứ Bảy/11-12-2021

Sáng

07h30

Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ III, năm 2021. (Trực tuyến)

- BGH;
- BTC Hội nghị và HTV đăng ký.

Phòng Multimedia, tầng 2 Nhà B và Trực tuyến

Ban Tổ chức Hội nghị

08h00

Khóa đào tạo liên tục “Cập nhật cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao”.

- BGĐ B/v;
- Khoa GMHS-CC-CĐ,
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 (Thi chính thức)

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh tuyển sinh.

Phòng Hội đồng tại Giảng đường 1.07 và các Phòng máy tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

17h00

Chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng Anh Star Awards 2021.
(Hình thức Online)

- Ban Giám khảo cuộc thi (Có giấy mời riêng);
- Đại biểu khách mời (Có giấy mời triêng);
- BTC Cuộc thi theo Quyết định số360/QĐ-ĐHHngày 02/4/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- 6 đội thi toàn quốc.

http://bit.ly/SU_StarAwards_2021

PGĐ. Đỗ Thị Xuân Dung

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế