Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 50/2017 từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/04-12-2017

Sáng

07h45

Tiếp Đoàn Đại học Corse Pasquale Paoli và Đại học Y khoa Marie Curie - Cộng hòa Pháp.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT, BCN. Bm Nội;
- PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn, TS. Nguyễn Đình Toàn, ThS. Ngô Thị Cúc, BS. Phan Thị Hồng Diệp, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, BS. Trần Thị Phước Yên.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khai mạc Khóa Đào tạo Sau đại học về Thần kinh học.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT, BCN Bm Nội;
- TS. Nguyễn Đình Toàn, ThS. Trần Thị Phước Yên, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Khai mạc Khóa Đào tạo Sau đại học về Bệnh Phổi.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT, BCN Bm Nội;
- PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức.

08h00

Khóa Đào tạo “Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao”. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 2.2 , Khoa YTCC

Ban Tổ chức

08h00

Nhập học lớp Cao học, Bác sỹ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Học viên.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h30

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ Bv

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban hoạt động Trung tâm Y học gia đình.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ.

Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Giao ban công tác TC-HC tháng 11/2017.

- BGH;
- Phòng TCHC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp triển khai Dự án ODA Đan Mạch.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KH-TC; TCKT B/v, VTTTB B/v;
- BCN Khoa: CĐHA, GMHS, TMH-M-RHM;
- GS.TS. Huỳnh Văn Minh, PGS.TS. Trần Đình Bình.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Nghiệm thu gói thầu số 01: Mua các loại hóa chất.

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Nhà truyền thống cũ

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Thường vụ Đảng ủy làm việc với Hội CCB về kế hoạch hoạt động trong thời gian đến.

- Thường vụ Đảng ủy;
- BCH Hội CCB;
- Trưởng các chi hội của Hội CCB.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng Bv.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/05-12-2017

Sáng

07h30

Họp triển khai một số công tác tháng 12.

- BGH;
- Trưởng, Phó các phòng chức năng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Làm việc với Tổ chức Shorelight Education.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CTSV tháng 11/2017.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Họp chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2017 của Đoàn Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Hội thảo huấn luyện giảng viên nội soi, hợp tác với Hội Nội soi châu Á- TBD. (Từ ngày 05 - 09/12/2017)

- Theo giấy mời.

Trung tâm Nội soi B/v

Ban tổ chức

09h00

Tổ chức Khóa Đào tạo "Laboratory Safety Course" - Dự án Edushare. (Từ 05-07/12/2017)

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

Ban tổ chức

10h00

Họp Thường trực dự án ODA Ý.

- Ban Thường trực dự án.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp về tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018.

- Thường trực Ban tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 theo QĐ số1351/QĐ-ĐHHngày 30/11/2017 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban

14h00

Lễ đóng và mở thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thang máy khu nhà học và thí nghiệm 7 tầng.

- Bên mời thầu theo QĐ số 2463/QĐ-ĐHYD ngày 27/10/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế;
- Các nhà thầu.

Phòng khách Hội trường A

Chủ tịch hội đồng

15h00

Thông qua phương án Quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư Trường học và Bệnh viện thực hành Trường Đại học Y Dược Huế tại khu A- Đô thị mới An Vân Dương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban công tác Đào tạo SĐH tháng 11/2017.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Tư/06-12-2017

Sáng

08h00

Họp chọn mẫu áo quần bệnh nhân và làm mái che sân phơi khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, TCKT, Điều dưỡng.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

08h00

Mở thầu gói thầu: Cải tạo nâng cấp nhà C.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế mã số DHH 2015 của ThS. Hồ Hoàng Nhân.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp về công tác Tổ chức nhân sự Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp Ban tổ chức và bốc thăm thứ tự biểu diễn Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2017.

*Các trường đại học thành viên:
- Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ phụ trách đội để tham gia buổi họp và bốc thăm thứ tự biểu diễn cho đơn vị.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Trưởng Ban Công tác HSSV

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp về kỷ niệm thành lập Bệnh viện Trường.

- BTC Lễ kỷ niệm.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/07-12-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp cơ sở Đại học Huế mã số DHH 2014 của ThS. Lê Đình Đạm.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Giao ban công tác KT-ĐBCLGD tháng 11/2017.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

14h00

Họp Hội đồng thông qua Hướng dẫn điều trị Bệnh viện năm 2017 - Hệ Nội.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Nghiệm thu gói thầu số 04: Mua các loại dụng cụ y tế và dược phẩm .

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Nhà truyền thống cũ

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban công tác Điều trị tháng 11/2017. Trình bệnh và bình bệnh án khoa TMH-M-RHM.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó phòng: KH-TH, Điều dưỡng, Khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và ĐD trưởng khoa TMH-M-RHM;
- BCN và ĐD trưởng các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Sáu/08-12-2017

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Nghiệm thu gói thầu số 2: Mua máy móc cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Bên mời thầu theo quyết định số 172/QĐ-BVYD ngày 24/3/2017;
- Nhà thầu cung cấp thiết bị.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Bảy/09-12-2017

Sáng

07h30

Hội thảo "Hỗ trợ trẻ khiếm thính hòa nhập cộng đồng với Ốc tai điện tử".

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

07h45

Tiếp các Giáo sư thuộc Hội GREF- Cộng hòa Pháp.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT,
- BCN Bm Chẩn đoán hình ảnh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khai mạc Khóa CME Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN Bm Chẩn đoán hình ảnh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle