Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 48/2021 từ ngày 29-11-2021 đến ngày 05-12-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/29-11-2021

Sáng

08h00

Gặp mặt tiễn Đoàn cán bộ y tế số 6 của Bệnh viện Trường đến công tác tại Trung tâm cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 của Tỉnh.

- BGH, BGĐ B/v;
- Đại diện BTV Công đoàn Trường;
- Đại diện BTV Công đoàn B/v;
- Đại diện các đơn vị có CB tham gia Đoàn;
- Thành viên của Đoàn số 6.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Tập huấn, hướng dẫn thi tuyển CKI, CKII năm 2021 (dành cho thí sinh dự thi).

- Hội đồng tuyển sinh;
- Thí sinh dự thi.

Phòng Multimedia tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Tọa đàm đẩy mạnh Chuyển đổi số trong Giáo dục đại học với chủ đề "Công nghệ cho Giáo dục trong Tương lai".

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa/TT: ĐTĐH, KHCN-HTQT, KT-BĐCLGD, ĐTQT, CNTT.

Trực tuyến

Bộ GDĐT và ĐH RMIT Việt Nam

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Tập huấn, hướng dẫn thi tuyển CKI, CKII năm 2021 (dành cho cán bộ coi thi).

- Hội đồng tuyển sinh;
- Cán bộ coi thi.

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp rà soát minh chứng chuẩn bị cho báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2 cơ sở giáo dục.

- CT HĐT, BGH;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng/ Trung tâm;
- Phòng KT-BĐCLGD: chuẩn bị nội dung.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/30-11-2021

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Đại học Huế phiên đột xuất đánh giá, xếp loại viên chức quản lý năm học 2020-2021.
(trực tuyến)

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ, Họp trực tuyến tại địa chỉ: https://meet.google.com/hzy-ajnn-znh

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

08h00

Tập huấn trực tuyến về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ (01 ngày).

* Đại học Huế:
- Ban Đào tạo và Công tác sinh viên: Lãnh đạo ban và các chuyên viên có liên quan.
* Các trường đại học thành viên; trường, phân hiệu, khoa thuộc Đại học Huế:
- Các các bộ làm công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Trực tuyến tại: https://zoom.us/j/93928310469?pwd=blZOc2dyajhJQXNIVElyVk52V0R6UT09

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ

09h00

Giao ban Phòng KHTC-CSVC.

- Phòng KHTC-CSVC.

Trực tuyến

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban Phòng TC,HC,TT và PC.

- Phòng TC,HC,TT và PC.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Thi tốt nghiệp lý thuyết CKI, CKII Nội khoa (ngoại tỉnh) năm 2021.

- Hội đồng thi theo Quyết định.

Thi trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo tổng kết Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và góp ý dự thảo Nghị định thay thế.

- PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế

16h00

Họp bàn phương án bố trí các phòng chức năng tại tầng 2 - khu nhà D.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: QT-CSVC, TCKT, QLCL, Điều dưỡng, Khoa TCDD, Tổ CTXH.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Trung tâm CNTT.

- Trung tâm CNTT.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

* Thứ Tư/01-12-2021

Sáng

08h00

Giao ban Phòng ĐTĐH, CT-CTSV.

- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

09h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ Bệnh viện năm học 2021-2022.

- Theo Quyết định số 1457/QĐ-BVYD ngày 19/11/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban Phòng ĐTSĐH.

- Phòng ĐTSĐH.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới lần thứ 3 năm 2021.

- Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2701/QĐ-ĐHYD ngày 13/10/2021.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Phòng KT-BĐCLGD.

- Phòng KT-BĐCLGD.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng theo sự điều động của thủ trưởng đơn vị.

Họp trực tuyến Microsoft Teams

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Thứ Năm/02-12-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó Phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Lễ xuất quân Đoàn tình nguyện viên tham gia Tổ y tế lưu động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đại biểu (TGM);
- Thường vụ Đảng ủy, BGH;
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng chức năng;
- Thường vụ Đoàn TN;
- 50 SV tình nguyện.

Hội trường A

Ban Tổ chức

09h00

Họp xét hồ sơ thí sinh dự tuyển cao học đợt 2 năm 2021.

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định.

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Phòng KHCN-HTQT.

- Phòng KHCN-HTQT.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

13h30

Hội đồng chấm luận văn CH, BSNT (chuyên ngành Phụ Sản), ngày 02-03/12/2021

Các Hội đồng chấm luận văn và học viên

Các phòng BVLV - tầng 4, Trung tâm TT-TV

Chủ tịch các Hội đồng

14h00

Họp Đảng uỷ.

- Đảng uỷ viên.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/03-12-2021

Sáng

07h30

Khai giảng Khóa đào tạo Giảng viên nguồn (TOT) về chương trình bồi dưỡng "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe" - Lớp TOT2. (Từ ngày 03 - 09/12/2021)

- Đại diện Lãnh đạo Cục KHCN-ĐT, Bộ Y tế;
- BGH, CT HĐT;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, ĐTSĐH, ĐTĐH;
- Đại diện Lãnh đạo các cơ sở đào tạo/thực hành khác có học viên tham gia lớp TOT2;
- Viện ĐT-BDCBYT;
- 06 giảng viên/trợ giảng và 30 học viên.

Phòng Skills-Lab 3, tầng 3 nhà B và trực tuyến

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng các Phòng/Trung tâmKhoa ĐTQT, Viện ĐT-BDCBQLYT.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần thứ V - năm 2021. (Trực tuyến)

- BGH;
- BTC Hội nghị và HTV đăng ký.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC

BTC Hội nghị

14h00

- Tập huấn thi thử cho thí sinh và CBCT (Ban coi thi).
- Phổ biến quy chế tuyển sinh, quy định thi trực truyến.

- Hội đồng tuyển sinh;
- Cán bộ coi thi;
- Thí sinh dự thi.

Phòng Hội đồng tại Giảng đường 1.07 và các Phòng máy tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe: Vấn đề lạm dụng thuốc cắt cơn cho hen/COPD.

- Khoa Nội Tổng hợp - Nội tiết;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi

16h30

Họp cấp uỷ các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi uỷ viên các chi bộ.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/04-12-2021

Sáng

07h00

Kiểm tra đầu vào cho cử nhân y khoa do nước ngoài cấp bằng. (Cả ngày)

- Hội đồng coi thi theo QĐ số 3158/QĐ-ĐHYD ngày 24/11/2021.

Phòng Hội đồng và GD 2.3 khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần thứ V, năm 2021. (Trực tuyến)

- BGH;
- BTC Hội nghị và HTV đăng ký.

Phòng họp QT, tầng 2 - K.YTCC và Phòng BVLV tầng 2 K. YTCC

BTC Hội nghị

08h00

Hội nghị CBVC-NLĐ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm học 2021-2022.

- Theo Giấy mời và Giấy triệu tập.

Hội trường A - Theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Tấn Đức, ngành Y tế công cộng.

- Theo Quyết định 2973/QĐ-ĐHYD ngày 09/11/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD;
- Đại diện Ban ĐTCTSV, ĐHH;
- Đại diện lãnh đạo Nhà trường;
- Phòng ĐTSĐH;
- NCS ngành YTCC.

Phòng BVLV1- Tầng 4, TT TT-TV và Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/05-12-2021

Sáng

07h00

Thi tuyển sinh chuyên khoa I, II năm 2021 (đợt 1).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh tuyển sinh.

Phòng Hội đồng tại Giảng đường 1.07 và các Phòng máy tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh chuyên khoa I, II năm 2021 (đợt 1).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh tuyển sinh.

Phòng Hội đồng tại Giảng đường 1.07 và các Phòng máy tính tầng 2 nhà B

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế