Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 48/2020 từ ngày 23-11-2020 đến ngày 29-11-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/23-11-2020

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp lâm sàng Chuyên khoa cấp I (dự án 585) khóa 2018-2020 (Từ 23/11/2020 đến 02/12/2020).

- Theo Quyết định hội đồng.

Các Phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Đào Nguyễn Diệu Trang – Ngành Y tế công cộng.

- Theo Quyết định số 2684/QĐ-ĐHH ngày 15/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở.

Phòng BVLV 1, tầng 4 Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp Ban Tổ chức Đại hội và Hội nghị Phụ sản Việt Nam năm 2020.

- Theo Giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 khoa YTCC

Thường trực Ban Tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Lễ đóng và mở thầu qua mạng gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện nhà C.

- Theo Quyết định số 2992a/QĐ-ĐHYD ngày 10/11/2020.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình SĐH "Giáo trình Sau đại học Gây mê hồi sức tập 1 và tập 2".

- Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định 2911/QĐ-ĐHYD;
- Phòng ĐT SĐH;
- BM GMHS.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp thống nhất kế hoạch Khám sức khỏe cho Hội Cựu giáo chức Trường ĐHYD Huế.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn Trường;
- Chủ tịch Hội CGC Trường;
- Trưởng Phòng KHTH (Chuẩn bị Nội dung);
- Phòng: QT-CSVC, TCKT, Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v Trường
- Tổ CTXH; Trưởng Khoa CĐHA, Khoa XN, Khoa Dược.
- Trưởng PK BSGĐ.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/24-11-2020

Sáng

08h00

Giao ban công tác KHTC-CSVC tháng 11/2020.

- BGH;
- Phòng KHTC-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban Khoa ĐTQT tháng 11/2020.

- BGH;
- Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban công tác TCHC-TTPC tháng 11/2020.

- BGH;
- Phòng TCHC-TTPC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Trung tâm CNTT.

- BGH;
- Trung tâm CNTT.

Phòng Multimedia, Tầng 2 Nhà B

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp chuẩn bị triển khai cung cấp suất ăn bệnh lý và tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó Phòng: TCKT, CNTT;
- Khoa DDTC, Phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng trưởng toàn viện;
- Lãnh đạo căn tin Thuận Thành.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Tư/25-11-2020

Sáng

08h00

Khóa đào tạo “Quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm tại tuyến CSBĐ theo nguyên lý Y học gia đình” (cả ngày 25-26/11/2020).

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm CDC Tỉnh;
- BGH;
- BGĐ TT YHGĐ;
- Giảng viên và Học viên Khóa đào tạo.

Hội trường Trung tâm YHGĐ (tầng 6)

Ban Tổ chức

08h30

Trao học bổng VESAF lần thứ hai cho sinh viên Đại học Huế.

- Đại diện BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV;
- 36 SV được nhận học bổng VESAF năm học 2020-2021.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng

09h00

Giao ban công tác ĐTĐH, CT-CTSV tháng 11/2020.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Giao ban công tác Đào tạo SĐH tháng 11/2020.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h30

Giao ban công tác KT-BĐCLGD tháng 11/2020.

- BGH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông.

- Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Đào tạo liên tục: Kỹ năng giao tiếp giữa Điều dưỡng với Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân (lớp 1).

- Điều dưỡng;
- Hộ sinh;
- KTV toàn viện.

Giảng đường G2.3

Ban Tổ chức

16h00

Họp bàn về việc triển khai mở ngành đào tạo Cử nhân dinh dưỡng.

- BGH; BGĐ B/v Trường;
- Lãnh đạo Phòng/TT: TCHC-TTPC, ĐTĐH, KT-BĐCLGD, KHTC-CSVC, TT-TV, CNTT;
- Khoa YTCC: BCN, Trưởng BM trực thuộc Khoa, Trợ lý ĐTĐH, PGS.TS, TS, GVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/26-11-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Hội thảo "Thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ".

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thảo theo Quyết định số1501/QĐ-ĐHHngày 14/10/2020 của Giám đốc; ĐHH;
- Thành phần triệu tập tham dự theo giới thiệu của đơn vị tại Công văn số1504/ĐHH-KHCNQHQTngày 29/9/2020 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đd BGH;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2017 - HĐ5.

- Theo Quyết định số 3810/QĐ-ĐHYD ngày 30/11/2018.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2018 của TS. Nguyễn Minh Hoa.

- Theo Quyết định số 3119/QĐ-ĐHYD ngày 20/11/2020

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Đào tạo liên tục: Kỹ năng giao tiếp giữa Điều dưỡng với Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân (lớp 2).

- Điều dưỡng;
- Hộ sinh;
- KTV toàn viện.

Giảng đường 107b

Ban Tổ chức

* Thứ Sáu/27-11-2020

Sáng

07h30

Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 (Lớp Bồi dưỡng học từ sáng 27 đến sáng 29 tháng 11 năm 2020).

- Đại diện các đảng ủy, chi ủy cơ sở (có học viên tham gia);
- Các học viên.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

07h30

Khám sức khỏe tổng quát cho hội viên Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Y Dược (27/11-28/11/2020).

- Hội viên Hội CGC.

Trung tâm YHGĐ, Bệnh viện Trường.

Ban tổ chức

07h45

Khóa đào tạo liên tục về An toàn trong Gây mê hồi sức.

- BGĐ B/v;
- Khoa GMHS-CC-CĐ
- Phòng NCKH-ĐN- ĐT và học viên.

Hội trường tầng 6, trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

08h00

Khóa đào tạo liên tục "Ứng dụng Laser trong điều trị Nha khoa" (cả ngày).

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Thi tốt nghiệp lý thuyết Chuyên khoa cấp I (dự án 585) khóa 2018-2020.

- Theo Quyết định hội đồng.

Các Phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Đại hội Hội Phụ sản Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị toàn quốc (chiều 27/11 và ngày 28/11).

- Theo Giấy mời.

KS. Indochine Palace

Ban Tổ chức

15h30

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 11/2020.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

* Thứ Bảy/28-11-2020

Sáng

08h00

Diễn đàn hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.

- Số lượng và thành phần sinh viên tham gia theo công văn của Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế