Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 49/2017 từ ngày 25-11-2019 đến ngày 01-12-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-11-2019

Sáng

09h00

Làm việc với các bệnh viện chuyên ngành thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế.

- BGH;
- BCN Khoa: RHM, YHCT;
- BM: Mắt, Tâm thần;
- Phòng: ĐTĐH, KHTC, QT-CSVC.

Các BV chuyên ngành thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật Phục hồi chức năng – Chuyên ngành Hoạt động trị liệu”.

- BGH;
- Phòng: ĐT-SĐH, KHCN-HTQT, KHTC
- Bộ môn PHCN
- USAID Việt Nam, MCNV Việt Nam, CCIHP.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Bế giảng lớp “Chuyên khoa định hướng Phục hồi chức năng” cho CBYT 2 tỉnh TT-Huế và Quảng Nam do Tổ chức IC tài trợ.

- BGH;
- Phòng: ĐT SĐH, KH-TC;
- Bộ môn PHCN;
- Sở Y tế: TT-Huế, Quảng Nam;
- Tổ chức IC;
- Học viên.

Hội trường tầng 6 – Trung tâm YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS. TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/26-11-2019

Sáng

08h00

Họp Hội đồng nâng lương Bệnh viện.

- Theo Quyết định số 1517/QĐ-BVYD ngày 22-11-2019.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Tiếp đoàn Tim mạch Đức - Việt.

- BGH, BGĐ B/v;
- Phòng: KHCN-HTQT; NCKH-ĐT-ĐN & CĐT B/v;
- BGĐ TT Tim mạch và Đơn vị DSA.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện.

- Theo Quyết định số 380/QĐ-BVYD ngày 01/04/2019.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp triển khai công tác Tòa soạn Tạp chí Phụ sản.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Tổng Biên tập Tạp chí Phụ sản

10h30

Họp triển khai kế hoạch hỗ trợ sinh viên từ nguồn kinh phí Dự án IMPACT-MED.

- BGH;
- Phòng CTSV;
- Trưởng Phòng: ĐTĐH, KHTC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;
- ThS. Trần Văn Thống - HAIVN, BS. Võ Ngọc Hà My - trợ lý thư ký Dự ánHPET.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- BCH Đảng ủy,BGH,
- Thành viên HĐT là cán bộ của trường;
- BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư đảng bộ trực thuộc, Bí thư CB, Chủ tịch CĐBP;
- Trưởng, Phó Trưởng Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, Viện thuộc Trường; Trưởng, Phó Trưởng Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị thuộc Bệnh viện Trường.
- GS, PGS, TS khoa học, TS, Giảng viên cao cấp và tương đương.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Tổ công tác Đại học Huế

15h30

Họp Đảng ủy cơ sở.

- Theo Công văn số 1382/ĐHH-TCCB ngày 04/10/2019 của Đại học Huế.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h45

Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị.

- Theo Công văn số 1382/ĐHH-TCCB ngày 04/10/2019 của Đại học Huế.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Thông qua Hội đồng Trường ĐHYD về phương án nhân sự.

- Thành viên Hội đồng Trường.

Phòng họp II

Thư ký Hội đồng Trường

* Thứ Tư/27-11-2019

Sáng

08h00

Hội thảo Tim mạch Đức - Việt 2019.

- BGH, BGĐ B/v;
- Phòng KHCN-HTQT; Phòng NCKH-ĐT-ĐN; CĐT B/v Trường;
- Trung tâm Tim mạch B/v Trường;
- Các bác sỹ và học viên công tác trong lĩnh vực Tim mạch.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Lễ trao Học bổng Keidanren, Nhật Bản.

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường;
- 20 sinh viên được nhận học bổng Keidanren, Nhật Bản.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

Chiều

14h00

Hội thảo bàn tròn về Tim mạch can thiệp.

- Trung tâm tim mạch;
- Bác sỹ và học viên công tác trong lĩnh vực Tim mạch.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

14h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp ĐHH 2017 của ThS. Nguyễn Hồng Trang.

- Theo Quyết định số 1498/QĐ-ĐHH ngày 11/11/2019.

Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài

14h00

Hội thảo xây dựng nội dung và kế hoạch giảng dạy Module Hệ Tiêu hóa.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- GV tham gia giảng dạy Module Hệ Tiêu hóa;
- Tổ Chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

15h30

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp ĐHH 2017 của ThS. Lê Thị Bích Hiền.

- Theo quyết định số 1496/QĐ-ĐHH ngày 11/11/2019.

Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài

16h30

Mở hồ sơ chào giá cải tạo hệ thống mạng tầng 3, tầng 4 nhà B.

- Các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa Trường.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/28-11-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2019.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo Phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Đại diện lãnh đạo Trường tiếp dân.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng TCHC;
- Tổ TT-PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo xây dựng nội dung và kế hoạch giảng dạy Module Hệ Sinh Sản.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- GV tham gia giảng dạy Module Hệ Sinh sản;
- Tổ Chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp rà soát, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ (Phiên cuối).

- BGH, BGĐ B/v;
- Thành viên thuộc Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ được thành lập theo QĐ 3556/QĐ-ĐHYD ngày 12/11/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/29-11-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Khóa tập huấn về Âm ngữ trị liệu và Thính học (Cả ngày).

- BCN và CBGD BM PHCN;
- Toàn thể học viên PHCN.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo khoa học “Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm”.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Trưởng hoặc Phó Phòng KHCN-HTQT;
- Các nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu, có kết quả nghiên cứu đã hoặc có tiềm năng chuyển giao, đăng ký sở hữu trí tuệ.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Đại học Huế

09h30

Tiếp Hiệp hội quốc tế về ANTL và ngôn ngữ bệnh học IALP và ĐH Kỹ thuật Texas, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BM PHCN.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Tiếp các giáo sư từ các ĐH Hàn Quốc tham dự HN Rối loạn giao tiếp: ĐHQG Chonbuk, ĐH Hanlyo, ĐH Thiên chúa giáo Daegu, ĐH Woosong và Công ty máy trợ thính Starkey, Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BM PHCN.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Hội thảo Khoa học "Công nghệ Tế bào gốc trung mô từ mô mỡ - Huricell- Hàn Quốc", phối hợp với CTCP hợp tác quốc tế Việt - Hàn.

- BGĐ B/v;
- Bác sỹ chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

BGĐ B/v

14h00

Họp xét nâng bậc lương đợt 2 năm 2019 và nâng lương trước thời hạn năm 2019.

- Theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHYD ngày 14/11/2019.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Hội thảo xây dựng nội dung và kế hoạch giảng dạy Module Hệ Thần kinh nội tiết

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- GV tham gia giảng dạy Module Hệ Thần kinh nội tiết;
- Tổ Chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

14h30

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện tiếp công dân.

- BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo Phòng: TCNS, HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Tiếp và ký Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu ứng dụng PHCN, BV ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc và Khánh thành Trung tâm Thiết bị PHCN.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BM PHCN.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC và tầng 4 Trung tâm TT-TV

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/30-11-2019

Sáng

07h30

Tổ chức Giải cầu lông truyền thống Sinh viên Y Dược Huế lần thứ III năm 2019.

- Các đội thi từ các Chi đoàn.
- Cán bộ và Sinh viên quan tâm.

Nhà thi đấu 27 Trần Quang Khải

Ban Tổ chức

08h00

Giới thiệu, triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn từ nguồn kinh phí Dự án IMPACT-MED.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Hội thảo "Rối loạn giao tiếp 2019" (Cả ngày).

- BGH, BGĐ B/v,
- Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, ĐT-SĐH, KHTC;
- Khoa ĐTQT, BM PHCN;
- Các Khoa thuộc BV Trường: Khoa Nhi, TMH, RHM, học viên ANTL và khách mời Quốc tế, Việt Nam.

Khách sạn Vinpearl

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế