Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 47/2021 từ ngày 22-11-2021 đến ngày 28-11-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/22-11-2021

Sáng

08h30

Tọa đàm sinh viên: Một sức khỏe và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Giảng viên và sinh viên Khoa YTCC (theo DS đăng ký).

Trực tuyến qua Zoom (https://bit.ly/3qcYTRx)

Trường Đại học YTCC

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế năm học 2020-2021.

- Hiệu trưởng.

Họp trực tuyển nền tảng Zoom

Giám đốc ĐHH

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

14h30

Họp triển khai Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của Trường.

- BGH;
- Đội phản ứng nhanh Trường.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XII.
(Bố trí giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Trực tuyến

PGS.TS. Lê Đình Khánh

17h00

Họp BCH Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy viên ĐUBP B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/23-11-2021

Sáng

08h00

Tiểu ban Y tế công cộng xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2021.
(hình thức trực tuyến)

- Thành viên Tiểu ban Y tế công cộng theo Quyết định số77/QĐ-HĐTSSĐH ngày 12/11/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT-CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Người dự tuyển.

Phòng 3.13 - tầng 3 - Nhà C, Trường ĐHYD

Trưởng tiểu ban

09h30

Tiểu ban Nội khoa xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2021.

- Thành viên Tiểu ban Nội khoa theo Quyết định số77/QĐ-HĐTSSĐH ngày 12/11/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT-CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Người dự tuyển.

Phòng 3.13 - tầng 3 - Nhà C, Trường ĐHYD

Trưởng tiểu ban

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần thứ V.

- BGH;
- BTC Hội nghị.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển hệ thống bảo đảm và KĐCLGD đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh.

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo;
- ThS. Nguyễn Văn Thanh;
- TS. Nguyễn Thanh Gia.

Trực tuyến

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

14h00

Tổng duyệt kỹ thuật báo cáo tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX.

- BGH;
- Lãnh đạo: Phòng KHCN-HTQT, Đoàn TN; TT CNTT và các chuyên viên phụ trách.
- Các BCV.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC và trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

15h30

Tiểu ban Ngoại khoa xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2021.
(hình thức trực tuyến)

- Thành viên Tiểu ban Ngoại khoa theo Quyết định số77/QĐ-HĐTSSĐH ngày 12/11/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT-CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Người dự tuyển.

Phòng 3.13 - tầng 3 - Nhà C, Trường ĐHYD

Trưởng tiểu ban

* Thứ Tư/24-11-2021

Sáng

08h00

- Họp xét tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2021.
- Họp bàn phương án kiểm tra đầu vào cho cử nhân y khoa do nước ngoài cấp bằng.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng Công nghệ thông tin.
(01 ngày)

- PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm;
- Phòng TCHC-TTPC;
- Trung tâm CNTT.

Trực tuyến

Cục trưởng Cục CNTT Nguyễn Sơn Hải

09h00

Họp xét hồ sơ thí sinh dự thi bác sĩ nội trú năm 2021.

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định 301/QĐ-ĐHYD ngày 02/.2/2021

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Bảo vệ tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Thông.
(hình thức trực tuyến)

* Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số:1450/QĐ-ĐHH ngày 24/9/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
* Trường ĐHYD: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Hội thảo khoa học trực tuyến “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ môi vòm lần thứ 3: Tạo hình thẩm mỹ sẹo - Biến dạng mũi môi thì hai”

- BGĐ B/v;
- Khoa Ngoại CTCH-LN, TMH-M-RHM;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT và học viên.

Phòng họp Quốc tế tầng 2, Khoa YTC

Ban tổ chức

15h30

Tiểu ban Sản phụ khoa xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2021.

- Thành viên Tiểu ban Sản phụ khoa theo Quyết định số77/QĐ-HĐTSSĐH ngày 12/11/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT-CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Người dự tuyển.

Trực tuyến tại phòng Multimedia, tầng 2 nhà B

Trưởng tiểu ban

17h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/25-11-2021

Sáng

07h30

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 - Phiên thứ hai: Hội đồng III. Nông-Lâm nghiệp và Y học.

- Đại diện HĐGSNN;
- Thành viên HĐGSCS theo Quyết định số566/QĐ-ĐHH ngày 12/5/2021 và 596/QĐ-ĐHHngày 18/5/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo tổng quan.

Phòng họp I.7. số 01 Điện Biên Phủ (Bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các thành viên dự họp đến trước 30 phút để được test nhanh)

Ban Tổ chức

08h00

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ.
(trực tuyến)

- Đại diện BGH;
- Nhân sự làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra;
- Nhân sự có liên quan theo điều động của lãnh đạo đơn vị (theo danh sách đăng ký của các đơn vị).

Trực tuyến

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng

Chiều

13h30

Khai mạc Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX.

- BGH;
- Đd lãnh đạo: Phòng KHCN-HTQT, Đoàn TN;
- Trưởng đoàn, BGK, BCV.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC và trực tuyến

Ban Tổ chức

13h30

Hội thảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM: quá trình xây dựng, kết quả thực hiện và định hướng phát triển.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng/TT: ĐTĐH, KT-BĐCLGD, CNTT.

Phòng Multimedia, tầng 2 nhà B

ĐHQG-HCM

16h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ Bệnh viện năm học 2021-2022.

- Theo Quyết định số 1457/QĐ-BVYD ngày 19/11/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/26-11-2021

Sáng

07h30

Thi báo cáo khoa học các đề tài tham dự Hội nghị KHCNTT ngành Y tế lần thứ XX (cả ngày)

- BGH
- Phòng KHCN-HTQT, Trung tâm CNTT
- Ban giám khảo
- Báo cáo viên

Phòng họp quốc tế; Phòng bảo vệ luận văn tầng 2, Khoa YTCC và trực tuyến

Ban Tổ chức

08h30

Chương trình đào tạo APSDE lần thứ VI tại Việt Nam: Khóa đào tạo ERCP và EUS nâng cao (từ ngày 26 - 27/11/2021).

- BTC;
- Hội thảo viên đăng ký.

Sáng 26/11 tại Hội trường 3.13; chiều 26-27/11 tại Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi

GS.TS. Trần Văn Huy

08h30

Hội thảo Quốc gia "Định hướng nội dung hoạt động đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 - 2025".
(trực tuyến)

- Đại diện BGH;
- Chuyên viên phụ trách hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng

Chiều

14h00

Họp xét kỷ luật sinh viên vắng học quá thời gian quy định học kỳ 1 năm học 2021-2022.

- BGH;
- Phòng: CT-CTSV, ĐTĐH;
- Đại diện BCH Đoàn TN - Hội SV.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe Chăm sóc thai kỳ.

- Khoa Phụ Sản;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

TS. Trần Mạnh Linh

15h00

Họp rà soát tiến độ viết báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2 cơ sở giáo dục.

- BGH;
- Trưởng, phó, thư ký và các tất cả thành viên các tiểu ban CSGD;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Bảy/27-11-2021

Sáng

08h00

Hội thảo khoa học trực tuyến “Cập nhật chẩn đoán và xử trí sốc”.

- BGĐ B/v;
- Khoa GMHS-CC-CĐ, Đơn vị ICU;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

Chiều

13h30

Hội nghị Phụ sản miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ IX. (27/11 - 28/11/2021)

- BTC;
- Khách mời và đại biểu đăng ký.

Trực tuyến tại phòng Multimedia, tầng 2 nhà B

Ban Tổ chức

14h00

Bế mạc và trao giải Hội nghị KHCNTT ngành Y tế lần thứ XX.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- Trưởng đoàn;
- Báo cáo viên.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC và trực tuyến

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế