Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 47/2020 từ ngày 16-11-2020 đến ngày 22-11-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/16-11-2020

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2020 (cả ngày 16/11 và sáng 17/11/2020).

- Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2020.

Tại các GĐ thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Gặp mặt cán bộ tuyển dụng năm 2020.

- BGH, BGĐ Bv;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị có CB trúng tuyển;
- Lãnh đạo Phòng TC, HC, TT và PC;
- Các CB trúng truyển.

Hội trường 1.01

Ban Giám hiệu

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp lãnh đạo Đại học Huế với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.

- Trưởng/phó Phụ trách đơn vị;
- Phụ trách CSVC và Kế toán trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Thường trực Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại hoc Huế.

* Đại học Huế:
- Thường trực Đảng ủy;
- Ban Giám đốc;
- Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy;
- Phó chánh Văn phòng Đảng - ĐT Võ Trần Ngọc Minh.
* Thường trực Đảng ủy Trường ĐHYD.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2020 (cả ngày 16/11 và sáng 17/11/2020).

- Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2020.

Tại các GĐ thi

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Giải quyết một số vướng mắc trong công tác đấu thầu mua thuốc năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, TCKT B/v, TC-HC;
- BCN Khoa Dược;
- Thành viên Hội đồng đấu thầu (Bên mời thầu) theo Quyết định số 2277/QĐ-ĐHYD.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/17-11-2020

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2020 (cả ngày 16/11 và sáng 17/11/2020).

- Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2020.

Tại các GĐ thi

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

13h30

Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm học 2020-2021.

- Đại biểu theo giấy mời;
- Đại biểu theo giấy triệu tập.

Hội trường A

Ban tổ chức

* Thứ Tư/18-11-2020

Sáng

07h30

Họp bàn về công tác tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm 2020.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KHTC-CSVC, TCHC-TTPC, CT-CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lễ Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

* Đại học Huế:
* Các trường đại học:
- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học;
- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức;
- Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đang công tác và nghỉ hưu tại thành phố Huế.
* Đại diện tập thể và các cá nhân được khen thưởng.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020.

- Theo Quyết định số1355/QĐ-ĐHHngày 10/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

14h00

Sinh hoạt định kỳ Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Y Dược Huế năm 2020.

- Đại biểu (TGM);
- Thành viên Hội CGC.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội CGC.

14h00

Họp về cập nhật dữ liệu KCB trên cổng thông tin điện tử.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó Phòng: TCKT, CNTT;
- Trưởng/Phó khoa Dược;
- Trưởng phòng Điều dưỡng;
- Điều dưỡng trưởng và Điều dưỡng đang làm công tác cập nhật dữ liệu CNTT của các Khoa Lâm sàng, các phòng khám.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Làm việc với Đại học Huế về hoạt động chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm KHCN và đăng ký sở hữu trí tuệ.

- Ban KHCN-QHQT Đại học Huế;
- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Các thành viên khác theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Khóa đào tạo liên tục "Chuẩn bị bệnh nhân trước gây mê phẫu thuật".

- Điều dưỡng;
- Hộ sinh hệ Ngoại, Sản, Ung bướu;
- TT Cấp cứu đa khoa - Đột quỵ (Lớp 1).

Phòng tiền lâm sàng 1

BSCKI. Trần Thị Thu Lành

16h00

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp lớp CKI (Dự án 585) khóa 2018-2020.

- Hội đồng tốt nghiệp theo Quyết định 1095,2633/QĐ-ĐHYD;
- Tổ giúp việc theo Quyết định 1097a/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Năm/19-11-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Chấm thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2020.

- Thành viên Hội đồng chấm thi TS liên thông năm 2020.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp bàn về công tác tổ chức thi học kì năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp chuẩn bị triển khai cung cấp suất ăn bệnh lý và tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó Phòng: TCKT, CNTT;
- Khoa DDTC, Phòng Điều dưỡng;
- Lãnh đạo căn tin Thuận Thành.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

Chiều

16h00

Khóa đào tạo liên tục "Chuẩn bị bệnh nhân trước gây mê phẫu thuật".

- ĐD-HS hệ Ngoại, Sản, Ung bướu;
- TT Cấp cứu đa khoa - Đột quỵ (Lớp 2).

Phòng tiền lâm sàng 1

BSCK1. Trần Thị Thu Lành

* Thứ Sáu/20-11-2020

Sáng

08h30

Lễ Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/21-11-2020

Sáng

08h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cầu.

- Thành viên Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định1357/QĐ-ĐHHngày 10/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trường ĐHYD: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Lễ đóng và mở thầu hóa chất sinh phẩm năm 2020-2021 của Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm học 2019-2020.

- Đại biểu (TGM);
- Ban tổ chức;
- Sinh viên liên thông tốt nghiệp năm 2020.

Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Chủ nhật/22-11-2020

Sáng

07h30

Ngày hội Thanh niên khỏe năm 2020.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên;
- Sinh viên tham gia chương trình Ngày hội Thanh niên khỏe năm 2020.

Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất, 52 Hồ Đắc Di

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế