Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 47/2017 từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-11-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/12-11-2018

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp các học phần lý thuyết lần 2 năm 2018 (ngày 12,13/11/2018).

- Hội đồng thi TN.

Các giảng đường thi (khoa YTCC)

Chủ tịch hội đồng

07h30

Làm thủ tục nhập học cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm học 2018-2019.

- Phòng: ĐTĐH, CTSV, KHTC.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

08h00

Họp bàn kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức y học gia đình tại tỉnh Quảng Trị.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, KHTC;
- Trung tâm YHGĐ.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

09h00

Khóa đào tạo "How to write a winning grant application" trong khuôn khổ dự án Edushare. (Từ 12-13/11/2018)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6 Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Tổ chức học tập nội quy, quy chế cho SV hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm học 2018-2019.

- Phòng: ĐTĐH, CTSV.
- Sinh viên trúng tuyển.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Đợt 2 hệ vừa làm vừa học.

- Hội đồng tuyển sinh.

Phòng họp I

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/13-11-2018

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp học phần thực hành lần 2 năm 2018 (Từ 13-16/11/2018).

- Hội đồng thi TN.

Tại các Hội đồng thi TH

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Họp tuyển chọn chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT, tầng 4 nhà A

GS. Võ Tam

07h30

Làm việc với chuyên gia của trường Đại học Harvard về Tham vấn kỹ thuật xây dựng Module 7, 19 trong chương trình Đào tạo Y khoa theo hướng tích hợp.

- BGH;
- Trưởng, Phó Module 7, 19;
- BCN Khoa/ Bộ môn thuộc Module 7, 19;
- Các giảng viên Khoa/ Bộ môn thuộc Module 7, 19.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

Ban Giám hiệu

08h00

Giao ban dự án ODA Ý.

- Ban QLDA.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Trường ĐHYD Huế năm 2018. ( Từ ngày 13/11-19/11/2018)

Theo Quyết định số 926/QĐ-BVYD ngày 09/11/2018.

Các đơn vị trực thuộc Bệnh viện.

GS.TS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp thông qua danh mục và kế hoạch mua bổ sung hóa chất sinh phẩm cho Đơn vị xét nghiệm trung tâm năm 2018.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: KHTH, TCKT;
- ĐD Lãnh đạo Đơn vị XNTT;
- BCN Khoa Dược.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp giao ban khoa Đào tạo Quốc tế.

- Ban Giám hiệu,
- Khoa Đào tạo Quốc tế.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp tuyển chọn chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT, tầng 4 nhà A

GS. Võ Tam

14h00

Làm việc với chuyên gia của Trường Đại học Harvard về Tham vấn kỹ thuật xây dựng Module 9, 11 trong chương trình đào tạo Y khoa theo hướng tích cực.

- BGH;
- Trưởng, Phó các Module 9, 11;
- BCN các Khoa/Bộ môn thuộc Module 9, 11;
- Giảng viên các Khoa/Bộ môn thuộc Module 9, 11.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

Ban Giám hiệu

14h00

Họp về phân luồng giao thông trong Trường.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, QT-CSVC, CTSV, Đoàn TN-Hội SV.
- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Minh triết, chuyên ngành Nội tiết.

- Theo QĐ số 3285/QĐ-ĐHYD ngày 18/10/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế

Hội trường bảo vệ luận án – Tầng 2 Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp chuẩn bị báo cáo Bộ Y tế về thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐT-SĐH, ĐTĐH, TCHC, KHTC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp rà soát hợp đồng với Vệ sĩ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC;
- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h30

Họp chuẩn bị đón đoàn Tim mạch Đức - Việt và Hội thảo Tim mạch Đức - Việt lần thứ 11.

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHCN-HTQT;
- Phòng NCKH-ĐT-ĐN&CĐT B/v;
- BGĐ Trung tâm Tim mạch B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/14-11-2018

Sáng

07h00

Khám sức khỏe cho Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Huế (Ngày 14 và 15/11/2018).

- Các Đơn vị và các thành viên theo thông báo số 916/TB-BVYD ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban Tổ chức

08h00

Tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo.

- BGH;
- BCN các Khoa/ Bộ môn;
- Giáo vụ Đại học;
- Giáo viên chủ nhiệm,
- Cố vấn học tập.

Hội trường Quốc tế, tầng 3-Khoa YTCC

GS. Võ Tam

08h00

Tham vấn kỹ thuật chương trình POM trong thực hành y khoa và khung chương trình của Y4, Y5 và Y6.

- BGH;
- Ban thường trực chương trình đổi mới;
- Điều phối viên Hợp phần Y khoa.

Phòng họp Quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Trao Quyết định cử cán bộ quản lý Phụ trách: BM. Tai Mũi Họng, Di truyền Y học, Phòng KHTC và Phụ trách Kế toán.

- BGH;
- Lãnh đạo các phòng chức năng/TT;
- BCN và toàn thể viên chức, HĐLĐ: BM Tai Mũi Họng, DTYH, Phòng KHTC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Tập huấn-Phân hệ:
- Trang thông tin phục vụ Giảng viên;
- Trang thông tin phục vụ Sinh viên, học viên.

- Giáo vụ đại học của các Khoa/BM và BCN các Khoa/BM.

Phòng máy tầng 4 Trung tâm TT-TV

Tổ CNTT

10h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Đổi mới Giáo dục Y khoa toàn quốc lần thứ 2 với tổ chức HAIVN.

- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT;
- Ban QLDA IMPACT-MED, HPET.
- Tổ chức HAIVN.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT, tầng 4 nhà A

GS. Võ Tam

14h00

Làm việc với chuyên gia nhóm Y tế của Ngân hàng Thế giới về tìm hiểu việc ứng dụng elearning trong đào tạo và học tập.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, ĐTĐH, TT TT-TV,
- PGS.TS. TrầnXuân Chương, TS. Nguyễn Hoàng Bách.
- Tổ CNTT

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp giao ban công tác Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế.

- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng TC-HC hoặc Tổ trưởng tổ TT-PC trực thuộc trường;
- Chuyên viên làm công tác thanh tra, pháp chế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

14h00

Tập huấn-Phân hệ:
- Trang thông tin phục vụ Giảng viên;
- Trang thông tin phục vụ Sinh viên, học viên.

- Giáo viên CVHT và CN các lớp (Nhóm 1).

Phòng máy tầng 4 Trung tâm TT-TV

Tổ CNTT

14h30

Họp rà soát quy hoạch, tổng thể mặt bằng và phương án giải phóng mặt bằng để mở rộng Trường Đại học Y Dược Huế.

-BGH,BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, QT-CSVC, KHTC, HCQT B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Tập huấn-Phân hệ:
- Trang thông tin phục vụ Giảng viên;
- Trang thông tin phục vụ Sinh viên, học viên.

- Giáo viên CVHT và CN các lớp (Nhóm 2).

Phòng máy tầng 4 Trung tâm TT-TV

Tổ CNTT

15h30

Họp bàn về tuyển sinh Thạc sĩ công nghệ y sinh học khóa 7

- BGH;
- Lãnh đạo: Phòng ĐTSĐH, Viện Y sinh học, Khoa Đào tạo Quốc tế

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học, Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng CKI và Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH, TC-HC, KH-TC, QTCSVC.
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư Đoàn TN - CT Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp về CSDL khoa học công nghệ và trích dẫn công trình KHCN.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KH-TC, QT-CSVC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, KT-ĐBCLGD, CTSV, KHCN-HTQT;
- TT TT Thư viện, Tổ CNTT;
- PGS.TS. Võ Văn Thắng, TS. Nguyễn Hoàng Bách (chuẩn bị báo cáo).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/15-11-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Lễ Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

- Chủ tịch Hội đồng trường.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học;
- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức;
- Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Tập huấn-Phân hệ:
- Trang thông tin phục vụ Giảng viên
- Trang thông tin phục vụ Sinh viên, học viên.

- Giáo viên CVHT và CN các lớp (Nhóm 3)

Phòng máy tầng 4 Trung tâm TT-TV

Tổ CNTT

10h00

Tiếp Giáo sư Piero.

- BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo Phòng/Khoa: ĐTSĐH, ĐTQT;
- Viện Y Sinh học.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp với các phòng ban về phân quyền hệ thống trong phần mềm Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo.

- Trưởng phó các Phòng/ ban có liên quan.
- Tổ CNTT (chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp xét hết thời gian thử việc đối với Cán bộ tuyển dụng đợt 1 năm 2018.

- Hội đồng tuyển dụng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp thông qua kế hoạch đấu thầu mua sắm VTYT cho Bệnh viện năm 2019 - 2020.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

18h30

Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu năm 2018.

- BGH;
- Lãnh đào Phòng: TCHC, QT-CSVC;
- Đoàn TN - Hội SV.

Hội trường A

Ban tổ chức

* Thứ Sáu/16-11-2018

Sáng

08h00

Hội thảo rà soát các phương pháp giảng dạy hiện hành và xác định các phương pháp giảng dạy mới trong khung chương trình đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt.

- BGH;
- Ban QLDA HPET;
- Toàn thể giảng viên Khoa RHM.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ

Ban tổ chức

08h00

Tiếp Giám đốc Viện Goethe Vùng Đông Nam Á.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hôị đồng NCKH cấp Trường kinh phí Bệnh viện năm 2017-Hội đồng 4.

Theo giấy mời

Phòng Giao ban Bệnh viện

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Sinh hoạt nghiên cứu sinh toàn Trường lần 2 năm 2018

- Theo giấy mời.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h30

Kiểm tra công trình xây dựng sân vườn nhà 7 tầng, kẻ vạch phân luồng giao thông.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC, CTSV;
- Tổ bảo vệ.

Tại công trình

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

18h00

Chương trình cuộc thi "Tài năng sinh viên" năm 2018, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Vòng loại từ 16-18/11/2018. Chung kết 19h00 ngày 20/11/2018).

- Ban tổ chức;
- Đội thi các Chi đoàn trực thuộc.

Hội trường A

BCH Đoàn TN

18h00

Thi đấu chung kết và Lễ Bế mạc trao thưởng Giải Bóng chuyền CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ IX - năm 2018.

- BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Các đội tham dự giải;
- CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, số 52 Hồ Dắc Di.

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

* Thứ Bảy/17-11-2018

Sáng

07h00

Hội nghị Khoa học Sau đại học lần thứ X năm 2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT và các hội trường: 1.01, 3.13, phòng truyền thông YTCC, BVLV

Ban tổ chức

08h00

Bảo vệ thuyết minh đề tài Nghị định thư Việt - Hàn.

- Nhóm nghiên cứu (TGM).

Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Sinh hoạt Hội Cựu giáo chức định kỳ năm 2018.

- Theo giấy mời.

Hội trường quốc tế, tầng 3 - Khoa YTCC

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 27/2016: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 17/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế