Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 47/2017 từ ngày 11-11-2019 đến ngày 17-11-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/11-11-2019

Sáng

08h00

Hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (02 ngày 11 và 12/11/2019).

- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KT-ĐBCLGD;
- Cán bộ/Giảng viên tham gia theo Thông báo triệu tập số 1563/TB-ĐHH ngày 04/11/2019 của Giám đốc ĐHH;
- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng họp II.9 và II.10, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban Tổ chức

08h00

Họp BTC Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Điều dưỡng.

- Ban tổ chức theo Quyết định.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp BTC Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Răng Hàm Mặt.

- Ban tổ chức theo Quyết định.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

- Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế học tập, sinh viên vắng học không phép quá thời gian quy định.
- Xét SV khen thưởng cấp ĐHH trong phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2017-2019.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Đại diện Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Hội đồng Y đức đề tài học viên Sau đại học.

- Phòng KHCN-HTQT;
- Phòng ĐT-SĐH.

Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế

GS.TS. Võ Tam

15h00

Họp chuẩn bị các nội dung: Lễ Tốt nghiệp và trao Bằng CKI, Hội nghị NCKH Sau đại học, Sinh hoạt nghiên cứu sinh năm 2019.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Lãnh đạo Phòng: KHTC, TCHC, QT-CSVC, KHCN-HTQT, ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/12-11-2019

Sáng

08h00

Hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (02 ngày 11 và 12/11/2019).

- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KT-ĐBCLGD;
- Cán bộ/Giảng viên tham gia theo Thông báo triệu tập số 1563/TB-ĐHH ngày 04/11/2019 của Giám đốc ĐHH;
- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng họp II.9 và II.10, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban Tổ chức

08h00

Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu (Cả ngày).

- Đd tham gia theo Công văn triệu tập số1554/ĐHH-KTĐBCLGDngày 01/11/2019 của Giám đốc ĐHH;
- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng họp II.11, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương và GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)

Chiều

15h30

Họp bàn tổ chức Lễ Kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- BGH, BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn Trường;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KHTC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, CTSV, KT-ĐBCLGD;
- Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Họp rà soát, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV;
- Lãnh đạo các phòng chức năng, Kế toán trưởng B/v;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/13-11-2019

Sáng

08h00

Hội thảo Phản hồi kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự phát triển thế hệ tương lai - EBLS.

- BGH;
- BGĐ Viện NCSKCĐ;
- Đại diện: Sở Y tế, Sở Lao động, TB-XH tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đại diện Hội phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đại diện 8 phường có tham gia vào nghiên cứu: UBND, Trạm Y tế, Hội phụ nữ, Nữ hộ sinh…;
- Nhóm cán bộ tham gia thực hiện nghiên cứu EBLS.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

08h00

Đón tiếp và Giới thiệu chương trình học bổng Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan.

- BGH;
- Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, ĐT-SĐH, Viện YSH;
- Đd lãnh đạo các Khoa/BM toàn Trường;
- Các ứng viên đăng ký chương trình học bổng;
- Thành phần khác (theo giấy mời).

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo trực tuyến”.

- Cán bộ/Giảng viên tham gia theo Thông báo triệu tập số1560/TB-ĐHHngày 01/11/2019 của Giám đốc ĐHH;
- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2019.

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2019 theo Quyết định số343/QĐ-ĐHHngày 25/3/2019; Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đợt 1 và đợt 2) theo các quyết định số288/QĐ-ĐHHngày 14/3/2019 và1212/QĐ-ĐHHngày 17/9/2019 của Giám đốc Đại học Huế;
- Phó Hiệu trưởng, Phó Viện trưởng, Phó GĐ Phân hiệu, Phó Khoa trưởng phụ trách công tác đào tạo;
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐT-SĐH, KT-ĐBCLGD, CTSV.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2019

16h00

Họp chuẩn bị đón đoàn Tim mạch Đức - Việt và Hội thảo Tim mạch Đức Việt.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN - HTQT, NCKH-ĐT-ĐN&CĐT B/v;
- Lãnh đạo Trung tâm Tim mạch và Đơn vị DSA B/v.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban công tác xây dựng: Sửa chữa cải tạo nhà C và Sửa chữa cải tạo Khoa Cơ bản.

- BGH;
- Thành viên tổ giám sát;
- Đơn vị thi công.

Phòng khách hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/14-11-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo quốc gia về Thúc đẩy quản trị và tự chủ đại học hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018.

- Cán bộ/Giảng viên tham gia theo Thông báo triệu tập số1581/TB-ĐHHngày 06/11/2019 của Giám đốc ĐHH;
- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương và GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)

Chiều

14h00

Gặp mặt viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên lên Giảng viên chính năm 2019.

- Đại diện BGH;
- Toàn thể viên chức tham dự kỳ thi.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

- Phòng Điều dưỡng;
- BCN Khoa DD-TC;
- Điều dưỡng trưởng các khoa Lâm sàng;
- Đại diện bệnh nhân, người nhà bệnh nhân các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2017 của ThS. Trần Nguyễn Trà My.

- Theo Quyết định số 2306a/QĐ-ĐHYD ngày 22/07/2019.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/15-11-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu quy hoạch bổ sung Đảng ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bí thư, Phó Bí thư, và Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy cơ sở;
- Trưởng, Phó các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Đóng, mở hồ sơ yêu cầu báo giá của gói thầu: Mua hóa chất nguyên vật liệu thuộc đề tài Nafosted của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài - Chủ nhiệm đề tài.

- Theo Quyết định số 3432/QĐ-ĐHYD ngày 30/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng khách hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

10h00

Giao ban Ban xây dựng đề án tự chủ Đại học tháng 11/2019.

- Ban chỉ đạo;
- Tổ soạn thảo;
- Tổ thư ký.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Hôi nghị Khoa học Điều dưỡng mở rộng Kỷ niệm 20 năm hội nhập và phát triển Khoa Điều dưỡng - Trường ĐHYD Huế 2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Hội thi Văn nghệ cán bộ, viên chức, lao động Đại học Huế, lần thứ II- năm 2019.

- BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Các đội tham dự Hội thi;
- CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi

15h00

Giao ban Công tác Hành chính Quản trị tháng 11/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban Công tác vệ sinh, vệ sỹ, nhà xe Bệnh viện tháng 11/2019.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, Điều dưỡng, QLCL;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Đd lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sinh Phú Xuân, Công ty Vệ sỹ Bạch Hổ;
- Đại diện nhà xe B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/16-11-2019

Sáng

07h30

Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Điều dưỡng (1999-2019).

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

08h00

Sinh hoạt Nghiên cứu sinh năm 2019.

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Cán bộ hướng dẫn;
- BCN và giáo vụ SĐH: BM Nội, BM Ngoại, BM Phụ sản, BM Nhi, BM CĐHA, Khoa YTCC; Viện Y sinh học;
- Toàn thể Nghiên cứu sinh.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều

13h30

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sau đại học năm 2019.

- Ban tổ chức;
- Báo cáo viên.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

Trưởng Ban tổ chức

18h00

Giải cầu lông Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế lần thứ X năm 2019.

- Theo giấy mời;
- Các CB quan tâm.

Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất, 52 Hồ Đắc Di.

Ban tổ chức

* Chủ nhật/17-11-2019

Chiều

18h00

Vòng 01: Cuộc thi tài năng Y Dược Huế chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Khách mời;
- Các đội thi theo danh sách.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế