Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 45/2021 từ ngày 08-11-2021 đến ngày 14-11-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/08-11-2021

Sáng

08h00

Gặp mặt tiễn Đoàn cán bộ y tế số 5 của Bệnh viện Trường đến công tác tại Trung tâm cách ly người nhiễm SARS-CoV-2 của Tỉnh.

- BGH, CT HĐT, BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: TCHC-TTPC, ĐTSĐH;
- Trưởng các Phòng chức năng B/v;
- Đại diện các đơn vị có CB tham gia Đoàn;
- Thành viên của Đoàn số 5.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Lớp ToT phương pháp Dạy – học lâm sàng. (Trực tuyến từ ngày 08 - 10/11/2021)

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, TS. Lê Văn Chi, PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn, PGS.TS. Lê Nghị Thành Nhân;
- Viện ĐT-BDCBYT

Hội trường 3.13

Cục KHCN-ĐT, Bộ Y tế

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp về kế hoạch thành lập các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT/Khoa: TCHC-TTPC, ĐTĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC, CNTT; YTCC, YHGĐ;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế. (Trực tuyến)

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định97/QĐ-ĐHHngày 29/01/2021 và Quyết định102/QĐ-ĐHHngày 01/02/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp trực tuyến

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo

Chiều

14h00

Họp bàn về tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm học 2021-2022.

- CT HĐT, BGH, BGĐ B/v;
- Thường vụ Công đoàn Trường;
- Trưởng, Phó các Phòng chức năng.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp về phương án triển khai quét mã QR cho học viên, sinh viên.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: TCHC-TTPC, ĐTĐH, ĐTSĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC, CNTT;
- Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Link trực tuyến https://meet.google.com/nfe-unzn-gma?authuser=0

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/09-11-2021

Sáng

09h00

Họp kế hoạch tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ Y Dược toàn quốc.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: KHCN-HTQT, TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, CNTT và chuyên viên phụ trách;
- Bí thư Đoàn TN.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp trực tuyến về giải ngân kế hoạch vốn 2021 của Bộ GD-ĐT.

- Hiệu trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng

* Thứ Tư/10-11-2021

Sáng

09h00

Họp xét hồ sơ thí sinh dự thi và bàn phương án thi tuyển sinh sau đại học năm 2021.

- Hội đồng theo Quyết định 305/QĐ-ĐHYD ngày 2/2/2021 của Hiệu trường Trường ĐHYD, ĐHH;
- Phòng ĐTSĐH;
- Lãnh đạo Phòng/Trung tâm: KT-BĐCLGD, CNTT.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp xét tuyển lưu học sinh Lào vào học dự bị đại học năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH và chuyên viên phụ trách;
- Lãnh đạo Phòng CT-CTSV.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Bế giảng Lớp thí điểm Chương trình phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/Viện: ĐTSĐH, ĐT-BDCBQLYT;
- TS. Lê Văn Chi, PGS.TS. Lê Nghi Thành Nhân, PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn.

Phòng họp quốc tế, trực tuyến, kết nối qua phần mềm Zoom (theo địa chỉ kết nối và mật khẩu của Lớp học tại điểm cầu Nhà trường)

Ban Tổ chức

15h30

Tiếp BS. Thomas Mourez- Tuỳ viên Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội bàn về hợp tác trong tương lai.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, TS. Hồ Xuân Dũng.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Gặp gỡ sinh viên Câu lạc bộ tiếng Pháp.

- Văn phòng Pháp ngữ;
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, TS. Hồ Xuân Dũng và các sinh viên CLB tiếng Pháp.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

* Thứ Năm/11-11-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế (phiên thứ 3 năm 2021).

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1259/QĐ-ĐHHngày 31/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Trực tuyến

Giám đốc ĐHH - Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp rà soát hiện trạng và kế hoạch trang cấp hệ thống cáp quang thuộc Dự án nâng cao năng lực CNTT.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng/TT: CNTT, KHTC-CSVC, CNTT BV Trường và các CV phụ trách;
- Lãnh đạo và nhóm kỹ thuật VNPT.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

09h00

Họp Ban chấp hành Hội CGC Trường Đại học Y - Dược định kỳ.

- Ban chấp hành Hội CGC.

Trực tuyến

Chủ tịch Hội CGC

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2020 - Hội đồng 5.

- Theo Quyết định số 2592/QĐ-ĐHYD ngày 30/09/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h15

Họp góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

- Ông Đào Anh Quang - Trường CĐCN Huế;
- Ông Trần Tiến Dũng, Ông Nguyễn Văn Được - TT ứng dụng tiến bộ KHCN, Sở KHCN tỉnh TTHuế;
- CT HĐT, BGH, BGĐ B/v;
- Ban Giám đốc: Bệnh viện, Trung tâm YHGĐ;
- Lãnh đạo các phòng/khoa: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, QT-CSVC B/v, Khoa CNK B/v.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/12-11-2021

Chiều

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe: Bệnh mày đay.

- Phòng khám Da liễu;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

TS. Mai Bá Hoàng Anh

* Thứ Bảy/13-11-2021

Sáng

07h30

Khai giảng Khóa đào tạo Giảng viên nguồn (TOT) về chương trình bồi dưỡng "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe" - Lớp TOT1.

- Đại diện Lãnh đạo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế
- CT HĐT, BGH
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, ĐTSĐH, ĐTĐH
- Viện ĐT-BDCBQLYT
- Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn thuộc Trường
- 04 giảng viên và 30 học viên (theo Quyết định số 2902/QĐ-ĐHYD ngày 02/11/2021)
- Cơ quan Truyền thông: Kênh truyền hình quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) và Báo Thừa Thiên Huế.

Hội trường QT, tầng 3 K.YTCC

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế