Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 45/2020 từ ngày 02-11-2020 đến ngày 08-11-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/02-11-2020

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị tuyển sinh BSNT, CKI, CKII năm 2020.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đại diện lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, KHTC-CSVC, TCHC-TTPC, KT-BĐCLGD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp xét điều kiện dự thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2020.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn về việc chi trả cho các học phần SV đăng kí học lại.

- BGH;
- Phòng ĐTĐH;
- Lãnh đạo và CV phụ trách thu học phí, thanh toán của Phòng KH,TC&CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/03-11-2020

Sáng

08h00

Thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc năm 2020 - 2021 tại Phòng khám Bác sĩ gia đình thuộc Trung tâm Y học gia đình, Trường Đại học Y Dược.

- Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định1540/QĐ-ĐHHngày 26/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng - Chủ tịch Hội đồng

09h00

Mở thầu gói thầu thiết bị, thuộc Dự án ODA Ý.

- Thành viên Ban Quản lý dự án ODA Ý.

Phòng họp II

PGĐ Trương Quý Tùng - Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy Trường.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Nghiệm thu gói thầu: Mua sắm mô hình, trang thiết bị phục vụ giảng dạy thuộc Dự án HPET.

- Ban quản lý Dự án HPET.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/04-11-2020

Sáng

08h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2018 (Hội đồng 3, 5, 6).

- Theo các Quyết định số2539, 2541, 2542/QĐ-ĐHYDngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

08h00

Tiêm chủng phòng ngừa Cúm mùa cho CBVC-NLĐ Bệnh viện năm 2020. (Từ ngày 04 - 06/11/2020)

- CBVC-NLĐ đăng ký chủng ngừa, theo kế hoạch của Tổ tiêm vắc xin cúm mùa năm 2020. (Theo Quyết định số 1159/QĐ-BVYD ngày 23/10/2020)

Giảng đường 1.11 Nhà C

Ban tổ chức

09h30

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2019 (Hội đồng 3, 4).

- Theo các Quyết định số2545, 2546/QĐ-ĐHYDngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Hội thảo hướng dẫn cách xây dựng bộ công cụ lượng giá, pretest cho giảng viên lâm sàng Y3 năm học 2020-2021.

- BGH;
- BCN, Giáo vụ đại học và các Giảng viên tham gia giảng dạy các Bộ môn: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi;
- Lãnh đạo Trung tâm CNTT;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp chuẩn bị Hội nghị đại biểu CBVC-NLĐ Bệnh viện Trường NH 2020-2021.

- Ban tổ chức và Tổ thư ký Hội nghị theo QĐ số 1149/QĐ-BVYD ngày 22/10/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Cập nhật cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp.

- Điều dưỡng;
- Hộ sinh;
- Kỹ thuật viên toàn viện.

Phòng tiền lâm sàng 1

TS. Lê Văn Tâm - Phó Trưởng Khoa GMHS-CC-CĐ

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/05-11-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Chấm thi cao học đợt 2 năm 2020 (từ 05-12/11/2020).

- Thành viên Ban chấm thi, cán bộ chấm thi và Tổ thư ký Ban chấm thi theo Quyết định số60/QĐ-HĐTSSĐHngày 08/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban chấm thi

08h00

Trao tặng học bổng Công ty TNHH VIDAN.

- Đại diện BGH,
- Đại diện Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV, Đoàn TN - Hội SV;
- Sinh viên được nhận học bổng.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

09h30

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2018 (Hội đồng 7).

- Theo Quyết định số 2543/QĐ-ĐHYD ngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp ban coi thi tuyển sinh BSNT, CKI, CKII đợt 2/2020.

- Hội đồng coi thi theo Quyết định.

Hội trường 1.01

Trưởng Ban coi thi

Chiều

13h30

Phỏng vấn các ứng viên tuyển dụng năm 2020.

- Ban phỏng vấn (theo QĐ);
- Ứng viên tuyển dụng

Phòng họp II và Hội trường 1.01

Trưởng ban phỏng vấn

16h00

Cập nhật cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp.

- Điều dưỡng;
- Hộ sinh;
- Kỹ thuật viên toàn viện.

Phòng tiền lâm sàng 1

TS. Lê Văn Tâm - Phó Trưởng Khoa GMHS-CC-CĐ

* Thứ Sáu/06-11-2020

Sáng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Vy Hậu.

- Thành viên Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định1292/QĐ-ĐHHngày 03/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
* Trường ĐHYD: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2019-HĐ5

- Theo Quyết định số 1802/QĐ-ĐHYD ngày 20/07/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Trao tặng học bổng cho sinh viên Đại học Huế có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai.

- Đd BGH;
- Đại diện Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV, Đoàn TN - Hội SV;
- Sinh viên được nhận học bổng.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

* Thứ Bảy/07-11-2020

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh BSNT, CKI, CKII đợt 2 năm 2020 (cả ngày 07/11/2020 và sáng ngày 8/11/ 2020).

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Hội thảo Khoa học chuyên đề Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn.

- BGĐ B/v;
- Khoa Ngoại Tiêu hóa;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Hội trường tầng 6, Trung tâm Y học Gia đình

Ban tổ chức

08h00

Lễ đóng, mở thầu các gói thầu thuộc dự án: Mua hàng hóa vật tư y tế, vật tư thay thế, dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị năm 2020-2021 tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế.

- Bên mời thầu theo QĐ số 2221/QĐ-ĐHYD ngày 01/09/2020;
- Tổ phục vụ theo QĐ số 1160/QĐ-BVYD ngày 23/10/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh BSNT, CKI, CKII đợt 2 năm 2020.

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

* Chủ nhật/08-11-2020

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh BSNT, CKI, CKII đợt 2 năm 2020.

- Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định;
- Thí sinh dự thi.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế