Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 46/2017 từ ngày 06-11-2017 đến ngày 12-11-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/06-11-2017

Sáng

09h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo tập huấn phổ biến Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Lễ khai giảng khóa đào tạo chứng chỉ về YHGĐ.

- BGH;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KH-TC.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Lễ đóng và mở thầu gói thầu: Mua hóa chất, test xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Theo giấy mời.

Phòng khách HT A

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hữu Trí - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa.

- Theo QĐ số: 1025 /QĐ-ĐHH ngày 20/9/2017 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường BVLA – ĐHH, số 3 Lê Lợi.

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp về ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính và hoạt động của trang Web Trường

- BGH;
- Phòng TCHC; Tổ CNTT (chuẩn bị nội dung); Ban Biên tập trang Web;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT; QTCSVC; Đoàn TN và Hội SV

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/07-11-2017

Sáng

10h00

Mở thầu Gói thầu: "Mua sắm phần mềm Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế".

- Theo QĐ thành lập bên mời thầu số 2313/QĐ-ĐHYD ngày 10/10/2017.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp Ban Tổ chức Đại hội Công đoàn CSTV Bệnh viện nhiệm kỳ 2017-2022.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v

10h00

Tiếp và làm việc với Sở Y tế Kon Tum.

- BGH;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: ĐHĐH, ĐTSĐH.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

Chiều

15h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V mở rộng.

- Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Phó BT Phụ trách Đoàn ĐHH

16h00

Họp chỉ tiêu tuyển dụng Bệnh viện năm 2017

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng KH-TH;
- CT Công đoàn CSTV B/v.

Phòng họp BGĐ Bv.

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/08-11-2017

Sáng

08h00

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy - quy chế, thông qua kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV, KHTC;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp rà soát chuẩn bị Hội nghị Xây dựng mục tiêu học tập của các Modules trong Chương trình ĐT ngành Y đa khoa dựa trên năng lực.

- BGH, CT Hội đồng Trường;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD Huế;
- BQL D/a HPET và D/a IMPACT-MED;
- Các Điều phối viên (Trưởng/ Phó Modules).

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐHH cho NCS Đoàn Đức Hoằng - Chuyên ngành: Nội tim mạch.

- Theo QĐ số: 1054 /QĐ-ĐHH ngày 27/9/2017 của Giám đốc ĐHH.

Hội trường BVLA – ĐHH Số 3 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Giao ban KHCN - HTQT

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Lễ đóng và mở thầu gói thầu số 01: Mua nguyên vật liệu, hóa chất cho kỹ thuật Dual-ISH thuộc đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS Đặng Công Thuận thực hiện

- Theo giấy mời.

Phòng khách HT A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp bàn về tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học, Thạc sĩ Điều dưỡng.

- BGH;
- Đ/d BGĐ Viện Y sinh học;
- Đ/d lãnh đạo Phòng/khoa: TCHC, KHTC, ĐTSĐH, KHCN-HTQT, Đào tạo Quốc tế, Điều dưỡng.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Năm/09-11-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 10/2017.

- BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 10/2017.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 10/2017.

- BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn CSTV B/v.

- Ban thường vụ;
- Ban Chấp hành Công đoàn CSTV B/v.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Công đoàn CSTV Bệnh viện

Chiều

14h00

Họp Hội đồng thông qua hướng dẫn điều trị Bệnh viện năm 2017 - Hệ Nội.

- Theo Giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- BGH; BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV;
- Đ/d lãnh đạo Phòng: TC-HC; ĐTĐH, ĐTSĐH. CTSV, QT-CSVC; KH-TC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/10-11-2017

Sáng

07h30

Làm thủ tục nhập học cho sinh viên trúng tuyển hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2017 .

- BGH
- Phòng CTSV; Phòng KHTC.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

07h30

Hội thảo HTQT về KHCN trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT: Thực trạng và giải pháp.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Hội trường ĐHH, 03 Lê Lợi (buổi sáng); Phòng I.2 và I.7, số 04 Lê Lợi (buổi chiều)

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Khoá tập huấn về đánh giá tác động y tế (10-14/11)

- Theo giấy mời;

Hội trường Khách sạn Mường Thanh

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Tiếp GS. Keiko Nakamura- ĐH Y Nha Tokyo- Nhật Bản và thảo luận về kế hoạch triển khai nghiên cứu hợp tác giữa hai bên.(cả ngày)

- BGH;
- Lãnh đạo Viện NCSKCĐ;
- Lãnh đạo P.KHCN-HTQT.

Phòng họp QT- tầng 2- Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Tổ chức học tập nội quy - quy chế cho sinh viên (năm thứ nhất) trúng tuyển hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2017

- BGH;
- Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

17h30

Đại hội Đại biểu Công Đoàn CSTV B/v nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Phiên 1).

- Đại biểu (Theo giấy mời và giấy triệu tập).

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

* Thứ Bảy/11-11-2017

Sáng

07h30

Đại hội Đại biểu Công Đoàn CSTV B/v nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Phiên 2).

- Đại biểu (Theo giấy mời và giấy triệu tập).

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

09h00

Hội nghị xây dựng mục tiêu học tập tổng thể và cụ thể cho từng modules trong chương trình đào tạo y đa khoa đổi mới. (11/11/2017-12/11/2017)

- Theo giấy mời.

Lăng Cô T26 Resort, Phú Lộc.

Ban tổ chức.

09h00

Thảo luận về nghiên cứu hợp tác giữa Trường ĐHYD Huế, ĐH Y Nha Tokyo- Nhật Bản và một số Trường THCS tại TP. Huế.

- Hiệu trưởng các Trường THCS: Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Hàm Nghi, Thống Nhất, Nguyễn Chí Diễu;
- Lãnh đạo Viện NCSKCĐ.

Phòng họp QT- tầng 2- Khoa YTCC

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle