Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 46/2017 từ ngày 04-11-2019 đến ngày 10-11-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/04-11-2019

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học lần 2 năm học 2018-2019 (học phần lý thuyết: ngày 4-5/11/2019).

- Hội đồng thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2018-2019.

P. ĐTĐH số 5 và các Giảng đường thi tầng 2 K. YTCC

Chủ tịch hội đồng

07h30

Tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất hệ liên thông chính quy và liên thông VLVH làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học đợt 2 năm học 2019-2020.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐTĐH, KHTC.

Giảng đường 1.03

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Tiếp các Bác sỹ - Đoàn ĐH Limoges, Pháp đến giảng dạy tại Trường từ ngày 04-05/11/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT;
- BCN BM Nhi;
- PGS.TS. Phan Hùng Việt, ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h15

Khai mạc Khóa CME về Kỹ năng cấp cứu Nhi khoa từ ngày 04-05/11/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Nhi, PGS.TS. Phan Hùng Việt, ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình, ThS. Nguyễn Duy Nam Anh.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Ban Quản lý dự án ODA Italia.

- Thành viên BQL Dự án theo Quyết định số1422/QĐ-ĐHHngày 24/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Lễ trao học bổng Tình thương cho sinh viên.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch Công đoàn

* Thứ Ba/05-11-2019

Sáng

08h15

Làm việc với chuyên gia HPET về chương trình Đào tạo CME YHGĐ cho đối tượng BS.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐT-SĐH;
- Trung tâm YHGĐ.

Phòng họp tầng 6, TT YHGĐ

PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp thông qua danh mục và kế hoạch đấu thầu vật tư y tế đợt 2 năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: TCKT, KHTH, VT-TTB.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Hội thảo rà soát nội dung Module 7 - Đề kháng đáp ứng miễn dịch.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Trưởng/ Phó Module 7;
- Giảng viên tham gia giảng dạy Module 7;
- Tổ chương trình Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban tổ chức

* Thứ Tư/06-11-2019

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học lần 2 năm học 2018-2019 (học phần thực hành: ngày 6-8/11/2019).

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp thực hành lần 2 năm học 2018-2019.

Tại các Khoa, Bộ môn

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Chấm thi tốt nghiệp lý thuyết lần 2 năm học 2018-2019 (ngày 6-8/11/2019).

- Hội đồng chấm thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2018-2019.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Lễ đóng mở thầu hồ sơ dự thầu gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm bổ sung cho Bệnh viện Trường ĐHYD Huế năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TCKT;
- BCN khoa Dược;
- Đại diện các nhà thầu.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Tập huấn giảng viên về dạy - học Thực hành Y khoa (POM).

- GS. Barbara Rose Gottlieb;
- Giảng viên các Bộ môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y học gia đình và Khoa RHM.

Trung tâm Y học gia đình (tầng 6)

Ban Tổ chức

09h00

Họp đề án xây dựng đơn vị huấn luyện kỹ năng lâm sàng.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- Đd BCN BM: Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban Công tác vệ sinh, vệ sỹ, nhà xe Bệnh viện tháng 11/2019.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo Phòng: HCQT, Điều dưỡng, QLCL;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Đd lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sinh Phú Xuân, Công ty Vệ sỹ Bạch Hổ;
- Đại diện nhà xe B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban Công tác Hành chính Quản trị tháng 11/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Tiếp GS. Pier Luigi Fiori, ĐH Sassari Ý.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- PGS. TS. Lê Văn An, BM Vi sinh.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất hệ liên thông chính quy và liên thông VLVH (nhập học đợt 2) tham gia học tập nội quy - quy chế đầu khóa học.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐTĐH;
- Các báo cáo viên;
- Chuyên viên phụ trách lớp.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp bàn về việc đón tiếp đoàn Taipei Medical University.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH, TCHC;
- BCN Khoa: Dược, Điều dưỡng, YTCC;
- Lãnh đạo Viện YSH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Giao ban Công tác Vật tư - Trang thiết bị.

- BGĐ B/v;
- Phòng VT-TTB.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Tập huấn giảng viên thực hành về giảng dạy Tính chuyên nghiệp và Kỹ năng làm việc nhóm.

- GS. Barbara Rose Gottlieb;
- Giảng viên Bộ môn Y học gia đình và các giảng viên thực hành ở tuyến YTCS.

Trung tâm Y học gia đình (tầng 6)

Ban Tổ chức

15h00

Họp thường trực Hội đồng thuốc và điều trị: Báo cáo kết quả đấu thầu mua thuốc bổ sung năm 2019 và đề xuất mua bổ sung các thuốc cấp cứu không trúng thầu.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TCKT B/v;
- BCN Khoa Dược.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp ĐHH 2017 của TS. Nguyễn Quỳnh Châu.

- Theo Quyết định số 1510/QĐ-ĐHYD ngày 15/5/2019.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

* Thứ Năm/07-11-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế nhiệm kỳ 2019-2024.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

Chiều

13h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Minh Hòa – chuyên ngành Y tế công cộng.

- Hội đồng theo QĐ số 3106/QĐ-ĐHYD ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược.

Phòng bảo vệ luận án - Tầng 2, Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, HCQT, TCKT, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- BCN: khoa CĐHA, ĐV XNTT;
- Tổ trưởng Tổ CNTT và các chuyên viên liên quan (Tổ CNTT chuẩn bị nội dung báo cáo).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h00

Hội thảo "Rà soát chương trình giảng dạy bác sỹ Răng hàm mặt năm 3 theo Module"

BGH
BQL DA HPET
BCN và CBGD Khoa RHM
các thành phần theo giấy mời

Hội trường tầng 6, trung tâm YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/08-11-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Giao ban Ban xây dựng đề án tự chủ Đại học tháng 11/2019.

- Ban chỉ đạo;
- Tổ soạn thảo;
- Thư ký.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2018 - HĐ1.

- Theo Quyết định số 1715/QĐ-ĐHYD ngày 30/05/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Cuộc thi "Khởi nghiệp sinh viên Dược" - Write the future with us.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

14h00

Họp về công tác chuẩn bị Hội thảo Âm ngữ trị liệu

BGH, Phòng KHCN-HTQT, BM. PHCN

PHII

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/09-11-2019

Sáng

08h00

Hội nghị Khoa học "Giảng dạy - Nghiên cứu - Hội nhập và Phát triển Dược học" nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Dược.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

10h00

Giao ban Công tác Tài chính kế toán BV tháng 11/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h30

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Dược.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế