Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 44/2021 từ ngày 01-11-2021 đến ngày 07-11-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/01-11-2021

Sáng

08h30

Tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- TS. Nguyễn Văn Hùng;
- ThS. Lê Tự Quốc Khoa.

Trực tuyến

Ban Tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp phương án tiếp đón sinh viên trở lại học tập trung.

- BGH, BGĐ Bv;
- Lãnh đạo Phòng/TT: TCHC-TTPC, ĐTĐH, ĐTSĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC, CNTT;
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội SV;
- PGS.TS. Trần Đình Bình, PGS.TS. Ngô Viết Quỳnh Trâm, PGS.TS. Trần Xuân Chương, TS. Đặng Thị Anh Thư.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp BTC Hội nghị Phụ Sản miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ IX.

- Thành viên BTC;
- Công ty DMC - Hà Nội.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC và trực tuyến

GS.TS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/02-11-2021

Sáng

08h00

Giao ban Phòng KHTC-CSVC.

- BGH;
- Phòng KHTC-CSVC.

Trực tuyến

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy - PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp rà soát đổi mới chương trình Dược.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình Dược.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

16h30

Họp cấp uỷ mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi uỷ viên các chi bộ.

Trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/03-11-2021

Sáng

09h30

Làm việc với công ty CP tư vấn Giáo dục và định cư Expertrans về dự án "9999 giấc mơ Đức".

- Khoa ĐTQT;
- Lãnh đạo Khoa Điều Dưỡng;
- Đại diện công ty CP tư vấn Giáo dục và định cư Expertrans.

Trực tuyến

Khoa ĐTQT

Chiều

15h00

Họp bàn về công tác đào tạo Điều dưỡng và đào tạo theo nhu cầu xã hội

- CT. HĐT, BGH; Thường trực Ban đổi mới đào tạo
- Lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CT-CTSV, KHCN-HTQT, Khoa ĐTQT
- Khoa Điều dưỡng: BCN, Giáo vụ Đại học, PGS. TS. Lê Văn An và BQL Dự án Huế-Halla-Gachon (chuẩn bị nội dung).

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/04-11-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Tọa đàm trực tuyến "Kết nối Thư viện số dùng chung các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng Thực trạng và Giải pháp.

- PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm;
- Lãnh đạo Trung tâm TT-TV.

Phòng họp QT - tầng 2 khoa YTCC

Ban Tổ chức

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tiếp công dân.

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2020 - Hội đồng 5.

- Theo Quyết định số 2592/QĐ-ĐHYD ngày 30/09/2021.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Thẩm định giáo trình: Ký sinh trùng y học, giáo trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học.

- Hội đồng theo QĐ số 2762/QĐ-ĐHYD ngày 19/10/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h30

Thẩm định giáo trình: Giải phẫu bệnh, giáo trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học.

- Hội đồng theo QĐ 2790/QĐ-ĐHYD ngày 22/10/2021.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

16h30

Họp trực tuyến với các Học viên đang theo học và sắp hoàn tất Chương trình DFMS tại Cộng hoà Pháp, mong muốn hỗ trợ thủ tục về nước.

- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC-TTPC, ĐTSĐH;
- ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà - VP Pháp ngữ;
- TS. Hồ Xuân Dũng - Khoa ĐTQT.

Phòng Multimedia nhà B

Ban Tổ chức

* Thứ Sáu/05-11-2021

Sáng

08h00

Hội nghị Công tác văn phòng và truyền thông khối các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, năm 2021 (trực tuyến).

- Đại diện lãnh đạo Trường phụ trách công tác hành chính, truyền thông;
- Phòng TCHC-TTPC: lãnh đạo và chuyên viên liên quan.

Phòng Multimedia, tầng 2 nhà B

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h00

Họp thông qua kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học
(thực hiện Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 3031/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành Đề án và Tổ trưởng các Tổ chuyên môn theo Quyết định số289/QĐ-ĐHHngày 18/3/2021 và1532/QĐ-ĐHHngày 08/10/2021 của Giám đốc Đại học Huế (thành viên trong Đại học Huế).

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành

08h30

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị.

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng các Phòng/TT, Khoa ĐTQT.

Trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe: Viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em.

- Khoa Nhi;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS.BS. Phạm Võ Phương Thảo

15h00

Họp rà soát tiến độ viết báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2 cơ sở giáo dục.

- BGH;
- Trưởng, phó và thư ký các tiểu ban CSGD;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Trực tuyến

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Bảy/06-11-2021

Sáng

07h30

Lớp Đào tạo liên tục cho Dược sĩ Bệnh viện năm 2021 “Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý Dược Bệnh viện”

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược, Phòng NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

Chiều

13h30

Lớp Đào tạo liên tục cho Dược sĩ Bệnh viện năm 2021 “Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý Dược Bệnh viện”

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược, Phòng NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế