Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 45/2017 từ ngày 28-10-2019 đến ngày 03-11-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/28-10-2019

Sáng

09h00

Giao ban công tác NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT.

Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

PGS.TS. Lê Đình Khánh

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Họp rà soát Khóa CME về Kỹ năng Cấp cứu trẻ em từ ngày 04-05/11/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, ĐT-SĐH, QT-CSVC, KHTC;
- BCN BM Nhi, PGS.TS. Phan Hùng Việt, ThS. Nguyễn Duy Nam Anh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Thường vu Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp xét cảnh báo học tập học kỳ II năm học 2018-2019 và họp xét lên lớp năm học 2019-2020.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2019.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/29-10-2019

Sáng

08h00

Thẩm định giáo trình Giải phẫu răng.

- Theo Quyết định số 3346/QĐ-ĐHYD ngày 22/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế

Phòng ĐTĐH số 5, nhà 2A

GS.TS. Võ Tam

08h30

Hội thảo Quốc tế về phương pháp lượng giá trong đào tạo lâm sàng (29/10-31/10).

- BGH;
- BQL Dự án HPET, Dự án IMPACT-MED;
- Các thành phần theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Tiếp GS. Bruce Robinson, Chủ tịch Hoc Mai Foundation, nguyên Hiệu Trưởng Đại học Sydney, Úc.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- TS. Lê Văn Chi;
- Các cán bộ nhận được học bổng Hoc Mai Foundation.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp triển khai giảng dạy chứng chỉ Phương pháp giảng dạy đại học (Sư phạm Y học).

- BGH;
- Phòng ĐT-SĐH;
- Cán bộ giảng dạy: GS.TS. Võ Tam; PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy; PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng; PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo; PGS.TS. Nguyễn Trường An; TS. Lê Văn Chi; PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn; PGS.TS. Đặng Công Thuận.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

16h00

Khóa đào tạo liên tục cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện. Nội dung: "Hướng dẫn pha chế thuốc điều trị ung thư".

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Điều dưỡng khoa Ung Bướu.

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban Tổ chức

16h30

Giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường, Nghị quyết của Chi bộ, công tác phát triển Đảng đối với Chi bộ Phòng ĐTĐH.

- Đoàn Giám sát (theo Quyết định số 195-QĐ/ĐU, ngày 01/10/2019);
- Cấp ủy Chi bộ Phòng ĐTĐH.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A.

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h30

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra Quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức đối với Chi bộ Sinh viên 2.

- Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 196-QĐ/ĐU, ngày 01/10/2019);
- Cấp ủy Chi bộ Sinh viên 2.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Tư/30-10-2019

Sáng

08h00

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (01 ngày).

* Các đơn vị thành viên:
- Đại diện Đảng ủy/Chi ủy cơ sở và đại diện lãnh đạo đơn vị: 07 đại biểu/mỗi đơn vị;
* 300 sinh viên của các trường đại học thành viên, Khoa Du lịch (theo phân công tại Công văn số 371-CV/ĐU, ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế).

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Ban Tuyên giáo Trung ương

09h00

Họp đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h30

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, HCQT, QLCL, VT-TTB;
- BCN: Đơn vị XNTT, Trung tâm SL-CĐ TS-SS;
- BCN các khoa: HH-TM, Sinh hóa, Vi sinh, Miễn dịch, GPB, KTS.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h30

Tiếp đoàn Hội Hòa bình - Hữu nghị Việt Nam – Hiroshima (HVPF).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều Dưỡng, ThS. Hà Chân Nhân.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

15h00

Họp Ban tổ chức Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên Đại học Huế năm 2019.

- Cán bộ phụ trách tiểu phẩm dự thi của đơn vị.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế

15h30

Tổng kết tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019.

- BGÐ B/v;
- Ðd lãnh đạo các Phòng chức năng B/v;
- BCN các Khoa, Phòng, Trung tâm, đơn vị tại B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Y Dược.

- Thành viên HĐ đấu giá theo QĐ số 2308a/QĐ-ĐHYD ngày 22/7/2019
- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

Phòng khách Hội trường A

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/31-10-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Tiếp Tổ chức Medical Outreach of America (MOA), Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, CTSV, ĐTĐH, NCKH-ĐT-ĐN-CĐT B/v;
- Đd Trung tâm TT-TV, Đd Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h55

Giao ban triển khai thí điểm cung cấp suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- BCN và Điều dưỡng Trưởng khoa Nội Tim mạch;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, TCKT, TCNS, QLCL, Điều dưỡng;
- Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế (Khoa DD-TC chuẩn bị văn bản).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp công tác chuẩn bị Hội nghị Khoa học Sau đại học năm 2019.

- BGH;
- Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, CTSV, KHTC, KHCN-HTQT, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Làm việc với BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đối chiếu hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC, KHTC;
- Chuyên viên phụ trách công tác BHXH.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h30

Họp Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy viên ĐUBP B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp Cấp ủy Đảng ủy bộ phận Bệnh viện mở rộng.

- Đảng ủy BPBV;
- Cấp ủy các Chị bộ thuộc ĐUBP BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các Chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/01-11-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Phan Cảnh Duy - chuyên ngành Ngoại khoa.

- Theo quyết định số 1176 / QĐ-ĐHH ngày 05/09/2019 của Giám đốc ĐHH về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHH.

Hội trường bảo vệ luận án - Đại học Huế Số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do Bệnh viện hỗ trợ kinh phí năm 2018-HĐ1.

- Theo Quyết định số 1715/QĐ-ĐHYD ngày 30/05/2019.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

18h00

Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên Đại học Huế năm 2019.

- Đd lãnh đạo Trường;
- Đd lãnh đạo Phòng CTSV;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV
- Sinh viên được cử tham gia theo Thông báo của Đại học Huế.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng

19h00

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHYD Huế nhiệm kỳ 2019-2022 (phiên 1).

- Đại biểu khách mời;
- Đại biểu triệu tập.

Hội trường A

Ban tổ chức

* Thứ Bảy/02-11-2019

Sáng

07h00

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHYD Huế nhiệm kỳ 2019-2022 (phiên 2)

- Đại biểu khách mời;
- Đại biểu triệu tập.

Hội trường A

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế