Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 43/2021 từ ngày 25-10-2021 đến ngày 31-10-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/25-10-2021

Sáng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Đại học Huế làm việc với các đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc.
1. Thông báo một số nội dung và vướng mắc của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị (Ban TCCB; KHTC-CSVC; ĐT-CTSV và KHCN-QHQT chuẩn bị 1 đơn vị 3-5 phút, đề xuất hướng giải quyết)
2. Ban KHTC-CSVC thông báo vốn từ IDA/WB cho ĐHH 1000 tỷ, nhu cầu các đơn vị, phân phối và định hướng đầu tư cho các đơn vị, các đơn vị báo cáo vướng mắc về GPMB và quy hoạch xây dựng, và triển khai mặt bằng (Trường Bia và Hương Thọ): Sư Phạm; Luật; Kinh Tế; Nông Lâm; Y Dược; Du Lịch; Viện CNSH + KN-ĐMST)

- Hiệu trưởng.

Trực tuyến

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Trường xét chỉ tiêu tuyển viên chức năm 2021.

- Theo Quyết định số 1276/QĐ-BVYD ngày 09/11/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 (họp trực tuyến).

- Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định97/QĐ-ĐHHngày 29/01/2021 và Quyết định102/QĐ-ĐHHngày 01/02/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp trực tuyến

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban CĐ phòng chống COVID-19

16h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2021-2022.

- BGH;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng;
- PT Trung tâm CNTT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/26-10-2021

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị Khai giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn TOT về "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe".

- BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng/TT: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, ĐTSĐH, CNTT;
- Viện ĐT-BDCBQLYT, Giảng viên lớp TOT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

- BGH;
- Phòng: ĐTĐH, CT-CTSV.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

09h00

Họp kiểm tra định kỳ đề tài hợp tác theo Nghị định thư với Hàn Quốc.

- BGH;
- TS. Phạm Nguyên Tường;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC và chuyên viên phụ trách;
- Toàn thể thành viên tham gia đề tài.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC và trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Phòng ĐTSĐH.

- BGH;
- Phòng ĐTSĐH.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Họp triển khai tự đánh giá và rà soát theo lĩnh vực chương trình đổi mới tích hợp dựa trên năng lực năm 1 ngành Y khoa.

- Lãnh đạo và Tổ chương trình Phòng ĐTĐH;
- PGS.TS. Đặng Công Thuận (trưởng khối năm 1-3);
- Trưởng/ Phó Module và giáo vụ các Khoa/bộ môn tham gia giảng dạy năm 1 ( Module 4,5,6).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Đặng Công Thuận

15h00

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp triển khai tự đánh giá và rà soát theo lĩnh vực chương trình đổi mới tích hợp dựa trên năng lực năm 2-3 ngành Y khoa.

- Lãnh đạo và Tổ chương trình Phòng ĐTĐH;
- PGS.TS. Đặng Công Thuận (trưởng khối năm 1-3);
- Trưởng/ Phó Module và giáo vụ các bộ môn giảng dạy năm 2 - 3 (Module 7-14).

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Đặng Công Thuận

* Thứ Tư/27-10-2021

Sáng

08h00

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022.

- Đại biểu tham dự trực tiếp (Theo giấy mời).
Link tham dự trực tuyến: https://www.youtube.com/watch?v=H8accBu1ZWA

Hội trường A và trực tuyến

Ban Tổ chức

10h00

Họp về kế hoạch thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn sau đại học năm 2021.

- BGH;
- Phòng: ĐTSĐH, KHTC-CSVC;
- Trưởng/Phó, Trợ lý giáo vụ SĐH Khoa/Bộ môn/Trung tâm/Viện liên quan.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo khoa học trực tuyến “Cập nhật và ứng dụng thực hành lâm sàng tại Việt Nam trong điều trị bệnh động mạch vành”

- BGĐ B/v;
- Khoa Nội TM, Trung tâm CCĐK-ĐQ, Đơn vị ICU;
- Phòng khám Nội, Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

14h00

Họp rà soát chương trình vòng luân khoa Y4 - Y6 các bộ môn Nội , Ngoại, Phụ sản, Nhi (Module 17, 18, 19, 20 và Module 29, 30, 31, 32).

- TS. Lê Văn Chi;
- Lãnh đạo và Tổ chương trình Phòng ĐTĐH;
- BCN, giáo vụ bộ môn Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi.

Hội trường 1.01

TS. Lê Văn Chi

15h30

Họp rà soát chương trình vòng luân khoa Y5 (Module 23, 24, 25, 26, 27, 28).

- TS. Lê Văn Chi- Lãnh đạo phòng ĐTĐH- Trưởng/ Phó Module và giáo vụ các bộ môn tham gia giảng dạy năm 5 ngành Y khoa- Tổ chương trình phòng ĐTĐH

Hội trường 101

TS. Lê Văn Chi

* Thứ Năm/28-10-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp thông qua kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học.
(thực hiện Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 3031/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành Đề án và Tổ trưởng các Tổ chuyên môn theo Quyết định số289/QĐ-ĐHHngày 18/3/2021 và1532/QĐ-ĐHHngày 08/10/2021 của Giám đốc Đại học Huế (thành viên trong Đại học Huế).

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành

09h00

Họp rà soát viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0.

- BGH;
- Trưởng, phó và thư ký các tiểu ban chương trình kỹ thuật XNYH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Giao ban Trung tâm CNTT.

- BGH;
- Trung tâm CNTT.

Phòng Multimedia nhà B

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

10h30

Giao ban Phòng KT-BĐCLGD.

- BGH;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến "Sàng lọc, phát hiện sớm và xử trí một số rối loạn chức năng thận - tiết niệu tại tuyến chăm sóc ban đầu".

- BGĐ TT YHGĐ;
- BTC khoá học; các giảng viên;
- TT YHGĐ;
- Các học viên đăng ký khoá học.

Phòng Multimedia nhà B và trực tuyến

Ban Tổ chức

14h00

Họp Đảng uỷ.

- Đảng uỷ viên.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1580/QĐ-ĐHHngày 20/10/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ. Đỗ Thị Xuân Dung - Chủ tịch Hội đồng

15h00

Hội thảo khoa học “Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý Tăng Huyết áp”

- BGĐ B/v;
- Khoa Nội TM, Nội TH- NT, Phòng khám Nội;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban tổ chức

* Thứ Sáu/29-10-2021

Sáng

08h00

Họp rà soát tiến độ thực hiện các đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCH-HTQT, KHTC-CSVC;
- BCN chương trình;
- Chủ nhiệm và Thư ký các đề tài nhánh.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban Phòng KHCN-HTQT.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Thẩm định giáo trình Ký sinh trùng y học (giáo trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học).

- Hội đồng theo QĐ số 2762/QĐ-ĐHYD ngày 19/10/2021.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Livestream tư vấn sức khỏe Loạn trương lực cơ: Cách nhận biết và điều trị.

- Đơn vị Thăm dò chức năng;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT, Phòng CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

16h00

(Họp trực tuyến) Đánh giá ngoài Dự án Huế - Gachon.

- BQL Dự án;
- BCN Khoa Điều dưỡng;
- CB ThS và TS tốt nghiệp trong chương trình Dự án.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/30-10-2021

Sáng

07h30

Lớp Đào tạo liên tục cho Dược sĩ bệnh viện năm 2021 “Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý Dược Bệnh viện”.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

Chiều

13h30

Lớp Đào tạo liên tục cho Dược sĩ bệnh viện năm 2021 “Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý Dược Bệnh viện”.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT và học viên.

Hội trường 3.13

Ban Tổ chức

16h30

Họp kiểm tra định kỳ đề tài hợp tác theo Nghị định thư với Hàn Quốc.

- BGH;
- TS. Phạm Nguyên Tường;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC và chuyên viên phụ trách;
- Toàn thể thành viên tham gia đề tài.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC và trực tuyến

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế