Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 44/2017 từ ngày 23-10-2017 đến ngày 29-10-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/23-10-2017

Sáng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Thẩm định giáo trình sau đại học Y học gia đình.

- Hội đồng thẩm định.

VP khoa Đào tạo QT

GS. Võ Tam

Chiều

15h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ Bv.

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban báo cáo tiến độ học tập lớp dự án 585 thuộc Bộ Y tế

- Ban quản lý dự án theo Quyết định .

Phòng họp I

GS. Võ Tam

* Thứ Ba/24-10-2017

Chiều

14h30

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 -Hội đồng 4.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

GS. Trần Hữu Dàng

15h00

Họp triển khai mở mã ngành Thạc sĩ Thần kinh - Tâm thần.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Bộ môn Tâm thần; TS. Nguyễn Đình Toàn.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

16h00

Nghiệm thu gói thầu: Mua sắm thiết bị cho bộ môn Giải phẫu học.

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

Chủ tịch hội đồng

16h00

Họp bàn về tuyển sinh Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết Đại học KhonKaen, Thái Lan.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng/khoa: ĐT SĐH, Đào tạo QT, Điều dưỡng;
- Đd lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT. TC-HC, KH-TC.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Kế hoạch- tổng hợp và Quản lý chất lượng tháng 10/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng KH-TH, QLCL Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2017 - Hội đồng 1.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

GS. Trần Hữu Dàng

17h00

Thường vụ Đảng ủy gặp mặt đảng viên mới chuyển sinh hoạt đến Đảng bộ Trường.

- Toàn thể đảng viên các Lớp: Y41A, Y41B, YHCT41, YHDP41 và Dược41 (khóa 2017-2021).

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Tư/25-10-2017

Sáng

08h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế 2015 của PGS.TS. Lê Đình Khánh.

-Theo giấy mời.

VP khoa Đào tạo QT

GS. Võ Tam

09h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế 2015 của ThS. Trần Quang Trung.

- Theo giấy mời.

VP khoa Đào tạo QT

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Giao ban Thường trực BQL các Dự án HPET và IMPACT-MED

- BGH;
- Thường trực BQL dự án Dự án HPET và IMPACT-MED;
- Các thư ký chuyên môn và hành chính.

Phòng họp I

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Dược tháng 10/2017.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

17h00

Gặp mặt các lưu học viên và sinh viên Lào đang học tập tại Trường ĐHYD Huế

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/26-10-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

-- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp về thanh toán nợ tạm ứng.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban Ban quản lý dự án ODA Ý.

- BQL dự án .

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp xem xét bổ nhiệm cán bộ quản lý, tự chủ đại học và xây dựng Đại học nghiên cứu.
1. 14g00 - 15g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy;
2. 15g00 - 16g30: Họp Đảng ủy.

1. Ban Thường vụ Đảng ủy;
2. Đảng ủy viên, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

15h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn CSTV Bệnh viện.

- Ban thường vụ Công đoàn CSTV Bệnh viện.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn CSTV Bệnh viện mở rộng.

- BTV, BCH Công đoàn CSTV Bệnh viện;
- Tổ trưởng, tổ phó các Tổ công đoàn.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v

17h00

TV. Đảng ủy làm việc với TV. Đoàn Thanh niên về kế hoạch hoạt động Đoàn-Hội năm học 2017-2018.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/27-10-2017

Sáng

07h30

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Phòng (Tổ) KHCN-HTQT: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách hoạt động NCKH của sinh viên;
- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội sinh viên của các đơn vị;
- Các nhóm sinh viên có đề tài đạt giải sinh viên NCKH năm 2017 của Đại học Huế;
- 05 Sinh viên tiêu biểu về NCKH của các đơn vị.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

07h30

Họp chỉ tiêu tuyển dụng Bệnh viện năm 2017.

- Ban Giám đốc;
- Trưởng phòng KHTH;
- CT Công đoàn B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- TV. Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/28-10-2017

Sáng

07h00

Hội thi "Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi năm 2017"
(Nội dung: Thi Lý thuyết và thực hành)

- Đại biểu (Theo giấy mời);
- Ban tổ chức Hội thi;
- Các thí sinh dự thi (Có danh sách riêng);
- Toàn thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.

Giảng đường 3.15 + Phòng thực tập Khoa Điều dưỡng (Nhà C)

Ban Tổ chức

08h30

Họp chuẩn bị kế hoạch Hội nghị KHCNTT Trường ĐH Y Dược Huế lần thứ 19.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV;
- BT Đoàn, CT Hội SV
- Phòng KHCN-HTQT (chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội thi "Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi năm 2017"
(Nội dung: Thi Giao tiếp ứng xử)

- Đại biểu (Theo giấy mời);
- Ban tổ chức Hội thi;
- Các thí sinh dự thi (Có danh sách riêng);
- Toàn thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 24/2016: Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle