Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 44/2017 từ ngày 22-10-2018 đến ngày 28-10-2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/22-10-2018

Sáng

08h00

Tiếp GS. Bruno LANGER-BV ĐH Toulouse, Pháp và GS.Olivier PARANT-BV ĐH Strasbourg, Pháp.

- BGH;
- LĐ Phòng: KHCN-HTQT;
- BCN BM: Phụ sản, CĐHA;
- ThS. Nguyễn Công Quỳnh, PGS.TS. Lê Minh Tâm, ThS. Nguyễn Trần Thảo Nguyên, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h15

Khai mạc Khóa CME về "Sản khó - Siêu âm Bất thường thai". (Từ ngày 22-24/10/2018)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6- Trung tâm YHGĐ

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Làm việc với chuyên gia của Dự án EVENT.

* Các trường đại học thành viên:
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Cán bộ phụ trách Bộ phận hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp;
- Các cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ, giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị Hội nghị Khoa học Sau đại học năm 2018.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, TCHC, KHTC, QT-CSVC, CTSV;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

Ban Giám hiệu

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/23-10-2018

Sáng

07h30

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019.
1. 07h30 - 08h30:
- Hội đồng 11 (Phòng I.1);
- Hội đồng 07 (Phòng I.7).
2. 08h30 - 09h30:
- Hội đồng 16 (Phòng I.1);
- Hội đồng 08 (Phòng I.7).
3. 09h30 - 10h30:
- Hội đồng 12 (Phòng I.1);
- Hội đồng 06 (Phòng I.7);
4. 10h30 - 11h30:
- Hội đồng 10 (Phòng I.7);

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1317/QĐ-ĐHHngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn.

Phòng họp I.1 và I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Lấy phiếu tín nhiệm cử cán bộ quản lý Bộ môn Di truyền y học.

- Ban chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm;
- Tổ công tác;
- Toàn thể VC-HĐLĐ không XĐTH Bộ môn DTYH.

Phòng họp II

Trưởng ban chỉ đạo

08h30

Làm việc với chuyên gia của Dự án EVENT về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

* Các trường đại học thành viên:
- Đd lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Các cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;
- Cán bộ phụ trách Bộ phận hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

08h30

Lấy phiếu tín nhiệm cử cán bộ quản lý Bộ môn Tai Mũi Họng.

- Ban chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm;
- Tổ công tác;
- Toàn thể VC-HĐLĐ không XĐTH Bộ môn TMH.

Phòng họp II

Trưởng ban chỉ đạo

09h00

Tiếp đoàn Đại học Nagoya- Nhật Bản.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo P.KHCN-HTQT;
- BCN Khoa và Bộ môn Phụ Sản.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Lấy phiếu tín nhiệm cử Phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính và Phụ trách kế toán Trường.

- Ban chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm;
- Tổ công tác;
- Toàn thể VC-HĐLĐ không XĐTH Phòng KH-TC.

Phòng họp II

Trưởng ban chỉ đạo

09h30

Xét điều kiện dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2018.

- Hội đồng Tuyển sinh liên thông năm 2018.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Thảo luận với Đại học Nagoya- Nhật Bản về Dự án Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực sản phụ khoa.

- BCN và các bác sĩ tại Khoa và BM Phụ Sản.

Phòng Tiếp khách quốc tế, tầng 2-Khoa YTCC

BCN Bộ môn Phụ Sản

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

TS. Nguyễn Sanh Tùng

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Tỉnh của PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài.

- Theo giấy mời.

Sở Khoa học - Công nghệ

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sang Tùng

* Thứ Tư/24-10-2018

Sáng

07h30

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế của ThS. Trương Thị Phương Lan.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019.
1. 07g30 - 08g30: Hội đồng 01.
2. 08g30 - 09g30: Hội đồng 02.
3. 09g30 - 10g30: Hội đồng 03.
10g30-11g30: Hội đồng 05

- Thành viên hội đồng theo Quyết định số1317/QĐ-ĐHHngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế.
- Tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Seminar chuyên ngành Sản khoa.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế của TS. Võ Thị Hà.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp một số công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Đào tạo liên tục: “Kỹ năng giao tiếp ứng xử cho ĐD, HS, KTV trong bệnh viện”.

- Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV toàn viện (nhóm 1).

Phòng Tiền lâm sàng 1 - Nhà B

Ban tổ chức

16h00

Họp Cấp ủy các chi bộ cán bộ.

- Chi ủy viên các chi bộ Cán bộ.

Hội trường 1.01

TS. Nguyễn Sanh Tùng

17h30

Họp Cấp ủy các chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên các chi bộ sinh viên.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/25-10-2018

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

-- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Làm việc với công ty vệ sinh Phú Xuân về hợp đồng năm 2019.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó Phòng KH-TH, TCKT B/v;
- Đại diện công ty vệ sinh Phú Xuân.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược tiếp công dân.

- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng TC-HC;
- Tổ trưởng Tổ Thanh tra.

VP Hội đồng Trường

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

13h30

Hội thảo Tự chủ Đại học. (Từ ngày 25-26/10/2018)

- Hiệu trưởng.

Đại học Đà Nẵng

Ban Tổ chức

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng KH&ĐT Đại học Huế theo QĐ số1388/QĐ-ĐHHngày 11/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

16h00

Đào tạo liên tục: “Kỹ năng giao tiếp ứng xử cho ĐD, HS, KTV trong bệnh viện”

Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV toàn viện ( nhóm 2)

Phòng Tiền lâm sàng 1 - Nhà B

Ban tổ chức

16h00

Họp triển khai hoạt động của Hội CCB nhân kỷ niệm ngày 22/12.

- BCH Hội Cựu chiến binh.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội CCB

* Thứ Sáu/26-10-2018

Sáng

07h30

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018.
(Học từ ngày 26/10 đến 28/10/2018)

- Đại biểu (có giấy mời riêng);
- Học viên theo danh sách các đảng ủy, chi ủy cơ sở giới thiệu.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Lễ trao học bổng Hiệp hội những người có huy chương Hàn Quốc cho sinh viên năm học 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Thành Công, chuyên ngành Nội tim mạch.

- Theo quyết định số 2971/QĐ-ĐHYD ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Phòng Bảo vệ luận văn, tầng 2 - Khoa YTCC

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Giao ban phòng QT-CSVC tháng 10/2018.

- Đd BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban Phòng KH-TC tháng 10/2018.

- Đd BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Tiếp đoàn Đại học Toho- Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Bộ môn GMHS.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban phòng TC-HC tháng 10/2018.

- Đd BGH;
- Phòng TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/27-10-2018

Sáng

08h00

Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên và gặp gỡ lãnh đạo đơn vị, giảng viên, sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo và đạt giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ" và "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018.

- Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực KHCN các trường đại học, học viện có giảng viên và sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo và đạt giải thưởng.
- Giảng viên và sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo và đạt giải thưởng.

Trung tâm VHTT tỉnh T.T.Huế, 41A Hùng Vương, TP. Huế

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h30

Lễ đóng, mở thầu gói thầu: Mua bổ sung vật tư y tế, hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn năm 2018-2019.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban Phòng TCKT Bệnh viện tháng 10/2018.

- Đd BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

13h30

Lễ Tổng kết và trao giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ" và "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018

- Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực KHCN các trường đại học, học viện có giảng viên và sinh viên có đề tài đạt giải thưởng.
- Giảng viên và sinh viên có đề tài đạt giải thưởng, giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng.

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, số 41A Hùng Vương, thành phố Huế

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

* Chủ nhật/28-10-2018

Sáng

07h30

Chung kết cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên - Star Award 2018 cụm Đại học Huế
1. 07g30-10g30: Vòng trải nghiệm Camping Day.
2. 14g00-16g00: Vòng thi Rung chuông vàng.
3. 16g30 - 18g30: Vòng thi hùng biện cho 10 thí sinh xuất sắc nhất.

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên các trường, khoa trực thuộc.
- 100 sinh viên Huế - Vinh - Tây Nguyên tham gia vòng chung kết.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi

Ban tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế