Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 44/2017 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 27-10-2019

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/21-10-2019

Sáng

09h00

Họp Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế với Trưởng các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc.

- Các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc: trưởng đơn vị/phụ trách đơn vị.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Kiểm tra về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, HCQT, QLCL, VT-TTB;
- BCN: Đơn vị XNTT, Trung tâm SL-CĐ TS-SS;
- BCN Khoa: HH-TM, Sinh hóa, Vi sinh, Miễn dịch, GPB, KTS.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

Chiều

13h30

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác Pháp chế của Đại học Huế.

- Đại diện BGH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng đoàn kiểm tra

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGА B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 - năm 2019 (phiên 3).

- Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2019 theo Quyết định.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng

* Thứ Ba/22-10-2019

Sáng

08h00

Chấm thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019.

- Hội đồng chấm thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Mở thầu gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy giải trình tự gen.

- Hội đồng theo quyết định số 3178/QĐ-ĐHYD ngày 07/10/2019.

Phòng Giao ban B/v

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp chuẩn bị triển khai đề tài Nghị định thư với Hàn Quốc.

- BGH;
- BCN và các thành viên đề tài;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KH-TC, QT-CSVC;
- BCN. Khoa Sản B/v;
- ThS. Phan Thị Tố Như.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

16h00

Họp chuẩn bị Hội thảo giảng dạy lâm sàng, Dự án HPET-HAIVN.

- BGH;
- Thường trực Ban đổi mới chương trình;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC;
- ThS. Trần Văn Thống (HAIVN)

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/23-10-2019

Sáng

09h00

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu mua thuốc năm 2019 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

- BGĐ B/v;
- Đd BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Trưởng Phòng: KHTH, TCKT;
- BCN Khoa Dược;
- Thành viên Tổ Kỹ thuật;
- Đại diện nhà thầu.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 1).

- Thường vụ Đảng ủy, BGH.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h30

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, HCQT, QLCL, VT-TTB;
- BCN: Đơn vị XNTT, Trung tâm SL-CĐ TS-SS;
- BCN các Khoa: HH-TM, Sinh hóa, Vi sinh, Miễn dịch, GPB, KTS.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đảng ủy viên;
- BGH;
- Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Hội trường QT tầng 3 khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Lớp Đào tạo liên tục cho điều dưỡng, kỹ thuật viên về "LASA và Thuốc nguy cơ cao".

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm BV (Nhóm 1).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban Tổ chức

16h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị lấy phiếu giới thiệu Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024 (lần 2).

- Thường vụ Đảng ủy, BGH.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h30

Tiếp và làm việc với đoàn Hiệp Hội NPO, Nhật Bản.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, Khoa ĐTQT;
- BCN Khoa Điều Dưỡng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/24-10-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cải tạo khối nhà hành chính và nhà D của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

* Đại học Huế:
- PGĐ Trương Quý Tùng;
- Ban CSVC, Ban KHTC: Trưởng Ban và chuyên viên liên quan.
* Trường Đại học Y Dược:
- Đd Ban Giám hiệu;
- Phòng QT-CSVC: Trưởng Phòng và chuyên viên liên quan.
* Đơn vị thiết kế, Đơn vị thi công.

Trường Đại học Y Dược, số 06 Ngô Quyền

PGĐ Trương Quý Tùng

10h00

Giao ban triển khai thí điểm cung cấp suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- BCN và Điều dưỡng trưởng Khoa Nội Tim mạch;
- Trưởng/Phó phòng: KHTH, TCKT, QLCL, TCNS, Điều dưỡng;
- Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế (Khoa DD-TC chuẩn bị văn bản).

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Đại diện lãnh đạo Trường tiếp dân.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng TCHC;
- Tổ TT-PC.

Phòng Hội đồng Trường - Nhà A.

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024.

- BCH Đảng ủy,BGH,
- Thành viên HĐT là cán bộ của trường;
- BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư đảng bộ trực thuộc, Bí thư CB, Chủ tịch CĐBP;
- Trưởng, Phó Trưởng Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, Viện thuộc Trường; Trưởng, Phó Trưởng Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị thuộc Bệnh viện Trường.
- GS, PGS, TS khoa học, TS, Giảng viên cao cấp và tương đương.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Đại diện Ban tổ chức cán bộ ĐHH và PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện tiếp công dân.

- BGĐ B/v;
- Đd lãnh đạo Phòng: TCNS, HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Lớp Đào tạo liên tục cho điều dưỡng, kỹ thuật viên về "LASA và Thuốc nguy cơ cao".

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược
- Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm B/v (Nhóm 2).

Phòng Thực hành Tiền lâm sàng 1, nhà B

Ban Tổ chức

16h30

Họp Đảng ủy cơ sở.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h45

Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3).

- Thường vụ Đảng ủy, BGH.
- Tổ công tác ĐHH.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

17h00

Thông qua Hội đồng Trường về phương án nhân sự.

- Hội đồng Trường.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/25-10-2019

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng: HCQT, TCNS.

Phòng Giám đốc B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

07h30

Khai mạc Khóa CME Chẩn đoán Hình ảnh về Cơ xương khớp ngày 25/10/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM Chẩn đoán Hình ảnh, ThS. Nguyễn Công Quỳnh.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

Ban Tổ chức

07h30

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 (học liên tục 3 ngày từ 25-27/10).

- Đại diện Thường trực các đảng ủy cơ sở có học viên tham dự lớp học đã đăng ký;
- Học viên theo danh sách đã đăng ký của cấp ủy cơ sở trực thuộc.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH, BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng/TT, Khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC, Bảo vệ.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2017 của ThS. Trần Nguyễn Trà My.

- Theo quyết định số 2306a/QĐ-ĐHYD ngày 22/07/2019.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp ĐHH 2017 của PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng.

- Theo Quyết định số 2552a/QĐ-ĐHYD ngày 15/8/2019.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban công tác NCKH-ĐN-ĐT-CĐT Bệnh viện tháng 10/2019.

- BGĐ B/v;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT B/v.

Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT

PGS.TS. Lê Đình Khánh

* Thứ Bảy/26-10-2019

Sáng

07h30

Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi năm 2019 (Sáng: Thi lý thuyết và thực hành).

- BGĐ B/v;
- Ban Giám khảo;
- BCN, ĐDT và ĐD, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa, đơn vị, trung tâm toàn B/v;
- Thí sinh dự thi (Theo danh sách đăng ký).

Giảng đường 102

Ban Tổ chức

08h00

Tiếp Đoàn Bệnh viện ĐH Clermont Ferrand, Pháp (BS. Lucie Cassagnes).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM CĐHA, ThS. Nguyễn Công Quỳnh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp đoàn tham dự Hội thảo Phương pháp lượng giá trong đào tạo lâm sàng tại cơ sở y tế.

- BGH;
- BQL Dự án HPET;
- Giảng viên đại diện BM: Nội, Ngoại, Sản, Nhi tham dự hội thảo.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Khai mạc Khóa CME về Chẩn đoán Hình ảnh về Lồng ngực ngày 26/10/2019.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM CĐHA, ThS. Nguyễn Công Quỳnh, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà.

Hội trường QT, tầng 3 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h30

Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi năm 2019 (Chiều: Thi giao tiếp ứng xử).

- BGĐ B/v;
- Ban Giám khảo;
- BCN, ĐDT và ĐD, hộ sinh, kỹ thuật viên các khoa, đơn vị, trung tâm toàn B/v;
- Thí sinh dự thi.

Hội trường 1.01

Ban Tổ chức

* Chủ nhật/27-10-2019

Chiều

15h00

Cuộc thi nhảy "Flashmob SV" chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHYD Huế nhiệm kỳ 2019-2022.

- Các chi đoàn SV năm 1;
- Cán bộ và SV quan tâm.

Trường ĐHYD Huế

Đoàn TN

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế