Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 42/2020 từ ngày 12-10-2020 đến ngày 18-10-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/12-10-2020

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Giải phẫu bệnh cơ bản.

- Khoa Giải phẫu bệnh;
- Phòng NCKH-ĐN-ĐT và học viên.

Khoa Giải phẫu bệnh

Ban tổ chức

08h00

Nhập học các lớp Chuyên khoa cấp I - đợt 1 năm 2020.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Học viên.

Hội trường A

Ban Tổ chức

08h00

Họp Ban Giám đốc Đại học Huế với các đơn vị.

- Hiệu trưởng.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng: KHTH, TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/13-10-2020

Sáng

10h00

Họp Hội đồng đạo đức đề tài NCKH cấp cơ sở của CN Dương Thị Hồng Liên.

- Theo Quyết định số 1030/QĐ-BVYD ngày 22/09/2020.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

10h00

Họp chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học Dinh dưỡng và Lễ phát động tháng Dinh dưỡng năm 2020 (ngày 06/11/2020).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa YTCC; BCN BM Dinh dưỡng, sức khỏe và môi trường
- Đại diện Hội Dinh dưỡng Việt Nam.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Đoàn Kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Đại học Huế.

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Trưởng Đoàn Kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy

14h00

Họp tập thể lãnh đạo Bệnh viện (Bước 4) về quy trình bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Phó trưởng đơn vị BV Trường nhiệm kỳ 2019-2024.

- BGĐ B/v;
- BCH Đảng bộ bộ phận B/v
- Trưởng Phòng TCHC B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp Sau đại học năm 2020.

- Hội đồng tốt nghiệp theo Quyết định 1095,2633/QĐ-ĐHYD;
- Tổ giúp việc theo Quyết định 1097a/QĐ-ĐHYD.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/14-10-2020

Sáng

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số1259/QĐ-ĐHHngày 31/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

09h00

Họp về tiến độ mua sắm trang thiết bị các đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ (các đề tài số 1,4,5).

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BCN và Thư ký chương trình KHCN cấp Bộ;
- Chủ nhiệm và Thư ký các đề tài.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Tọa đàm Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 -18/10/2020).

* Đại học Huế:
- Thường trực Đảng ủy qua các thời kỳ;
- Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy qua các thời kỳ;
- Lãnh đạo và cán bộ viên chức lao động Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
* Đại diện Thường trực và Văn phòng các cấp ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

14h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2018 (Hội đồng 1,2,4).

- Theo các Quyết định số2537, 2538, 2540/QĐ-ĐHYDngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

14h00

Hội thảo "Kế hoạch triển khai hoạt động lượng giá lâm sàng nhanh"

- BGH;
- BCN, giáo vụ đại học và các giảng viên tham gia giảng dạy các BM: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi;
- Lãnh đạo TT CNTT;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

Ban Tổ chức

16h00

Hướng dẫn và cập nhật danh mục thuốc dùng đường uống không được nhai, nghiền, bẻ.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Toàn bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của bệnh viện ( Nhóm 1).

Giảng đường 102, Nhà B

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2019 (Hội đồng 2).

- Theo Quyết định số2544/QĐ-ĐHYDngày 02/10/2020.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

* Thứ Năm/15-10-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020.

* Đại biểu mời: (có Giấy mời riêng);
* Công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Chủ tịch;
- Trưởng (Phụ trách) Ban Nữ công;
- Nữ cán bộ là Giáo sư, Phó Giáo sư.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

09h30

Họp về tiến độ và mua sắm trang thiết bị các đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ (các đề tài số 2,3).

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- BCN và Thư ký chương trình KHCN Cấp Bộ;
- Chủ nhiệm và Thư ký đề tài.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

16h00

Hướng dẫn và cập nhật danh mục thuốc đường dùng đường uống không được nhai, nghiền, bẻ.

- BGĐ B/v;
- Khoa Dược;
- Toàn bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng, đơn vị, trung tâm của bệnh viện ( Nhóm 2).

Giảng đường 102, Nhà B

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Nghiệm thu gói thầu Xây dựng sửa chữa và gói thầu mua thiết bị kèm theo công trình thuộc Dự án HPET.

- Ban quản lý Dự án HPET.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/16-10-2020

Sáng

07h00

Đón tiếp sinh viên làm thủ tục nhập học ngành Y khoa.

- CB làm công tác đón tiếp;
- Sinh viên đến nhập học.

Hội trường A

Ban Tổ chức

09h00

Làm việc với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng, Đại học Oxford tại Việt nam.

- BCN và CB Khoa Vi sinh B/v Trường.

Khoa Vi sinh B/v Trường

BCN Khoa Vi sinh B/v Trường

Chiều

13h30

Đón tiếp sinh viên làm thủ tục nhập học ngành Răng-Hàm-Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền.

- CB làm công tác đón tiếp;
- Sinh viên đến nhập học.

Hội trường A

Ban Tổ chức

17h00

Họp thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị Đại biểu CBCCVC năm học 2020-2021.

- Ban Tổ chức Hội nghị (TGM).

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/17-10-2020

Sáng

07h00

Đón tiếp sinh viên làm thủ tục nhập học ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học.

- CB làm công tác đón tiếp;
- Sinh viên đến nhập học.

Hội trường A

Ban Tổ chức

Chiều

13h30

Đón tiếp sinh viên làm thủ tục nhập học ngành Dược học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Hộ sinh.

- CB làm công tác đón tiếp;
- Sinh viên đến nhập học.

Hội trường A

Ban Tổ chức

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế