Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 43/2017 từ ngày 16-10-2017 đến ngày 22-10-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/16-10-2017

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Phan Đình Tuấn Dũng chuyên ngành Ngoại tiêu hóa

- Hội đồng theo Quyết định của Đại học Huế.

Phòng Bảo vệ Luận án - Đại học Huế (số 3 Lê Lợi)

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Nhập học các lớp Chuyên khoa cấp II - đợt 1/2017.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng KHTC;
- Học viên.

Hội trường A

GS. Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban thường trực dự án EDUSHARE.

-Thường trực BQLDA.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Nghiệm thu gói thầu số 01 và 03 (lần 1): Mua hóa chất, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của năm học 2017 - 2018

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Phòng truyền thống (cũ)

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Bảo vệ luận án cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Minh Đức - chuyên ngành Ngoại tiêu hóa.

- Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng BVLA – Đại học Huế (số 3 Lê Lợi)

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp triển khai bảo vệ luận văn, luận án cấp Trường.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, KH-TC, TC-HC, QT-CSVC, TT TT-TV, Tổ CNTT.
- Cán bộ hướng dẫn; BCN, GV SĐH các Khoa/ Bộ môn có đào tạo SĐH;
- Cán bộ theo QĐ Hội đồng BVLV.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

* Thứ Ba/17-10-2017

Sáng

08h00

Họp về triển khai giám sát quy chế chuyên môn bệnh viện

- Ban chỉ đạo và các thành viên.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài ĐHH 2015 của TS. Ngô Thị Minh Châu.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp về hoạt động của phòng khám BSGĐ.

- BGĐ B/v
- Lãnh đạo: PK BSGĐ, ĐV XNTT, Khoa CĐHA B/v.

Phòng GB, tầng 2 TT YHGĐ.

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

15h30

Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học lần 2 năm 2017 (phiên họp thứ 2).

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học theo Quyết định số 979/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 9 năm 2017.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế -Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh

16h00

Họp Thường vu Công đoàn.

- TV Công đoàn.

Văn phòng CĐ

Chủ tịch Công đoàn

16h30

Tọa đàm kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thông Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2017).

- Đại diện Thường trực đảng ủy cơ sở;
- Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy cơ sở trực thuộc.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

17h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn.

- BCH Công đoàn.

Văn phòng CĐ

Chủ tịch Công đoàn

* Thứ Tư/18-10-2017

Sáng

08h00

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018:
- Hội đồng số 8: 08g00 - 09g00;
- Hội đồng số 7: 09g00 - 10g00;
- Hội đồng số 6: 10g00 - 11g00.

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số1098/QĐ-ĐHH, ngày 05/10/2017 của Giám đốc Đại học Huế;
- Cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp xét lên lớp năm học 2017-2018 và xét cảnh báo học tập học kì II năm học 2016-2017.

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, Phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp các Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018:
- Hội đồng số 09: 08g00 - 09g00
- Hội đồng số 10: 09g00 - 10g00
- Hội đồng số 04: 10g00 - 11g00

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số1098/QĐ-ĐHH, ngày 05/10/2017 của Giám đốc Đại học Huế;
- Cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội đồng

08h30

Hội thảo tăng cường giảng dạy và học tập lâm sàng chủ động.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ và Khoa Nội B/v Trường

Ban tổ chức

09h00

Họp bàn về kế hoạch tham gia thực hành của BSNT tại Bệnh viện Trường.

- BGH; BGĐ B/v;
- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội nghị Giao ban công tác tổ chức cán bộ Đại học Huế quý IV năm 2017

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;
- Trưởng Phòng (Tổ) TCHC, Phó Trưởng Phòng TCHC phụ trách công tác TCCB, chuyên viên phụ trách công tác TCCB.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Họp xét tuyển sinh BSNT, CKI, CKII năm 2017

- Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2017.

Phòng họp II

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

* Thứ Năm/19-10-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h30

Hội thảo tăng cường giảng dạy và học tập lâm sàng chủ động.

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ và Khoa Nội Bv Trường

Ban tổ chức

Chiều

14h30

Gặp mặt, giao lưu Nữ CB, VC Đại học Huế với Nữ lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên;
- Các đ/c là Nữ Chủ tịch các CĐCS;
- Các đ/c là Nữ là Đảng ủy viên Đảng ủy các trường đại học thành viên;
- Nữ CB,VC là GS, PGS, NGND, NGƯT;
- Trưởng Ban Nữ công các trường đại học thành viên;
- Nữ VC tiêu biểu trong công tác hành chính, phục vụ của các trường đại học thành viên (mỗi đơn vị cử 1 đại biểu).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

16h00

Họp đoàn công tác khám chữa bệnh tại A Lưới.

- Các thành viên theo thông báo của Hiệu trưởng.

Phòng họp II

Chủ tịch Công đoàn

* Thứ Sáu/20-10-2017

Sáng

08h00

Hội nghị Tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý Đại học Huế.

* Các trường đại học thành viên:
- Đại diện lãnh đạo;
- Phòng TCHC: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách văn thư.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Đại học Huế: Trương Quý Tùng

08h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức.

- BCH Hội Cựu giáo chức.

VP Công đoàn

Chủ tịch Hội CGC

09h00

Họp về công tác chuẩn bị khóa đào tạo HIA.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Họp bàn về công tác quản lý đào tạo quốc tế.

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Đd lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TCHC, KH-TC, NCKH-ĐN B/v.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

15h00

Gặp mặt Ban đại diện Lưu học sinh Lào tại Thừa Thiên Huế

- Đại diện LHS Lào của các Trường.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

* Thứ Bảy/21-10-2017

Sáng

07h00

Khám và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhà giáo tại huyện A Lưới
(Ngày 21 và 22/10/2017)

- Theo quyết định của Hiệu trưởng.

Trung tâm Y tế huyện A Lưới

Chủ tịch Công đoàn

* Chủ nhật/22-10-2017

Sáng

07h00

Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 1, năm học 2017-2018.

- Cán bộ và sinh viên tình nguyện hiến máu.

Hội trường A

BCH Đoàn TN- Hội SV

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle