Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 41/2021 từ ngày 11-10-2021 đến ngày 17-10-2021

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/11-10-2021

Sáng

08h00

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2021.

* Các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên; các đơn vị trực thuộc và thuộc:
- Trưởng và phó các đơn vị.

Họp trực tuyến tại Zoom

Giám đốc Đại học Huế

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KH-TH, TC-HC

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu Bệnh viện Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

15h00

Họp trực tuyến với Phó Đại diện Văn phòng KOICA Hà Nội.

- BGH;
- Phòng KHCN - HTQT.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp BCH Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy viên ĐUBP B/v Trường.

Phòng Giao ban BV, tầng 1, nhà B

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/12-10-2021

Sáng

08h00

Họp tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2022.

- Theo quyết định Hội đồng số 1472/QĐ-ĐHH ngày 30/9/2021.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp triển khai các nhiệm vụ Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học (Đề án 523) theo Kế hoạch triển khai kèm theo Quyết định số 3031/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành Đề án và Tổ trưởng các Tổ chuyên môn theo Quyết định số289/QĐ-ĐHHngày 18/3/2021 và Quyết định kiện toàn của Giám đốc Đại học Huế (thành viên trong Đại học Huế).

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành

08h30

Khóa đào tạo liên tục chuyên ngành Răng Hàm Mặt. (trực tuyến)

- Khoa RHM;
- Bác sỹ, điều dưỡng chuyên ngành RHM;
- Giảng viên, học viên, sinh viên Trường ĐHYD.

Trực tuyến

Ban Tổ chức

09h00

Họp thông qua phương án sữa chữa, cải tạo Phòng TC-HC Bệnh viện Trường.

- Giám đốc B/v Trường;
- Trưởng, Phó Phòng: TC-HC;
- Trưởng phòng: TCKT, QT-CSVC;
- KS Cao Minh Tùng (Phòng QT-CSVC).

Phòng Giao ban B/v (tầng 1- Nhà B)

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp rà soát tiến độ Đề án mở ngành Cử nhân Dinh dưỡng.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH;
- BCN Khoa YTCC.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

10h00

Họp rà soát tiến độ Dự án Đổi mới chương trình Dược học.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng ĐTĐH; Phòng KHTC&CSVC;
- BCN Khoa Dược.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Họp tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2022.

- Theo quyết định Hội đồng số 1472/QĐ-ĐHH ngày 30/9/2021

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

16h00

Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự bổ nhiệm Trưởng Khoa Điều dưỡng.

- Tổ công tác theo QĐ số 2598 QĐ-ĐHYD ngày 01/10/2021 và toàn thể VC- NLĐ hợp đồng Không XĐTH khoa Điều dưỡng.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Tư/13-10-2021

Sáng

08h00

Họp tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2022.

- Theo quyết định Hội đồng số 1472/QĐ-ĐHH ngày 30/9/2021.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Chiều

14h00

Hội thảo triển khai tự đánh giá thực trạng đổi mới và chất lượng của chương trình đổi mới ngành Y khoa tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Trưởng khối tiền lâm sàng, phụ trách chương trình POM, và trưởng khối lâm sàng
- Trưởng/Phó phòng: ĐTĐH;
- Trưởng phòng: TCHC-TTPC, KT-BĐCLGD;
- Giám đốc Trung tâm CNTT.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Đại học Huế 2022.

- Theo quyết định Hội đồng số 1472/QĐ-ĐHH ngày 30/9/2021.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/14-10-2021

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021.

- Đoàn kiểm tra của BCHQS TP Huế;
- BCHQS Trường ĐHYD.

Hội trường 1.01

Trưởng Đoàn kiểm tra

08h00

Họp Hội đồng Đại học Huế

- Đại biểu (theo giấy mời).
- Thành viên Hội đồng Đại học Huế.
(đại biểu và thành viên Hội đồng ở ngoài Đại học Huế tham dự họp trực tuyến).

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

Chiều

14h00

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến "Dự phòng, quản lý người bệnh đột qụy tại tuyến chăm sóc ban đầu".

- BGĐ TT YHGĐ;
- BTC khoá học; các giảng viên;
- TT YHGĐ;
- Các học viên đăng ký khoá học.

Phòng Multimedia nhà B và trực tuyến

Ban Tổ chức

14h00

Hội nghị giao ban công tác đào tạo các môn Lý luận chính trị (trực tuyến).

- Đại diện BGH;
- Đại diện Phòng/Tổ phụ trách đào tạo các đơn vị.

Họp trực tuyến

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng ban Chỉ đạo

15h00

Họp giải quyết tồn đọng công nợ tạm ứng.

- BGH;
- BGĐ BV Trường;
- Phòng: KHTC&CSVC; TCKT BV Trường;
- Các cá nhân có liên quan (theo giấy mời).

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/15-10-2021

Sáng

08h00

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 cho các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế.

- Đại diện lãnh đạo Trường.

Trực tiếp: Hội trường tầng 3, Số 01 - Điện Biên Phủ (thực hiện giãn cách và áp dụng 5K), Trực tuyến: Các đầu cầu (VP ĐHH kiểm tra kết nối trước vào chiều thứ 5 (14/10/2021)

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022.

- BGH;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Lãnh đạo các Phòng chức năng;
- PT Trung tâm CNTT.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Văn Lang (Họp trực tuyến).

- Đại diện BGH.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

15h00

Livestream Tư vấn bảo vệ sức khỏe: Các khối u phụ khoa lành tính.

- Khoa Phụ sản;
- Phòng: NCKH-ĐN-ĐT, CNTT;
- Nhân viên y tế, người dân có nhu cầu.

Hội trường 3.13

ThS. Võ Văn Khoa

15h00

Họp rà soát tiến độ viết báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2 cơ sở giáo dục.

- BGH;
- Trưởng, phó và thư ký các tiểu ban CSGD;
- Phòng KT-BĐCLGD.

Hội trường 1.01

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

* Thứ Bảy/16-10-2021

Sáng

07h00

Hội nghị trực tuyến Tăng huyết áp toàn quốc lần thứ IV (ngày 16/10 và 17/10).

- Theo giấy mời;
- HTV đăng ký.

Điểm cầu: Phòng Multimedia, tầng 2 nhà B, Trường ĐHYD Huế

Ban tổ chức

08h00

1. 08g00 -10g30: Vòng Chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần IV năm 2021.
2. 10g30 -11g30: Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần IV năm 2021.

1.
- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên;
- Thành viên các đội dự thi Vòng Chung kết.
2.
- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên;
- Thành viên các đội dự thi từ Vòng Bán kết .

Hội trường Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế, tầng 01, tòa nhà 20 Lê Lợi, thành phố Huế.

PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế