Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 42/2017 từ ngày 09-10-2017 đến ngày 15-10-2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/09-10-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó phòng TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Giao ban Trung tâm YHGĐ tháng 09/2017.

- BGH;
- Trung tâm YHGĐ.

VP Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Chấm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2017. (Từ ngày 09-11/10/2017)

- Hội đồng chấm thi (theo QĐ).

Hội trường 1.01

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Nghiệm gói thầu số 04 (lần 1): Mua vật tư y tế và dược phẩm phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của năm học 2017 - 2018

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Phòng truyền thống (cũ)

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 09/2017.

- BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 09/2017.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Thẩm định giáo trình SĐH "Nội soi Tai Mũi Họng".

- Hội đồng thẩm định;
- TS. Lê Thành Thái.

VP khoa Đào tạo QT

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017.

- Đại diện BGH;
- Đd lãnh đạo các Phòng: Đào tạo ĐH, CTSV, KT-ĐBCLGD.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế -Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh

14h00

Nghiệm thu gói thầu số 02 (lần 1): Mua dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của năm học 2017 - 2018

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh Phòng truyền thống (cũ)

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp chuẩn bị Hội thảo chuẩn năng lực cử nhân YTCC và làm việc BQL dự án HPET.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2017-2018.

- BGH; Chủ tịch HĐ Trường;
- BGĐ B/v, CT Công đoàn;
- Đd lãnh đạo các phòng chức năng

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/10-10-2017

Sáng

08h00

Hội nghị thực hiện quy trình bổ sung Ban Thường vụ và Đảng ủy viên Đại học Huế nhiệm kỳ 2015-2020:
1. Từ 8h00 - 8h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy;
2. Từ 8:h30 - 9h00: Họp Đảng ủy;
3. Từ 9h00 - 9h30: Họp Ban Thường vụ;
4. Từ 9h30 - 10h45: Hội nghị cán bộ chủ chốt;
5. Từ 10h45 - 11h30: Họp Đảng ủy.

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Đảng ủy viên ĐHH (nội dung 2,4 và 5);
- Đảng ủy viên ĐHH, Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHH; Bí thư các đảng ủy cơ sở trực thuộc (nội dung 4);
- Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên Văn phòng Đảng ủy ĐHH giúp việc cho Hội nghị.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

09h30

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập tại Đại học Huế

- Lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung

09h30

Lễ Bế giảng Khóa 2 lớp "Đào tạo ngắn hạn chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản"

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị Giao ban công tác Đại học Huế quý IV/2017

- Hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Tuyển chọn đề tài cấp Đại học Huế 2018

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Tiếp GS. Pier Luigi Fiori, ĐH Sassari Ý.

- BGH;
- Lãnh đạo: Viện YSH, Phòng KHCN-HTQT, ĐT SĐH, Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban tổ chức Hội thi Điều dưỡng - Hộ sinh giỏi năm 2017

- Theo Giấy mời.

Phòng họp BGĐ B/v

Ban Tổ chức

17h00

Giao ban thường trực dự án EDUSHARE

- Ban Thường trực dự án EDUSHARE.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/11-10-2017

Sáng

08h00

Tuyển chọn đề tài cấp Đại học Huế 2018

Theo giấy mời

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Hội thảo tham vấn chuyên gia về năng lực Cử nhân Y tế công cộng tại Việt Nam. (Do Cục KHCN-ĐT Bộ Y tế phối hợp với Trường ĐH Y tế công cộng và Trường ĐH Y Dược Huế tổ chức)

- Theo giấy mời.

Hội trường Quốc tế, tầng 3, Khoa YTCC.

Ban Tổ chức

Chiều

14h00

Tiếp và làm việc với Giám đốc và BQL Trung ương Dự án HPET.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

15h00

Giao ban giáo vụ Sau đại học.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng: T-CHC; KH-TC;
- Giáo vụ SĐH các khoa/bm.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

15h00

Giao ban công tác vật tư, trang thiết bị tháng 9/2017

- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban công tác Hành chính quản trị tháng 9/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Năm/12-10-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Chấm thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

- Các giảng viên chấm thi (theo giấy mời).

Tầng 4, số 4 Lê Lợi, TP Huế

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban chấm thi

08h00

Nghiệm thu chính thức đề tài ĐHH 2015 của TS. Nguyễn Văn Minh.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Nghiệm thu chính thức đề tài ĐHH 2015 của TS. Nguyễn Văn Mão.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp Hội đồng thông qua Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị Bệnh viện năm 2017 – Hệ Nội.

- Theo giấy mời.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Tiếp đoàn Hội đồng Hòa bình Hữu nghị Nhật – Việt (JVPF).

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Tiếp KTS. Valentina Perrone và KS. Giampaolo Romanin, Tổ chức AISPO Ý

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp về hoạt động của Phòng khám BSGĐ.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo: Phòng khám BSGĐ, Đơn vị XNTT, Khoa CĐHA B/v.

Phòng Giao ban, tầng 2 Trung tâm YHGĐ

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp đoàn đại biểu Bệnh viện tham dự Hội nghị CBVC Trường.

- Toàn thể đại biểu Bệnh viện tham dự Hội nghị CBVC Trường.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn CSTV B/v

* Thứ Sáu/13-10-2017

Sáng

07h30

Họp bàn về công tác quản lý đào tạo quốc tế.

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Đd lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TCHC, KH-TC, NCKH-ĐN B/v.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban hành chính.

- BGH;
- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các phòng/TT, khoa ĐTQT;
- Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sĩ và nhà xe Bệnh viện tháng 9/2017.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, phó phòng HCQT;
- Đd lãnh đạo và nhân viên công ty: vệ sinh, vệ sĩ, nhà xe B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h30

Họp rà soát tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2017-2018.

- Ban thường trực Hội nghị.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp về triển khai giám sát quy chế chuyên môn Bệnh viện.

- Ban chỉ đạo và các thành viên.

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2017 của Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN B/v;
- Đd lãnh đạo các phòng chức năng B/v (các phòng chuẩn bị nội dung).

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Giao ban công tác tài chính kế toán tháng 9/2017

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/14-10-2017

Sáng

07h00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường ĐH Y Dược Huế năm học 2017-2018.

- Đại biểu (theo giấy mời và giấy triệu tập).

Hội trường A - Trường ĐH Y Dược Huế

Ban Tổ chức.

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

ThS. Bùi Thị Nguyệt
Lịch công tác khác
  • Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016
  • Tin nổi bật
    Thông tin khác
    Thông tin khác
    Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle