Lịch công tác

Lịch công tác của Trường ĐHYD Huế tuần thứ 40/2020 từ ngày 28-09-2020 đến ngày 04-10-2020

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/28-09-2020

Sáng

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Hữu Vũ Quang – Ngành Nội khoa.

- Theo Quyết định số 2145/QĐ-ĐHYD ngày 21/8/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng BVLV 1, tầng 4 Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng KHTH;
- Phụ trách Phòng TC-HC.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Mở thầu qua mạng 02 gói thầu: Gói thầu Mua sách tham khảo Y khoa và gói thầu Mua trang thiết bị điện tử giảng dạy thuộc Dự án HPET.

- BQL Dự án HPET.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Làm việc với Ban biên tập Tạp chí Vietnam Business Forum về tuyên truyền đối ngoại giới thiệu môi trường đầu tư tỉnh TTH.

- Hiệu trưởng.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp bàn về sử dụng tài sản công.

- Trưởng/phụ trách đơn vị;
- Trưởng phòng/Tổ CSVC;
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Ba/29-09-2020

Sáng

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Khai giảng khóa Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình cho tỉnh Kon Tum.

- SYT tỉnh Kon Tum;
- BGH;
- Phòng ĐT SĐH, TT YHGĐ và giảng viên, học viên khóa học.

Hội trường tầng 6 - Trung tâm YHGĐ

PGS. Nguyễn Minh Tâm

09h00

Họp Ban Tổ chức Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020.

- Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020 theo Quyết định số1227/QĐ-ĐHHngày 24/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Đại học Huế làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng KHTC-CSVC;
- Kế toán trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Hội thảo giới thiệu phương pháp xây dựng các trạm OSCE trong CTĐT Răng Hàm Mặt tích hợp.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD;
- Giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Hội trường Quốc tế - Tầng 3 Khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

14h00

Họp rà soát nội dung và lên kế hoạch triển khai chương trình năm học 2020-2021 Module 14: Hệ sinh sản chương trình Y khoa tích hợp.

- BGH;
- Ban đổi mới chương trình;
- Trưởng/ Phó và giảng viên tham gia giảng dạy Module 14;
- Tổ chương trình phòng ĐTĐH.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Lê Minh Tâm

16h00

Họp triển khai đào tạo lâm sàng tại các cơ sở thực hành năm học 2020-2021.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC.
- Đ/d BCN các Khoa/Bộ môn có giảng dạy lâm sàng.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/30-09-2020

Sáng

08h45

Đón Đoàn kiểm tra Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc giám sát việc triển khai khảo sát hài lòng người bệnh, NVYT và triển khai Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/Phó các phòng chức năng;
- Trưởng khoa KSNK;
- BCN các Khoa Lâm sàng,
- BCN các đơn vị: TT Tiêu hóa - Nội soi, Khoa Vi sinh, Khoa Xét nghiệm, Khoa CĐHA;
- Trưởng phòng CLTT, PKSL;
- Công đoàn, Liên chi đoàn;
- Tổ CTXH.

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Họp về tiến độ và mua sắm trang thiết bị các đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ (các đề tài số 1, 4, 5).

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- Ban Chủ nhiệm và Thư ký CT KHCN Cấp Bộ;
- Chủ nhiệm và Thư ký các đề tài.

Phòng họp II

PGS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Hội thảo rà soát chương trình năm 1-2 và triển khai giảng dạy năm 3 ngành Y khoa tích hợp dựa trên năng lực.

- BGH;
- Ban chỉ đạo đổi mới CTĐT Trường ĐHYD Huế;
- Trưởng/ Phó module năm 1, 2, 3;
- Giảng viên tham gia giảng dạy năm 1-3 ngành Y khoa;
- Tổ Chương trình Phòng ĐTĐH.

Hội trường QT, tầng 3 khoa YTCC

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

15h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/01-10-2020

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC,HC,TT và PC.

Phòng họp I

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp xét đăng ký giảng viên thỉnh giảng và người hướng dẫn thực hành năm 2020.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TCHC-TTPC, ĐTĐH, ĐT-SĐH, KHTC-CSVC.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Họp về tiến độ và mua sắm trang thiết bị các đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ (các đề tài số 2, 3).

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KHTC-CSVC;
- Ban Chủ nhiệm và Thư ký CT KHCN Cấp Bộ;
- Chủ nhiệm và Thư ký các đề tài

Phòng họp I

PGS. Nguyễn Minh Tâm

Chiều

14h00

Họp triển khai quy trình bổ nhiệm cấp phó các đơn vị thuộc Bệnh viện Trường.

- BGĐ;
- Trưởng các đơn vị thuộc Bv.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h30

Họp cấp ủy mở rộng các chi bộ cán bộ và chi bộ sinh viên.

- Chi ủy viên chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Sáu/02-10-2020

Sáng

08h00

Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020.
(từ 08h00 ngày 02/10 đến 16h00 ngày 04/10/2020)

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Cán bộ phụ trách CNTT trong công tác tuyển sinh.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS

08h30

Lễ Khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng thi

09h00

Họp bàn kế hoạch triển khai phòng multimedia và một số hoạt động CNTT.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTĐH, CT-CTSV, KHTC-CSVC; KHCN-HTQT
- Trung tâm CNTT; TT-TTTV.

Phòng họp II

PGS. Nguyễn Minh Tâm

12h30

Thi môn Tin học - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.

Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

Chiều

14h00

Xét tuyển đầu vào dự bị Tiến sĩ năm 2020 cho ứng viên Nguyễn Đình Minh Mẫn, ứng viên Trần Đình Trung – Ngành Y tế công cộng.

- Theo Quyết định số 2385/QĐ-ĐHYD ngày 22/9/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng BVLV 1, tầng 4 Trung tâm TT-TV

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp bàn về việc mở rộng phòng phẫu tích xác BM. Giải phẫu - PTTH tại nhà B.

- BGH;
- Lãnh đạo Phòng: TCHC-TTPC, KHTC-CSVC, ĐTĐH;
- BM. Giải phẫu - PTTH.

Phòng họp II

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Bảy/03-10-2020

Sáng

07h00

Thi môn Tin học - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 (tiếp theo)

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.

Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

08h00

Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020.
(từ 08g00 ngày 02/10 đến 16g00 ngày 04/10/2020)

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Cán bộ phụ trách CNTT trong công tác tuyển sinh.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS

Chiều

13h00

Thi môn Kiến thức chung - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

* Chủ nhật/04-10-2020

Sáng

07h00

Chấm thi môn Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng Ban chấm thi

07h00

Thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi

08h00

Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020.
(từ 08g00 ngày 02/10 đến 16g00 ngày 04/10/2020)

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Cán bộ phụ trách CNTT trong công tác tuyển sinh.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS

08h00

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Huế năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

Chiều

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số595/QĐ-ĐHHngày 23/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

(Thông báo này thay cho giấy mời)
  TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC, HC, TT và PC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Hùng
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế